Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀπόκρυφος

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἀπόκρυφος ἀπόκρυφος ἀπόκρυφον

Structure: ἀ (Prefix) + ποκρυφ (Stem) + ος (Ending)

Etym.: a)pokru/ptw

Sense

 1. hidden, concealed, secret, unknown
 2. obscure, recondite

Examples

 • Ἐπικατάρατοσ ἄνθρωποσ, ὅστισ ποιήσει γλυπτὸν καὶ χωνευτόν, βδέλυγμα Κυρίῳ, ἔργον χειρῶν τεχνιτῶν, καὶ θήσει αὐτὸ ἐν ἀποκρύφῳ. καὶ ἀποκριθεὶσ πᾶσ ὁ λαὸσ ἐροῦσι. γένοιτο. (Septuagint, Liber Deuteronomii 27:15)
 • καὶ ἔλαβε τὸ ἀργύριον καὶ τὸ χρυσίον καὶ τὰ σκεύη τὰ ἐπιθυμητὰ καὶ ἔλαβε τοὺσ θησαυροὺσ τοὺσ ἀποκρύφουσ, οὓσ εὗρε. (Septuagint, Liber Maccabees I 1:23)
 • ἐγκάθηται ἐνέδρᾳ μετὰ πλουσίων, ἐν ἀποκρύφοισ τοῦ ἀποκτεῖναι ἀθῷον. οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ εἰσ τὸν πένητα ἀποβλέπουσιν. (Septuagint, Liber Psalmorum 9:29)
 • ἐνεδρεύει ἐν ἀποκρύφῳ ὡσ λέων ἐν τῇ μάνδρᾳ αὐτοῦ, ἐνεδρεύει τοῦ ἁρπάσαι πτωχόν, ἁρπάσαι πτωχὸν ἐν τῷ ἑλκύσαι αὐτόν. (Septuagint, Liber Psalmorum 9:30)
 • ὑπέλαβόν με ὡσεὶ λέων ἕτοιμοσ εἰσ θήραν καὶ ὡσεὶ σκύμνοσ οἰκῶν ἐν ἀποκρύφοισ. (Septuagint, Liber Psalmorum 16:12)
 • Θυγάτηρ πατρὶ ἀπόκρυφοσ ἀγρυπνία, καὶ ἡ μέριμνα αὐτῆσ ἀφιστᾷ ὕπνον. ἐν νεότητι αὐτῆσ μήποτε παρακμάσῃ, καὶ συνῳκηκυῖα μήποτε μισηθῇ. (Septuagint, Liber Sirach 42:9)
 • "ὅθεν οὐδεμία τῶν τοιούτων ἡδονῶν ἀπόκρυφόσ ἐστιν οὐδὲ σκότουσ δεομένη καὶ τῶν τοίχων περιθεόντων, ὡσ οἱ Κυρηναϊκοὶ λέγουσιν· (Plutarch, Quaestiones Convivales, book 7, 7:10)

Synonyms

 1. hidden

 2. obscure

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION