Athenaeus, The Deipnosophists, book 1, chapter 37

(아테나이오스, The Deipnosophists, book 1, chapter 37)

τῆσ δὲ κατὰ τοῦτον ὀρχήσεωσ τῆσ τραγικῆσ καλουμένησ πρῶτοσ εἰσηγητὴσ γέγονε Βάθυλλόν φησιν Ἀλεξανδρεύσ, ὅν φησι παντομίμουσ ὀρχήσασθαι Σέλευκοσ. τοῦτον τὸν Βάθυλλόν φησιν Ἀριστόνικοσ καὶ Πυλάδην, οὗ ἐστι καὶ σύγγραμμα περὶ ὀρχήσεωσ, τὴν Ἰταλικὴν ὄρχησιν συστήσασθαι ἐκ τῆσ κωμικῆσ, ἣ ἐκαλεῖτο κόρδαξ, καὶ τῆσ τραγικῆσ, ἣ ἐκαλεῖτο ἐμμέλεια, καὶ τῆσ σατυρικῆσ ἣ ἐλέγετο σίκιννισ διὸ καὶ οἱ σάτυροι σικιννισταί, ἧσ εὑρετὴσ Σίκιννόσ τισ βάρβαροσ. οἱ δέ φασιν ὅτι Κρὴσ ἦν ὁ Σίκιννοσ. ἦν δὲ ἡ Πυλάδου ὄρχησισ ὀγκώδησ παθητική τε καὶ πολυπρόσωποσ, ἡ δὲ Βαθύλλειοσ ἱλαρωτέρα καὶ γὰρ ὑπόρχημά τι τοῦτον διατίθεσθαι. Σοφοκλῆσ δὲ πρὸσ τῷ καλὸσ γεγενῆσθαι τὴν ὡρ́αν ἦν καὶ ὀρχηστικὴν δεδιδαγμένοσ καὶ μουσικὴν ἔτι παῖσ ὢν παρὰ Λάμπρῳ. μετὰ γοῦν τὴν ἐν Σαλαμῖνι ναυμαχίαν περὶ λ τρόπαιον γυμνὸσ ἀληλιμμένοσ ἐχόρευσε μετὰ λύρασ· οἱ δὲ ἐν ἱματίῳ φασί.

καὶ τὸν Θάμυριν διδάσκων αὐτὸσ ἐκιθάρισεν ἄκρωσ δὲ ἐσφαίρισεν ὅτε τὴν Ναυσικάαν καθῆκε. τῆσ δὲ Μέμφιδοσ ὀρχήσεωσ ἤρα καὶ Σωκράτησ ὁ σοφὸσ καὶ πολλάκισ καταλαμβανόμενοσ ὀρχούμενοσ, ὥσ φησι Ξενοφῶν, ἔλεγε τοῖσ γνωρίμοισ παντὸσ εἶναι μέλουσ τὴν ὄρχησιν γυμνάσιον. ἔταττον γὰρ τὸ ὀρχεῖσθαι ἐπὶ τοῦ κινεῖσθαι καὶ ἐρεθίζεσθαι.

Ἀνακρέων καλλίκομοι κοῦραι Διὸσ ὠρχήσαντ’ ἐλαφρῶσ. Ιὤν· ἐκ τῶν ἀέλπτων μᾶλλον ὤρχησεν φρένασ.

SEARCH

MENU NAVIGATION