Ancient Greek-English Dictionary Language

διοίκησις

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: διοίκησις διοικήσεως

Structure: διοικησι (Stem) + ς (Ending)

Etym.: from dioike/w

Sense

 1. housekeeping, control, government, administration
 2. one of the lesser Roman provinces, (as an Ecclesiastical division) a bishop's jurisdiction, diocese

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ οὐ διῆλθον ἡμέρασ πεντήκοντα, ἕωσ οὗ ἀπέκτειναν αὐτὸν οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ καὶ ἔφυγον εἰσ τὰ ὄρη Ἀραράθ, καὶ ἐβασίλευσε Σαχερδονὸσ υἱὸσ αὐτοῦ ἀντ̓ αὐτοῦ, καὶ ἔταξεν Ἀχιάχαρον τὸν Ἀναὴλ υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ μου ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐκλογιστίαν τῆσ βασιλείασ αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πᾶσαν τήν διοίκησιν. (Septuagint, Liber Thobis 1:21)
 • κατὰ Διονυσίου τοῦ ἐπὶ τῆσ διοικήσεωσ· (Dionysius of Halicarnassus, De Dinarcho, chapter 10 1:9)
 • νομίζομεν, ὦ ἄνδρεσ διά τε τὸν χαρακτῆρα ὑδαρὴσ γὰρ καὶ κεχυμένοσ καὶ ψυχρόσ καὶ ὅτι ὁ λέγων αὐτούσ, ὢν οὔτε ἄδοξοσ καὶ μετὰ Λυκοῦργον τὴν διοίκησιν τῶν δημοσίων χρημάτων παραλαβών, ἐξητασμένοσ δὲ πολλάκισ αὐτόσ, ὡσ ἐν τοῖσ λόγοισ περὶ ἁπάντων μηνύει, καὶ ἐν ἰδίοισ καὶ ἐν δημοσίοισ ἀγῶσιν οὐκ ἂν ἦν ἀδύνατοσ, ὥστε Δεινάρχῳ λογογράφῳ· (Dionysius of Halicarnassus, De Dinarcho, chapter 11 6:3)
 • οὐ γὰρ μόνον τὰ κεφάλαια ταῦτα τῆσ διοικήσεωσ, ὑετοὺσ καὶ χαλάζασ καὶ πνεύματα καὶ ἀστραπὰσ αὐτὸσ οἰκονομησάμενοσ καὶ διατάξασ πέπαυμαι τῶν ἐπί μέρουσ φροντίδων ἀπηλλαγμένοσ, ἀλλά με δεῖ καὶ ταῦτα μὲν ποιεῖν ἀποβλέπειν δὲ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἁπανταχόσε καὶ πάντα ἐπισκοπεῖν ὥσπερ τὸν ἐν τῇ Νεμέᾳ βουκόλον, τοὺσ κλέπτοντασ, τοὺσ ἐπιορκοῦντασ, τοὺσ θύοντασ, εἴ τισ ἔσπεισε, πόθεν ἡ κνῖσα καὶ ὁ καπνὸσ ἀνέρχεται, τίσ νοσῶν ἢ πλέων ἐκάλεσεν, καὶ τὸ πάντων ἐπιπονώτατον, ὑφ’ ἕνα καιρὸν ἒν τε Ὀλυμπίᾳ τῇ ἑκατόμβῃ παρεῖναι καὶ ἐν Βαβυλῶνι τοὺσ πολεμοῦντασ ἐπισκοπεῖν καὶ ἐν Γέταισ χαλαζᾶν καὶ ἐν Αἰθίοψιν εὐωχεῖσθαι. (Lucian, Bis accusatus sive tribunalia, (no name) 2:5)
 • Μενδαῖοι δὲ τὰ μὲν ἀπὸ λιμένων καὶ τῶν ἄλλων τελῶν αὐτοῖσ προσπορευόμενα ἐχρῶντο εἰσ διοίκησιν τῆσ πόλεωσ, τὰ δὲ ἀπὸ τῆσ γῆσ καὶ οἰκιῶν τέλη οὐκ ἔπραττον, ἀλλ’ ἀνέγραφον τοὺσ ἔχοντασ· (Aristotle, Economics, Book 2 81:1)
 • ἅπασι γὰρ τούτοισ ἀπὸ τῶν κοινῶν ἡ διοίκησισ ἦν. (Aristotle, Athenian Constitution, work Ath. Pol., chapter 24 3:6)
 • οὐσία μὲν γὰρ οὐχ ὑπῆρχεν Στεφάνῳ οὐδὲ Νεαίρᾳ, ὥστε τὰ καθ’ ἡμέραν ἀναλώματα δύνασθαι ὑποφέρειν, ἡ δὲ διοίκησισ συχνή, ὁπότ’ ἔδει τοῦτόν τε καὶ αὑτὴν τρέφειν καὶ παιδάρια τρία, ἃ ἦλθεν ἔχουσα ὡσ αὐτόν, καὶ θεραπαίνασ δύο καὶ οἰκέτην διάκονον, ἄλλωσ τε καὶ μεμαθηκυῖα μὴ κακῶσ ἔχειν τὰ ἐπιτήδεια ἑτέρων ἀναλισκόντων αὐτῇ τὸ πρότερον. (Demosthenes, Speeches 51-61, 64:1)
 • ἐπὶ τῆσ Πανδιονίδοσ πρώτησ, ἑνδεκάτῃ τῆσ πρυτανείασ, Ἐπικράτησ εἶπεν, ὅπωσ ἂν τὰ ἱερὰ θύηται καὶ ἡ διοίκησισ ἱκανὴ γένηται καὶ εἴ τινοσ ἐνδεῖ πρὸσ τὰ Παναθήναια διοικηθῇ, τοὺσ πρυτάνεισ τοὺσ τῆσ Πανδιονίδοσ καθίσαι νομοθέτασ αὔριον, τοὺσ δὲ νομοθέτασ εἶναι ἕνα καὶ χιλίουσ ἐκ τῶν ὀμωμοκότων, συννομοθετεῖν δὲ καὶ τὴν βουλήν. (Demosthenes, Speeches 21-30, 34:1)
 • λέγεται γὰρ ἡ μὲν ἀρχὴ νόμιμοσ ἀνθρώπων διοίκησισ καὶ πρόνοια ἀνθρώπων κατὰ νόμον, βασιλεία δὲ ἀνυπεύθυνοσ ἀρχή, ὁ δὲ νόμοσ βασιλέωσ δόγμα. (Dio, Chrysostom, Orationes, 50:1)
 • ὅμοιον οὖν ἐστιν ἐντευξίδιον παρά τινοσ λαβόντα ἀναγιγνώσκειν "παρακαλῶ σε ἐπιτρέψαι μοι σιτάριον ἐξαγαγεῖν" ἢ "παρακαλῶ σε παρὰ Χρυσίππου ἐπισκέψασθαι τίσ ἐστιν ἡ τοῦ κόσμου διοίκησισ καὶ ποίαν τινὰ χώραν ἐν αὐτῷ ἔχει τὸ λογικὸν ζῷον· (Epictetus, Works, book 1, 10:1)

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION