Plutarch, Lucullus, chapter 27 6:

(플루타르코스, Lucullus, chapter 27 6:)

ταῦτα λέγοντοσ ἔτι τοῦ Ταξίλου καταφανὴσ ἦν πρῶτοσ ἀετὸσ ἐπιστρέφοντοσ τοῦ Λουκούλλου καὶ τάξιν αἱ σπεῖραι κατὰ λόχουσ λαμβάνουσαι πρὸσ τὴν διάβασιν καὶ μόλισ ὥσπερ ἐκ μέθησ τινὸσ ἀναφέρων ὁ Τιγράνησ δὶσ ἢ τρὶσ ἐξέκραγεν· "ἐφ’ ἡμᾶσ οἱ ἄνδρεσ; ὥστε θορύβῳ πολλῷ τὸ πλῆθοσ εἰσ τάξιν καθίστασθαι, βασιλέωσ μὲν αὐτοῦ τὸ μέσον ἔχοντοσ, τῶν δὲ κεράτων τὸ μὲν ἀριστερὸν τῷ Ἀδιαβηνῷ, τὸ δὲ δεξιὸν τῷ Μήδῳ παραδόντοσ, ἐφ’ οὗ καὶ τῶν καταφράκτων ἐν προτάγματι τὸ πλεῖστον ἦν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION