Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀνώμοτος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: ἀνώμοτος ἀνώμοτη ἀνώμοτον

Structure: ἀ (Prefix) + νωμοτ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: o)/mnumi

Sense

  1. unsworn, not bound by oath, without swearing by
  2. not sworn to

Examples

  • οὐ γὰρ βουλεύσεωσ ἐγκαλοῦσιν, οἷσ ἀνώμοτοσ ἡ κακία· (Demades, On the Twelve Years, 61:2)
  • καὶ εἴθε γε, ὦ Μνήσιππε, ἀνώμοτοσ ὢν ταῦτα ἔλεγεσ, ἵνα καὶ ἀπιστεῖν ἂν ἐδυνάμην αὐτοῖσ· (Lucian, Toxaris vel amicitia, (no name) 18:11)
  • τί τοιοῦτον, ὦ Μνήσιππε, ὑμεῖσ ἔχοιτε ἂν εἰπεῖν, εἰ καὶ ἄλλουσ σοι δέκα δοίη τισ ἐπὶ τοῖσ πέντε καταριθμήσασθαι, ἀνωμότουσ, εἰ βούλει, ὡσ καὶ πολλὰ ἐπιψεύδοιο αὐτοῖσ ; (Lucian, Toxaris vel amicitia, (no name) 41:1)
  • οὐ γὰρ οὕτω μοι δοκεῖ δύνασθαι ὥστ’ εὐκαταφρόνητοσ εἶναι, ὃσ οὕτωσ ἐρρωμένοσ ἐστίν, ὥστε πέρυσί μοι λαχὼν τὴν δίκην ταυτηνὶ καὶ προκαλεσάμενοσ τῷ Λυσιθείδῃ ἐπιτρέψαι, ἐγὼ μὲν καίπερ καταπεφρονημένοσ ὑπ’ αὐτοῦ τοῦτό γε ὀρθῶσ ἐβουλευσάμην κατὰ τοὺσ νόμουσ γὰρ ἐπέτρεψα καὶ ἀπήνεγκα πρὸσ τὴν ἀρχήν, οὗτοσ δὲ τὸν κατὰ τοὺσ νόμουσ ἀπενηνεγμένον διαιτητὴν ἔπεισεν ἀνώμοτον διαιτῆσαι, ἐμοῦ διαμαρτυρομένου κατὰ τοὺσ νόμουσ ὀμόσαντα διαιτᾶν, ἵνα αὐτῷ ᾖ πρὸσ ὑμᾶσ λέγειν ὅτι καὶ Λυσιθείδησ, ἀνὴρ καλὸσ κἀγαθόσ, ἔγνω περὶ αὐτῶν. (Demosthenes, Speeches 51-61, 38:1)
  • διόπερ ἀνώμοτοσ ἀπεφήνατο. (Demosthenes, Speeches 51-61, 39:4)
  • ἡ τοίνυν νῆσοσ αὕτη ἀνώμοτόσ ἐστιν· (Lucian, Dialogi Marini, iris and poseidon, chapter 1 1:8)
  • ἄλλοσ, εἰ γέγονεν κρίσισ, ὥσπερ Εὐριπίδησ πρὸσ Ὑγιαίνοντα ἐν τῇ ἀντιδόσει κατηγοροῦντα ὡσ ἀσεβήσ, ὅσ γ’ ἐποίησε κελεύων ἐπιορκεῖν, ἡ γλῶσσ’ ὀμώμοχ’, ἡ δὲ φρὴν ἀνώμοτοσ. (Aristotle, Rhetoric, Book 3, chapter 15 8:1)

Synonyms

  1. not sworn to

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION