Plutarch, chapter 9 6:

(플루타르코스, chapter 9 6:)

ἔστι μὲν γὰρ ἀβλαβέστατον ζῴων ἁπάντων, μηδὲν ὧν σπείρουσιν ἢ φυτεύουσιν ἢ νέμουσιν ἄνθρωποι σινόμενον, τρέφεται δ’ ἀπὸ νεκρῶν σωμάτων, ἀποκτίννυσι δ’ οὐδὲν οὐδὲ λυμαίνεται ψυχὴν ἔχον, πτηνοῖσ δὲ διὰ συγγένειαν οὐδὲ νεκροῖσ πρόσεισιν. ἀετοὶ δὲ καὶ γλαῦκεσ καὶ ἱέρακεσ ζῶντα κόπτουσι τὰ ὁμόφυλα καὶ φονεύουσι· καίτοι κατ’ Αἰσχύλον ὄρνιθοσ ὄρνισ πῶσ ἂν ἁγνεύοι φαγών;

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION