Ancient Greek-English Dictionary Language

βδέλυγμα

Third declension Noun; Neuter 자동번역 Transliteration:

Principal Part: βδέλυγμα

Structure: βδελυγματ (Stem)

Etym.: bdelu/ssomai

Sense

  1. an abomination, an idol

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • καὶ παρέθηκαν αὐτῷ μόνῳ καὶ αὐτοῖσ καθ̓ ἑαυτοὺσ καὶ τοῖσ Αἰγυπτίοισ τοῖσ συνδειπνοῦσι μετ̓ αὐτοῦ καθ̓ ἑαυτούσ. οὐ γὰρ ἐδύναντο οἱ Αἰγύπτιοι συνεσθίειν μετὰ τῶν Ἑβραίων ἄρτουσ, βδέλυγμα γάρ ἐστι τοῖσ Αἰγυπτίοισ. (Septuagint, Liber Genesis 43:31)
  • ἐρεῖτε. ἄνδρεσ κτηνοτρόφοι ἐσμὲν οἱ παῖδέσ σου ἐκ παιδὸσ ἕωσ τοῦ νῦν, καὶ ἡμεῖσ καὶ οἱ πατέρεσ ἡμῶν, ἵνα κατοικήσητε ἐν γῇ Γεσὲμ Ἀραβίασ. βδέλυγμα γάρ ἐστιν Αἰγυπτίοισ πᾶσ ποιμὴν προβάτων. (Septuagint, Liber Genesis 46:34)
  • καὶ εἶπε Μωυσῆσ. οὐ δυνατὸν γενέσθαι οὕτωσ. τὰ γὰρ βδελύγματα τῶν Αἰγυπτίων θύσομεν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ἡμῶν. ἐὰν γὰρ θύσωμεν τὰ βδελύγματα τῶν Αἰγυπτίων ἐναντίον αὐτῶν, λιθοβοληθησόμεθα. (Septuagint, Liber Exodus 8:22)
  • ἡ ψυχὴ ἐκείνη, ἥτισ ἐὰν ἅψηται παντὸσ πράγματοσ ἀκαθάρτου, ἢ θνησιμαίου, ἢ θηριαλώτου ἀκαθάρτου, ἢ τῶν θνησιμαίων βδελυγμάτων τῶν ἀκαθάρτων, ἢ τῶν θνησιμαίων κτηνῶν τῶν ἀκαθάρτων, (Septuagint, Liber Leviticus 5:2)
  • καὶ πάντα ὅσα οὐκ ἔστιν αὐτοῖσ πτερύγια, οὐδὲ λεπίδεσ ἐν τῷ ὕδατι, ἢ ἐν ταῖσ θαλάσσαισ καὶ ἐν τοῖσ χειμάρροισ, ἀπὸ πάντων, ὧν ἐρεύγεται τὰ ὕδατα, καὶ ἀπὸ πάσησ ψυχῆσ τῆσ ζώσησ ἐν τῷ ὕδατι, βδέλυγμά ἐστι. (Septuagint, Liber Leviticus 11:10)
  • καὶ πάντα ὅσα οὐκ ἔστιν αὐτοῖσ πτερύγια, οὐδὲ λεπίδεσ, τῶν ἐν τοῖσ ὕδασι, βδέλυγμα τοῦτό ἐστιν ὑμῖν. (Septuagint, Liber Leviticus 11:12)
  • Καὶ ταῦτα, ἃ βδελύξεσθε ἀπὸ τῶν πετεινῶν, καὶ οὐ βρωθήσεται, βδέλυγμά ἐστι. τὸν ἀετὸν καὶ τὸν γρύπα καὶ τὸν ἁλιαίετον (Septuagint, Liber Leviticus 11:13)

Synonyms

  1. an abomination

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION