Ancient Greek-English Dictionary Language

πέτομαι

Non-contract Verb; 이상동사 자동번역 Transliteration:

Principal Part: πέτομαι πετήσομαι ἐπτόμην πεπότημαι

Structure: πέτ (Stem) + ομαι (Ending)

Etym.: pta/s as if from i(/pthmi

Sense

 1. I fly
 2. I dart, rush; I make haste

Conjugation

Present tense

Future tense

Imperfect tense

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • ἀλλὰ ἄνθρωποσ γεννᾶται κόπῳ, νεοσσοὶ δὲ γυπὸσ τὰ ὑψηλὰ πέτονται. (Septuagint, Liber Iob 5:7)
 • εἶτ’ ἐπὶ πᾶσι προσέθηκε τὸν γῦπα, διομνύμενοσ ἦ μὴν αὐτὸσ ἑωρακέναι ἀναπτάμενον ἐκ τῆσ πυρᾶσ, ὃν ἐγὼ μικρὸν ἔμπροσθεν ἀφῆκα πέτεσθαι καταγελῶντα τῶν ἀνοήτων καὶ βλακικῶν τὸν τρόπον. (Lucian, De morte Peregrini, (no name) 20:2)
 • καὶ μὴν κἀκεῖνο πρόσεστιν αὐτῇ, τὸ μὴ καθ’ ἡσυχίαν, ἀλλὰ μετ’ ᾠδῆσ πέτεσθαι οὐκ ἀπηνοῦσ οἱά κωνώπων καὶ ἐμπίδων, οὐδὲ τὸ βαρύβρομον τῶν μελιττῶν ἢ τῶν σφηκῶν τὸ φοβερὸν καὶ ἀπειλητικὸν ἐνδεικνυμένησ, ἀλλὰ τοσοῦτόν ἐστι λιγυρωτέρα, ὅσον σάλπιγγοσ καὶ κυμβάλων αὐλοὶ μελιχρότεροι. (Lucian, Muscae Encomium, (no name) 2:2)
 • νυκτὸσ δὲ εἰρήνην ἄγει καὶ οὔτε πέτεται οὔτε ᾄδει, ἀλλ’ ὑπέπτηχε καὶ ἀτρεμεῖ. (Lucian, Muscae Encomium, (no name) 4:5)
 • ἀποθανοῦσα γὰρ μυῖα τέφρασ ἐπιχυθείσησ ἀνίσταται καὶ παλιγγενεσία τισ αὐτῇ καὶ βίοσ ἄλλοσ ἐξ ὑπαρχῆσ γίνεται, ὡσ ἀκριβῶσ πεπεῖσθαι πάντασ, ὅτι κἀκείνων ἀθάνατόσ ἐστιν ἡ ψυχή, εἴ γε καὶ ἀπελθοῦσα ἐπανέρχεται πάλιν καὶ γνωρίζει καὶ ἐπανίστησι τὸ σῶμα καὶ πέτεσθαι τὴν μυῖαν ποιεῖ, καὶ ἐπαληθεύει τὸν περὶ Ἑρμοτίμου τοῦ Κλαζομενίου μῦθον, ὅτι πολλάκισ ἀφιεῖσα αὐτὸν ἡ ψυχὴ ἀπεδήμει καθ’ ἑαυτήν, εἶτα ἐπανελθοῦσα ἐπλήρου αὖθισ τὸ σῶμα καὶ ἀνίστα τὸν Ἑρμότιμον. (Lucian, Muscae Encomium, (no name) 7:3)
 • ὑπὲρ Ἑλλήνων πάντων πέτομαι τόλμημα νέον παλαμησάμενοσ. (Aristophanes, Peace, Prologue, anapests8)
 • πρὸσ ἀνθρώπουσ πέτομαι παρὰ τοῦ πατρὸσ φράσουσα θύειν τοῖσ Ὀλυμπίοισ θεοῖσ μηλοσφαγεῖν τε βουθύτοισ ἐπ’ ἐσχάραισ κνισᾶν τ’ ἀγυιάσ. (Aristophanes, Birds, Lyric-Scene, strophe 1 2:6)
 • ὀρνιθομανῶ γὰρ καὶ πέτομαι καὶ βούλομαι οἰκεῖν μεθ’ ὑμῶν κἀπιθυμῶ τῶν νόμων. (Aristophanes, Birds, Episode, lyric6)
 • πέτομαι δ’ ὁδὸν ἄλλοτ’ ἐπ’ ἄλλαν μελέων ‐ τουτὶ τὸ πρᾶγμα φορτίου δεῖται πτερῶν. (Aristophanes, Birds, Episode, lyric2)
 • πέτομαι δ’ ἐλπίσιν οὔτ’, ἐνθάδ’ ὁρῶν οὔτ’ ὀπίσω. (Sophocles, Oedipus Tyrannus, choral, strophe 23)

Synonyms

 1. I fly

 2. I dart

Related

Derived

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION