Arrian, Anabasis, book 3, chapter 29

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 29)

τὴν στρατιὰν ἐσ Αὄρνόν τε ἦγε καὶ Βάκτρα, αἳ δὴ μέγισταί εἰσι πόλεισ ἐν τῇ Βακτρίων χώρᾳ. καὶ ταύτασ τε ἐξ ἐφόδου ἔλαβε καὶ φυλακὴν ἐν τῇ ἄκρᾳ τῆσ Αὄρνου ἀπέλιπε καὶ ἐπὶ ταύτησ Ἀρχέλαον τὸν Ἀνδρόκλου τῶν ἑταίρων· τοῖσ δὲ ἄλλοισ Βακτρίοισ οὐ χαλεπῶσ προσχωρήσασιν ἐπέταξε σατράπην Ἀρτάβαζον τὸν Πέρσην. Αὐτὸσ δὲ ἦγεν ὡσ ἐπὶ τὸν Ὄξον ποταμόν. ὁ δὲ Ὄξοσ ῥέει μὲν ἐκ τοῦ ὄρουσ τοῦ Καυκάσου, ἔστι δὲ ποταμῶν μέγιστοσ τῶν ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ὅσουσ γε δὴ Ἀλέξανδροσ καὶ οἱ ξὺν Ἀλεξάνδρῳ ἐπῆλθον, πλὴν τῶν Ἰνδῶν ποταμῶν·

οἱ δὲ Ἰνδοὶ πάντων ποταμῶν μέγιστοί εἰσιν. ἐξίησι δὲ ὁ Ὄξοσ ἐσ τὴν μεγάλην θάλασσαν τὴν κατὰ Ὑρκανίαν. διαβάλλειν δὲ ἐπιχειροῦντι αὐτῷ τὸν ποταμὸν πάντῃ ἄπορον ἐφαίνετο·

τὸ μὲν γὰρ εὖροσ ἦν ἐσ ἓξ μάλιστα σταδίουσ, βάθοσ δὲ οὐ πρὸσ λόγον τοῦ εὔρουσ, ἀλλὰ πολὺ δή τι βαθύτεροσ καὶ ψαμμώδησ καὶ ῥεῦμα ὀξύσ, ὡσ τὰ καταπηγνύμενα πρὸσ αὐτοῦ τοῦ ῥοῦ ἐκστρέφεσθαι ἐκ τῆσ γῆσ οὐ χαλεπῶσ, οἱᾶ δὴ οὐδὲ βεβαίωσ κατὰ τῆσ ψάμμου ἱδρυμένα. ἄλλωσ τε καὶ ἀπορία ὕλησ ἐν τοῖσ πόνοισ ἦν καὶ τριβὴ πολλὴ ἐφαίνετο, εἰ μακρόθεν μετίοιεν ὅσα ἐσ γεφύρωσιν τοῦ πόρου.

ξυναγαγὼν οὖν τὰσ διφθέρασ, ὑφ̓ αἷσ ἐσκήνουν οἱ στρατιῶται, φορυτοῦ ἐμπλῆσαί ἐκέλευσεν ὡσ ξηροτάτου καὶ καταδῆσαί τε καὶ ξυρράψαι ἀκριβῶσ, τοῦ μὴ ἐσδύεσθαι ἐσ αὐτὰσ τοῦ ὕδατοσ. ἐμπλησθεῖσαι δὲ καὶ ξυρραφεῖσαι ἱκαναὶ ἐγένοντο διαβιβάσαι τὴν στρατιὰν ἐν πέντε ἡμέραισ. Πρὶν δὲ διαβαίνειν τὸν ποταμὸν τῶν τε Μακεδόνων ἐπιλέξασ τοὺσ πρεσβυτάτουσ καὶ ἤδη ἀπολέμουσ καὶ τῶν Θεσσαλῶν τοὺσ ἐθελοντὰσ καταμείναντασ ἐπ̓ οἴκου ἀπέστειλεν.

ἐκπέμπει δὲ καὶ Στασάνορα, ἕνα τῶν ἑταίρων, ἐσ Ἀρείουσ, προστάξασ Ἀρσάκην μὲν τὸν σατράπην τῶν Ἀρείων ξυλλαβεῖν, ὅτι ἐθελοκακεῖν αὐτῷ Ἀρσάκησ ἔδοξεν, αὐτὸν δὲ σατράπην εἶναι ἀντ̓ ἐκείνου Ἀρείων. Περάσασ δὲ τὸν Ὄξον ποταμὸν ἦγε κατὰ σπουδήν, ἵνα Βῆσσον εἶναι ξὺν τῇ δυνάμει ἐπυνθάνετο.

καὶ ἐν τούτῳ ἀφικνοῦνται παρὰ Σπιταμένουσ καὶ Δαταφέρνου πρὸσ αὐτὸν ἀγγέλλοντεσ, ὅτι Σπιταμένησ καὶ Δαταφέρνησ, εἰ πεμφθείη αὐτοῖσ καὶ ὀλίγη στρατιὰ καὶ ἡγεμὼν τῇ στρατιᾷ, ξυλλήψονται Βῆσσον καὶ παραδώσουσιν Ἀλεξάνδρῳ· ἐπεὶ καὶ ἀδέσμῳ φυλακῇ φυλάσσεσθαι πρὸσ αὐτῶν Βῆσσον. ταῦτα ὡσ ἤκουσεν Ἀλέξανδροσ, αὐτὸσ μὲν ἀναπαύων ἦγε τὴν στρατιὰν σχολαίτερον ἢ πρόσθεν, Πτολεμαῖον δὲ τὸν Λάγου ἀποστέλλει τῶν τε ἑταίρων ἱππαρχίασ τρεῖσ ἄγοντα καὶ τοὺσ ἱππακοντιστὰσ ξύμπαντασ, πεζῶν δὲ τήν τε Φιλώτα τάξιν καὶ τῶν ὑπασπιστῶν χιλιαρχίαν μίαν καὶ τοὺσ Ἀγριᾶνασ πάντασ καὶ τῶν τοξοτῶν τοὺσ ἡμίσεασ, σπουδῇ ἐλαύνειν κελεύσασ ὡσ Σπιταμένην τε καὶ Δαταφέρνην.

καὶ Πτολεμαῖοσ ᾔει ὡσ ἐτέτακτο, καὶ διελθὼν ἐν ἡμέραισ τέτταρσι σταθμοὺσ δέκα ἀφικνεῖται ἐσ τὸ στρατόπεδον, οὗ τῇ προτεραίᾳ ηὐλισμένοι ἦσαν οἱ ἀμφὶ τὸν Σπιταμένην βάρβαροι.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION