Athenaeus, The Deipnosophists, book 1, chapter 31

(아테나이오스, The Deipnosophists, book 1, chapter 31)

καθέζονται δ’ ἐν τοῖσ συνδείπνοισ οἱ ἡρ́ωεσ, οὐ κατακέκλινται. τοῦτο δὲ καὶ παρ’ Ἀλεξάνδρῳ τῷ βασιλεῖ ἐνίοτε ἦν, ὥσ φησι Δοῦρισ. ἑστιῶν γοῦν ποτε ἡγεμόνασ εἰσ ἑξακισχιλίουσ ἐκάθισεν ἐπὶ δίφρων ἀργυρῶν καὶ κλιντήρων, ἁλουργοῖσ περιστρώσασ ἱματίοισ. Ἡγήσανδροσ δέ φησιν οὐδὲ ἔθοσ εἶναι ἐν Μακεδονίᾳ κατακλίνεσθαί τινα ἐν δείπνῳ, εἰ μή τισ ἔξω λίνων ὗν κεντήσειεν· ἑώσ δὲ τότε καθήμενοι ἐδείπνουν. Κάσανδροσ οὖν πέντεα καὶ τριάκοντα ὢν ἐτῶν ἐδείπνει παρὰ τῷ πατρὶ καθήμενοσ, οὐ δυνάμενοσ τὸν ἆθλον ἐκτελέσαι καίπερ ἀνδρεῖοσ γεγονὼσ καὶ κυνηγὸσ ἀγαθόσ. ἐσ τὸ πρέπον δὲ Ὅμηροσ ἀφορῶν τοὺσ ἡρ́ωασ οὐ παρήγαγεν ἄλλο τι δαινυμένουσ ἢ κρέα, καὶ ταῦτα ἑαυτοῖσ σκευάζοντασ. οὐ γὰρ ἔχει γέλωτα οὐδ’ αἰσχύνην ὀψαρτύοντασ αὐτοὺσ καὶ ἕψοντασ ὁρᾶν. ἐπετήδευον γὰρ τὴν αὐτοδιακονίαν καὶ ἐκαλλωπίζοντο, φησὶ Χρύσιπποσ, τῇ ἐν τούτοισ εὐστροφίᾳ.

οἱο͂σ οὐκ ἄλλοσ δεξιὸσ εἶναί φησι. καὶ ἐν Λιταῖσ δὲ Πάτροκλοσ καὶ Ἀχιλλεὺσ πάντα εὐτρεπίζει. καὶ Μενελάου δὲ τελοῦντοσ γάμουσ ὁ νυμφίοσ Μεγαπένθησ οἰνοχοεῖ. νῦν δὲ ἐπὶ τοσοῦτον ἐκπεπτώκαμεν ὡσ κατακεῖσθαι δαινύμενοι.

SEARCH

MENU NAVIGATION