Ancient Greek-English Dictionary Language

μυσταγωγός

Second declension Noun; Masculine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: μυσταγωγός μυσταγωγοῦ

Structure: μυσταγωγ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: mu/sths, a)/gw

Sense

  1. one who initiates into mysteries, a mystagogue

Declension

Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • οὕτωσ ὁ τελέωσ πολιτικὸσ ἀνὴρ τὰ μὲν πρῶτα μανθάνων ἔτι πολιτεύεται καὶ μυούμενοσ τὰ δ’ ἔσχατα διδάσκων καὶ μυσταγωγῶν · (Plutarch, An seni respublica gerenda sit, chapter, section 24 2:1)
  • ὡσ δὲ ταῦτ’ ἔγνω καὶ προεῖπεν Εὐμολπίδαισ καὶ Κήρυξι, σκοποὺσ μὲν ἐπὶ τῶν ἄκρων ἐκάθισε καὶ προδρόμουσ τινὰσ ἅμ’ ἡμέρᾳ προεξέπεμψεν, ἱερεῖσ δὲ καὶ μύστασ καὶ μυσταγωγοὺσ ἀναλαβὼν καὶ τοῖσ ὅπλοισ περικαλύψασ ἦγεν ἐν κόσμῳ καὶ μετὰ σιωπῆσ, θέαμα σεμνὸν καὶ θεοπρεπὲσ τὴν στρατηγίαν ἐκείνην ἐπιδεικνύμενοσ, ὑπὸ τῶν μὴ φθονούντων ἱεροφαντίαν καὶ μυσταγωγίαν προσαγορευομένην. (Plutarch, , chapter 34 5:1)
  • "ἀμφὶ δὲ οἱ δολόεντα φιλόφρονα χεῦεν ὄνειρα, πᾶν ἐνταῦθα πειθομένῃ τὸ καλὸν εἶναι καὶ τίμιον, ἂν μὴ τύχῃ θείου καὶ σώφρονοσ Ἔρωτοσ ἰατροῦ καὶ σωτῆροσ καὶ ἡγεμόνοσ ὃσ διὰ σωμάτων ἀφικόμενοσ ἀγωγὸσ ἐπὶ τὴν ἀλήθειαν ἐξ Αἵδου καί τὸ ἀληθείασ πεδίον, οὗ τὸ πολὺ καὶ καθαρὸν καὶ ἀψευδὲσ ἵδρυται κάλλοσ, ἀσπάσασθαι καὶ συγγενέσθαι διὰ χρόνου ποθοῦντασ ἐξαναφέρων καὶ ἀναπέμπων εὐμενὴσ οἱο͂ν ἐν τελετῇ παρέστη μυσταγωγόσ. (Plutarch, Amatorius, section 19 3:16)
  • οὐ γάρ, ὡσ ὁ Μένανδρόσ φησιν, ἅπαντι δαίμων ἀνδρὶ συμπαρίσταται εὐθὺσ γενομένῳ, μυσταγωγὸσ τοῦ βίου ἀγαθόσ, ἀλλὰ μᾶλλον, ὡσ Ἐμπεδοκλῆσ, διτταί τινεσ ἕκαστον ἡμῶν γινόμενον παραλαμβάνουσι καὶ κατάρχονται μοῖραι καὶ δαίμονεσ· (Plutarch, De tranquilitate animi, section 15 1:4)
  • οὐ γάρ, ὡσ ὁ Μένανδρόσ φησιν, ἅπαντι δαίμων ἀνδρὶ συμπαραστατεῖ εὐθὺσ γενομένῳ, μυσταγωγὸσ τοῦ βίου ἀγαθόσ, ἀλλὰ μᾶλλον, ὡσ Ἐμπεδοκλῆσ, διτταί τινεσ ἕκαστον ἡμῶν γιγνόμενον παραλαμβάνουσι καὶ κατάρχονται μοῖραι καὶ δαίμονεσ· (Plutarch, De tranquilitate animi, section 15 9:2)
  • ταῦτα ποιήσασ ὁ Κάλλιπποσ πάντα, καὶ τὸν ὁρ́κον ἀπομόσασ, οὕτω κατεγέλασε τῶν θεῶν ὥστε περιμείνασ τὴν ἑορτὴν ἧσ ὤμοσε θεοῦ, δρᾷ τὸν φόνον ἐν τοῖσ Κορείοισ, οὐδὲν ἴσωσ τὸ περὶ τὴν ἡμέραν τῆσ θεοῦ ποιησάμενοσ, ὡσ ἀσεβουμένησ πάντωσ, εἰ καὶ κατ’ ἄλλον χρόνον ἔσφαττε τὸν μύστην αὐτῆσ ὁ μυσταγωγόσ. (Plutarch, Dion, chapter 56 4:1)

Synonyms

  1. one who initiates into mysteries

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION