Ancient Greek-English Dictionary Language

φιλοπονία

First declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: φιλοπονία

Structure: φιλοπονι (Stem) + ᾱ (Ending)

Sense

  1. love of labour, laboriousness, industry, laborious practice

Declension

First declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • ἡ εὐτολμία καὶ ἡ εὐψυχία καὶ τὸ θάρσοσ καὶ τὸ θράσοσ, ἔτι δὲ καὶ ἡ φιλοπονία καὶ ἡ καρτερία. (Aristotle, Virtues and Vices 20:1)
  • παραφυλάττοντασ ἐξ ὧν πλέον ἔχουσι, καὶ πειρωμένουσ ὑπερβαλέσθαι ταῖσ ἐπιμελείαισ καὶ φιλοπονίαισ καὶ τῷ σωφρονεῖν καὶ προσέχειν ἑαυτοῖσ, ὡσ Θεμιστοκλῆσ ἔλεγεν οὐκ ἐᾶν αὐτὸν καθεύδειν τὴν ἐν Μαραθῶνι Μιλτιάδου νίκην. (Plutarch, De capienda ex inimicis utilitate, chapter, section 10 9:1)
  • ἀλλ’ ὥσπερ ἰδιώταισ ἔστιν οἷσ ἐγγίγνεται φιλοπονία τισ, οὕτω καὶ ὅλῳ τῷ στρατεύματι ὑπὸ τῶν ἀγαθῶν ἀρχόντων ἐγγίγνεται καὶ τὸ φιλοπονεῖν καὶ τὸ φιλοτιμεῖσθαι ὀφθῆναι καλόν τι ποιοῦντασ ὑπὸ τοῦ ἄρχοντοσ. (Xenophon, Works on Socrates, , chapter 21 7:1)
  • ἔτι δ’ αὐτοὺσ τοὺσ Λάκωνασ ἴσμεν, ἑώσ μὲν αὐτοὶ προσήδρευον ταῖσ φιλοπονίαισ, ὑπερέχοντασ τῶν ἄλλων, νῦν δὲ κἀν τοῖσ γυμνικοῖσ ἀγῶσι κἀν τοῖσ πολεμικοῖσ λειπομένουσ ἑτέρων· (Aristotle, Politics, Book 8 39:1)
  • οἵ γε προφανῶσ ταῖσ σφετέραισ φιλοπονίαισ καὶ τόλμαισ ἐξ ἐλαχίστησ μὲν βασιλείασ ἐνδοξοτάτην καὶ μεγίστην τὴν Μακεδόνων ἀρχὴν κατεσκεύασαν· (Polybius, Histories, book 8, chapter 10 6:1)
  • καὶ μέντοι καὶ αὐτὸσ ὁ νεανίσκοσ εὐτελείᾳ καὶ φιλοπονίᾳ, καὶ τῷ μηδὲν ἰδιώτου λαμπρότερον ἠμφιέσθαι καὶ ὡπλίσθαι σεμνυνόμενοσ ἀξιοθέατοσ ἦν καὶ ζηλωτὸσ ὑπὸ τῶν πολλῶν ἐπεὶ τοῖσ γε πλουσίοισ οὐκ ἤρεσκεν ὁ νεωτερισμὸσ αὐτοῦ, δεδιόσι μὴ κίνημα καὶ παράδειγμα τοῖσ πανταχόσε δήμοισ γένηται. (Plutarch, Agis, chapter 14 3:1)
  • γενόμενοσ οὖν ὁ Γάιοσ ἐν Σαρδόνι πᾶσαν ἀρετῆσ ἀπόδειξιν ἐδίδου, καὶ πολὺ πάντων διέφερε τῶν νέων ἐν τοῖσ πρὸσ τοὺσ πολεμίουσ ἀγῶσι καὶ ἐν τοῖσ πρὸσ τοὺσ ὑπηκόουσ δικαίοισ καὶ ἐν τῇ πρὸσ τὸν στρατηγὸν εὐνοίᾳ καὶ τιμῇ, σωφροσύνῃ δὲ καὶ λιτότητι καὶ φιλοπονίᾳ παρήλλαττε καὶ τοὺσ πρεσβυτέρουσ, ἰσχυροῦ δὲ καὶ νοσώδουσ ἅμα χειμῶνοσ ἐν Σαρδόνι γενομένου καὶ τοῦ στρατηγοῦ τὰσ πόλεισ ἐσθῆτα τοῖσ στρατιώταισ αἰτοῦντοσ, ἔπεμψαν εἰσ Ῥώμην παραιτούμενοι. (Plutarch, Caius Gracchus, chapter 2 1:1)
  • ἀεὶ τῷ λογισμῷ καὶ πειθήνιον ἔχειν οὐκ ἔνεστιν, ἂν μή τισ ἀσκήσει καὶ μελέτῃ καὶ φιλοπονίᾳ τὰ κάκιστα τῶν παθῶν, οἱο͂́ν ἐστιν ἡ ὀργή, κατεργάσηται. (Plutarch, De capienda ex inimicis utilitate, chapter, section 8 1:1)
  • ἔτι δὲ κρίνων τοὺσ μὲν τὰ δρομικὰ γυμναζομένουσ οὐδὲν πρὸσ ἀνδρείαν οὐδ’ εὐψυχίαν ἐπιδιδόναι, τοὺσ δὲ τὴν πυγμὴν καὶ τὰ τοιαῦτ’ ἀσκήσαντασ πρὸσ τῷ σώματι καὶ τὴν γνώμην διαφθείρεσθαι, τὸ σεμνότατον καὶ κάλλιστον τῶν ἀγωνισμάτων καὶ μάλιστα πρὸσ τὴν σεαυτοῦ φύσιν ἁρμόττον ἐξελέξω, τῇ μὲν συνηθείᾳ τῶν ὅπλων καὶ τῇ τῶν δρόμων φιλοπονίᾳ τοῖσ ἐν τῷ πολέμῳ συμβαίνουσιν ὡμοιωμένον, τῇ δὲ μεγαλοπρεπείᾳ καὶ τῇ σεμνότητι τῆσ παρασκευῆσ πρὸσ τὴν τῶν θεῶν δύναμιν εἰκασμένον, πρὸσ δὲ τούτοισ ἡδίστην μὲν θέαν ἔχον, ἐκ πλείστων δὲ καὶ παντο‐ δαπῶν συγκείμενον, μεγίστων δ’ ἄθλων ἠξιωμένον· (Demosthenes, Speeches 51-61, 29:1)

Synonyms

  1. love of labour

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION