Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀκρίς

Third declension Noun; Feminine 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἀκρίς ἀκρίδος

Structure: ἀκριδ (Stem) + ς (Ending)

Etym.: a)/kros

Sense

  1. grasshopper, locust, cricket

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • ἐὰν δὲ μὴ θέλῃσ σὺ ἐξαποστεῖλαι τὸν λαόν μου, ἰδοὺ ἐγὼ ἐπάγω ταύτην τὴν ὥραν αὔριον ἀκρίδα πολλὴν ἐπὶ πάντα τὰ ὅριά σου, (Septuagint, Liber Exodus 10:4)
  • εἶπε δὲ Κύριοσ πρὸσ Μωυσῆν. ἔκτεινον τὴν χεῖρα ἐπὶ γῆν Αἰγύπτου, καὶ ἀναβήτω ἀκρὶσ ἐπὶ τὴν γῆν καὶ κατέδεται πᾶσαν βοτάνην τῆσ γῆσ καὶ πάντα τὸν καρπὸν τῶν ξύλων, ὃν ὑπελίπετο ἡ χάλαζα. (Septuagint, Liber Exodus 10:12)
  • καὶ ἐπῇρε Μωυσῆσ τὴν ράβδον εἰσ τὸν οὐρανόν, καὶ Κύριοσ ἐπήγαγεν ἄνεμον νότον ἐπὶ τὴν γῆν, ὅλην τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ ὅλην τὴν νύκτα. τὸ πρωί̈ ἐγενήθη, καὶ ὁ ἄνεμοσ ὁ νότοσ ἀνέλαβε τὴν ἀκρίδα (Septuagint, Liber Exodus 10:13)
  • καὶ ἀνήγαγεν αὐτὴν ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν Αἰγύπτου, καὶ κατέπαυσεν ἐπὶ πάντα τὰ ὅρια Αἰγύπτου πολλὴ σφόδρα. προτέρα αὐτῆσ οὐ γέγονε τοιαύτη ἀκρὶσ καὶ μετὰ ταῦτα οὐκ ἔσται οὕτωσ. (Septuagint, Liber Exodus 10:14)
  • καὶ μετέβαλε Κύριοσ ἄνεμον ἀπὸ θαλάσσησ σφοδρόν, καὶ ἀνέλαβε τὸν ἀκρίδα καὶ ἔβαλεν αὐτὴν εἰσ τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν, καὶ οὐχ ὑπελείφθη ἀκρὶσ μία ἐν πάσῃ γῇ Αἰγύπτου. (Septuagint, Liber Exodus 10:19)
  • σπέρμα πολὺ ἐξοίσεισ εἰσ τὸ πεδίον καὶ ὀλίγα εἰσοίσεισ, ὅτι κατέδεται αὐτὰ ἡ ἀκρίσ. (Septuagint, Liber Deuteronomii 28:38)
  • ὅτι αὐτοὶ καὶ αἱ κτήσεισ αὐτῶν ἀνέβαινον καὶ αἱ σκηναὶ αὐτῶν παρεγίνοντο καθὼσ ἀκρὶσ εἰσ πλῆθοσ, καὶ αὐτοῖσ καὶ ταῖσ καμήλοισ αὐτῶν οὐκ ἦν ἀριθμόσ, καὶ ἤρχοντο εἰσ τὴν γῆν Ἰσραὴλ καὶ διέφθειρον αὐτήν. (Septuagint, Liber Iudicum 6:5)

Synonyms

  1. grasshopper

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION