Athenaeus, The Deipnosophists, book 1, chapter 22

(아테나이오스, The Deipnosophists, book 1, chapter 22)

καὶ ἰχθύσι δὲ Ὅμηροσ ποιεῖ χρωμένουσ τοὺσ τότε καὶ ὄρνισι. κατὰ γοῦν τὴν Θρινακίαν οἱ Ὀδυσσέωσ ἑταῖροι θηρεύουσιν ἰχθῦσ ὄρνιθάσ τε φίλασ θ’ ὅ τι χεῖρασ ἵκοιτο γναμπτοῖσ ἀγκίστροισιν. οὐ γὰρ ἐν τῇ Θρινακίᾳ ἐκεχάλκευτο τὰ ἄγκιστρα, ἀλλ’ ἐπεφέροντο ἐν τῷ πλῷ δηλονότι· ὥστε ἦν αὐτοῖσ θήρασ ἰχθύων ἐπιμέλεια καὶ τέχνη. εἰκάζει δὲ καὶ τοὺσ ὑπὸ Σκύλλησ ἁρπαζομένουσ Ὀδυσσέωσ ἑταίρουσ ἰχθύσι προμήκει ῥάβδῳ ἁλισκομένοισ καὶ θύραζε ῥιπτομένοισ. οὕτω καὶ ταύτην τὴν τέχνην ἀκριβοῖ μᾶλλον τῶν τοιαῦτα προηγουμένωσ ἐκδεδωκότων ποιήματα ἢ συγγράμματα, Καίκαλον λέγω τὸν Ἀργεῖον καὶ Νουμήνιον τὸν Ἡρακλεώτην, Παγκράτην τὸν Ἀρκάδα, Ποσειδώνιον τὸν Κορίνθιον καὶ τὸν ὀλίγῳ πρὸ ἡμῶν γενόμενον Ὀππιανὸν τὸν Κίλικα· τοσούτοισ γάρ ἐνετύχομεν ἐποποιοῖσ Ἁλιευτικὰ γεγραφόσι, καταλογάδην δὲ τοῖσ Σελεύκου τοῦ Ταρσέωσ καὶ Λεωνίδου τοῦ Βυζαντίου καὶ Ἀγαθοκλέουσ τοῦ Ἀτρακίου.

οὐ μνημονεύει δὲ τοιαύτησ ἐδωδῆσ ἐπὶ τῶν δείπνων, ὡσ οὐκ οἰκείασ νομιζομένησ τῆσ τροφῆσ τοῖσ ἐν ἀξιώμασιν ἡρ́ωσι κειμένοισ, ὡσ οὐδὲ τῆσ τῶν νεογνῶν ἱερείων. οὐ μόνον δὲ ἰχθύσιν ἀλλὰ καὶ ὀστρείοισ ἐχρῶντο, καίτοι τῆσ τούτων ἐδωδῆσ οὐ πολὺ ἐχούσησ τὸ ὠφέλιμον καὶ ἡδύ, ἀλλὰ κἀν τῷ βυθῷ κατὰ βάθοσ κειμένων· ταῦτα ἄλλῃ τινὶ τέχνῃ χρήσασθαι ἢ δύντα κατὰ βυθοῦ.

ἦ μάλ’ ἐλαφρὸσ ἀνήρ, ὃσ ῥεῖα κυβιστᾷ, ὃν καὶ λέγει πολλοὺσ ἂν κορέσαι τήθεα διφῶντα.

SEARCH

MENU NAVIGATION