Ancient Greek-English Dictionary Language

προσηγορία

First declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: προσηγορία

Structure: προσηγορι (Stem) + ᾱ (Ending)

Etym.: from proshgore/w

Sense

 1. an appellation, name

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ἐν οἷσ δὲ τὰσ πτώσεισ τῶν ὀνομάτων καὶ τῶν προσηγοριῶν καὶ τῶν μετοχῶν καὶ τῶν συναπτομένων τούτοισ ἄρθρων ἐξαλλάττει τοῦ συνήθουσ, οὕτωσ σχηματίζει · (Dionysius of Halicarnassus, De Thucydidis idiomatibus (epistula ad Ammaeum), chapter 111)
 • "ἐπὶ δὲ τούτοισ ἐπίλεκτοι χίλιοι, οἷσ ἐπηκολούθει τὸ καλούμενον ἄγημα, κράτιστον εἶναι δοκοῦν σύστημα τῶν ἱππέων, περὶ χιλίουσ, τελευταία δ’ ἦν ἡ κατάφρακτοσ ἵπποσ, οἰκείωσ τῇ προσηγορία τῶν ἵππων καὶ τῶν ἀνδρῶν ἐσκεπασμένων τοῖσ ὅπλοισ· (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 5, book 5, chapter 19 3:47)
 • διὸ καὶ τῶν βασιλέων τοὺσ μὴ θεοὺσ μηδὲ παῖδασ θεῶν ἀναγορεύεσθαι θέλοντασ ἀλλὰ Φιλαδέλφουσ ἢ φιλομήτορασ ἢ Εὐεργέτασ ἢ Θεοφιλεῖσ, οὐκ ἤχθοντο ταῖσ καλαῖσ μὲν ἀνθρωπικαῖσ δὲ ταύταισ προσηγορίαισ τιμῶντεσ. (Plutarch, De Se Ipsum Citra Invidiam Laudando, section 12 12:1)
 • τοῦ δὲ εἴδουσ τῶν δεικηλιστῶν πολλοὶ κατὰ τόπουσ εὶσ προσηγορίαι. (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 14, book 14, chapter 15 1:5)
 • "ὧν ἱερὰ καὶ τιμαὶ καὶ προσηγορίαι διαμένουσιν ἔτι· (Plutarch, De faciae quae in orbe lunae apparet, section 306)
 • ὁ μὲν δὴ πολὺσ ὅμιλοσ, οὓσ ἰδιώτασ οἱ σοφοὶ καλοῦσιν, Ὁμήρῳ τε καὶ Ἡσιόδῳ καὶ τοῖσ ἄλλοισ μυθοποιοῖσ περὶ τούτων πειθόμενοι καὶ νόμον θέμενοι τὴν ποίησιν αὐτῶν, τόπον τινα ὑπὸ τῇ γῇ βαθὺν Αἳδην ὑπειλήφασιν, μέγαν δὲ καὶ πολύχωρον τοῦτον εἶναι καὶ ζοφερὸν καὶ ἀνήλιον, οὐκ οἶδ’ ὅπωσ αὐτοῖσ φωτίζεσθαι δοκοῦντα πρὸσ τὸ καὶ καθορᾶν τῶν ἐνόντων ἕκαστον βασιλεύειν δὲ τοῦ χάσματοσ ἀδελφὸν τοῦ Διὸσ Πλούτωνα κεκλημένον, ὥσ μοι τῶν τὰ τοιαῦτα δεινῶν τισ ἔλεγε, διὰ τὸ πλουτεῖν τοῖσ νεκροῖσ τῇ προσηγορίᾳ τετιμημένον. (Lucian, (no name) 2:1)
 • "ὅθεν πολλοῖσ ἔτεσιν ὕστερον αἱ ὑβρισθεῖσαι τῶν Θρᾳκῶν γυναῖκεσ ἰδίωσ ἐξηλείψαντο τὴν συμφορὰν προσαναγραψάμεναι τὰ λοιπὰ τοῦ χρωτόσ, ἵν’ ὁ τῆσ ὕβρεωσ καὶ τῆσ αἰσχύνησ ἐπ’ αὐταῖσ χαρακτὴρ εἰσ ποικιλίαν καταριθμηθεὶσ κόσμου προσηγορίᾳ τοὔνειδοσ ἐξαλείψῃ· (Athenaeus, The Deipnosophists, Book 12, book 12, chapter 20 1:56)
 • τρόπον μέν τινα αἱ τρεῖσ ἀρεταὶ τοῦ λόγου, ἥ τε σφοδρότησ καὶ ἡ ἔμφασισ καὶ ἡ τραχύτησ, εἰ καὶ τῇ προσηγορίᾳ διεστήκασι, τῇ γοῦν δυνάμει καὶ σφόδρα ἐπικοινωνοῦσιν ἀλλήλαισ ἐπὶ πλείστοισ, καὶ ἥ τε σφοδρότησ ἐμφαντικὸσ λόγοσ ἐστὶν καὶ ἡ τραχύτησ σφοδρότητα δύναται· (Aristides, Aelius, Ars Rhetorica, , 2:1)
 • τὸ δὲ φιλοσοφίασ ὄνομα καὶ τὴν τοῦ φιλοσοφεῖν δόξαν οὐχ ἁρπάζουσιν ἑαυτοῖσ ὡσ πρότερον οὐδὲ προσγράφουσιν, ἀλλὰ καὶ προσαγορευθεὶσ ὑφ’ ἑτέρου τῇ προσηγορίᾳ ταύτῃ φθάσασ ἂν εὐφυὴσ νέοσ εἴποι μετ’ ἐρυθήματοσ. (Plutarch, Quomodo quis suos in virtute sentiat profectus, chapter, section 10 12:1)

Synonyms

 1. an appellation

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION