Ancient Greek-English Dictionary Language

οἰκτιρμων

Third declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: οἰκτιρμων οἰκτιρμον

Structure: οἰκτιρμων (Stem)

Sense

  1. merciful

Examples

  • καὶ παρῆλθε Κύριοσ πρὸ προσώπου αὐτοῦ καὶ ἐκάλεσε. Κύριοσ ὁ Θεὸσ οἰκτίρμων καὶ ἐλεήμων, μακρόθυμοσ καὶ πολυέλεοσ καὶ ἀληθινόσ, (Septuagint, Liber Exodus 34:6)
  • ὅτι Θεὸσ οἰκτίρμων Κύριοσ ὁ Θεόσ σου, οὐκ ἐγκαταλείψει σε οὐδὲ μὴ ἐκτρίψῃ σε, οὐκ ἐπιλήσεται τὴν διαθήκην τῶν πατέρων σου, ἣν ὤμοσεν αὐτοῖσ Κύριοσ. (Septuagint, Liber Deuteronomii 4:31)
  • οὐχ εὑρήσουσιν αὐτὸν διαμερίζοντα σκῦλα̣ οἰκτίρμων οἰκτειρήσει εἰσ κεφαλὴν ἀνδρόσ. σκῦλα βαμμάτων τῷ Σισάρᾳ, σκῦλα βαμμάτων ποικιλίασ, βάμματα ποικιλτῶν αὐτά, τῷ τραχήλῳ αὐτοῦ σκῦλα. (Septuagint, Liber Iudicum 5:30)
  • ὅτι ἐν τῷ ἐπιστρέφειν ὑμᾶσ πρὸσ Κύριον οἱ ἀδελφοὶ ὑμῶν καὶ τὰ τέκνα ὑμῶν ἔσονται ἐν οἰκτιρμοῖσ ἔναντι πάντων τῶν αἰχμαλωτισάντων αὐτούσ, καὶ ἀποστρέψει εἰσ τὴν γῆν ταύτην, ὅτι ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων Κύριοσ ὁ Θεὸσ ἡμῶν, καὶ οὐκ ἀποστρέψει τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ’ ὑμῶν, ἐάν ἐπιστρέψωμεν πρὸσ αὐτόν. (Septuagint, Liber II Paralipomenon 30:9)
  • καὶ ἀνένευσαν τοῦ εἰσακοῦσαι καὶ οὐκ ἐμνήσθησαν τῶν θαυμασίων σου, ὧν ἐποίησασ μετ’ αὐτῶν καὶ ἐσκλήρυναν τὸν τράχηλον αὐτῶν καὶ ἔδωκαν ἀρχὴν ἐπιστρέψαι εἰσ δουλείαν αὐτῶν ἐν Αἰγύπτῳ. καὶ σὺ ὁ Θεὸσ ἐλεήμων καὶ οἰκτίρμων, μακρόθυμοσ καὶ πολυέλεοσ, καὶ οὐκ ἐγκατέλιπεσ αὐτούσ. (Septuagint, Liber Nehemiae 9:17)

Synonyms

  1. merciful

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION