Athenaeus, The Deipnosophists, book 1, chapter 60

(아테나이오스, The Deipnosophists, book 1, chapter 60)

ὦ γλῶσσα, σιγήσασα τὸν πολὺν χρόνον, πῶσ δῆτα τλήσῃ πρᾶγμ’ ὑπεξελθεῖν τόδε; ἦ τῆσ ἀνάγκησ οὐδὲν ἐμβριθέστερον, ὑφ’ ἧσ τὸ κρυφθὲν ἐκφανεῖσ ἀνακτόρων, φησὶ Σοφοκλῆσ. αὐτὸσ ἐμαυτοῦ Ιὄλεώσ τε καὶ Ἀλκείδησ γενήσομαι. ὅτι ὁ Μαρεώτησ οἶνοσ ὁ Ἀλεξανδρεωτικὸσ τὴν μὲν προσηγορίαν ἔχει ἀπὸ τῆσ ἐν Ἀλεξανδρείᾳ λίμνησ Μαρείασ καὶ τῆσ παρ’ αὐτὴν πόλεωσ ὁμωνύμου, ἣ πρότερον μὲν ἦν μεγίστη, νῦν δὲ κώμησ περιείληφε μέγεθοσ, τὴν προσηγορίαν λαβοῦσα ἀπὸ Μάρωνοσ ἑνὸσ τῶν μετὰ Διονύσου τὰσ στρατείασ πεποιημένων. πολλὴ δὲ ἡ περὶ τὴν γῆν ταύτην ἄμπελοσ, ἧσ καὶ ἡ σταφυλὴ πάνυ βρωθῆναι εὔστομοσ καὶ ὁ γινόμενοσ οἶνοσ κάλλιστοσ· λευκόσ τε γὰρ καὶ ἡδύσ, εὔπνουσ, εὐανάδοτοσ , λεπτόσ, κεφαλῆσ οὐ καθικνούμενοσ, διουρητικόσ, τούτου δὲ καλλίων ὁ Ταινιωτικὸσ καλούμενοσ, ταινία δ’ ἐστὶν ἐπιμήκησ περὶ τοὺσ αὐτοὺσ τόπουσ, ἀφ’· ἧσ οἱ γινόμενοι οἶνοί εἰσι μὲν ἠρέμα ὑπόχλωροι, ἐμφαίνοντέσ τι ἐν αὑτοῖσ λιπαρόν, ὃ κατὰ τὴν τοῦ ὕδατοσ κρᾶσιν ἀναλύεται κατὰ βραχύ, ὡσ καὶ τὸ μέλι τὸ Ἀττικὸν ἀνακιρνάμενον.

οὗτοσ ὁ Ταινιωτικὸσ πρὸσ τῷ ἡδὺσ εἶναι ἔχει τι καὶ ἀρωματῶδεσ ἠρέμα ἐπιστῦφον. ἡ δὲ περὶ τὸν Νεῖλον ἄμπελοσ πλείστη μὲν αὐτή, ὅσοσ καὶ ὁ ποταμόσ, καὶ πολλαὶ τῶν οἴνων αἱ ἰδιότητεσ κατά τε τὰ χρώματα καὶ τὴν προσφοράν. τούτουσ δ’ ὑπερβάλλει ὁ κατὰ Ἄντυλλαν πόλιν οὐ μακρὰν οὖσαν Ἀλεξανδρείασ, ἧσ τοὺσ φόρουσ οἱ τότε βασιλεῖσ Αἰγύπτιοί τε καὶ Πέρσαι ταῖσ γαμεταῖσ ἐδίδοσαν εἰσ ζώνασ. ὁ δὲ κατὰ τὴν Θηβαίδα καὶ μάλιστα ὁ κατὰ τὴν Κόπτον πόλιν οὕτωσ ἐστὶ λεπτὸσ καὶ εὐανάδοτοσ καὶ ταχέωσ πεπτικὸσ ὡσ καὶ τοῖσ πυρεταίνουσι διδόμενοσ μὴ βλάπτειν.

σαυτὴν ἐπαινεῖσ ὥσπερ Ἀστυδάμασ, γύναι. δὲ τραγικὸσ ποιητὴσ ὁ Ἀστυδάμασ.

SEARCH

MENU NAVIGATION