Arrian, Anabasis, book 3, chapter 24

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 24)

Αὐτὸσ δὲ προῆγεν ὡσ ἐπὶ Μάρδουσ, ἀναλαβὼν τούσ τε ὑπασπιστὰσ καὶ τοὺσ τοξότασ καὶ τοὺσ Ἀγριᾶνασ καὶ τὴν Κοίνου καὶ Ἀμύντου τάξιν καὶ τῶν ἑταίρων ἱππέων τοὺσ ἡμίσεασ καὶ τοὺσ ἱππακοντιστάσ· ἤδη γὰρ αὐτῷ καὶ ἱππακοντισταὶ τάξισ ἦσαν. ἐπελθὼν δὲ τὸ πολὺ μέροσ τῆσ χώρασ τῶν Μάρδων πολλοὺσ μὲν ἀπέκτεινεν αὐτῶν φεύγοντασ, οὓσ δέ τινασ ἐσ ἀλκὴν τετραμμένουσ, πολλοὺσ δὲ ζῶντασ ἔλαβεν.

οὐ γὰρ ἔστιν ὅστισ χρόνου ἐμβεβλήκει ἐσ τὴν γῆν αὐτῶν ἐπὶ πολέμῳ διά τε δυσχωρίαν καὶ ὅτι πένητεσ οἱ Μάρδοι καὶ μάχιμοι ἐπὶ τῇ πενίᾳ ἦσαν. οὔκουν οὐδὲ Ἀλέξανδρον ἐμβαλεῖν ἄν ποτε δείσαντεσ, ἄλλωσ τε καὶ προκεχωρηκότα ἤδη ἐσ τὸ πρόσω, ταύτῃ μᾶλλόν τι ἀφύλακτοι ἡλίσκοντο. πολλοὶ δὲ αὐτῶν καὶ ἐσ τὰ ὄρη κατέφυγον, ἃ δὴ ὑπερύψηλά τε καὶ ἀπότομα αὐτοῖσ ἐν τῇ χώρᾳ ἐστίν, ὡσ πρὸσ ταῦτά γε οὐχ ἥξοντα Ἀλέξανδρον.

ἐπεὶ δὲ καὶ ταύτῃ προσῆγεν, οἱ δὲ πέμψαντεσ πρέσβεισ σφᾶσ τε αὐτοὺσ ἐνέδοσαν καὶ τὴν χώραν· καὶ Ἀλέξανδροσ αὐτοὺσ μὲν ἀφῆκεν, σατράπην δὲ ἀπέδειξεν αὐτῶν Αὐτοφραδάτην, ὅνπερ καὶ Ταπούρων. Αὐτὸσ δὲ ἐπανελθὼν εἰσ τὸ στρατόπεδον, ἔνθενπερ ὡρμήθη ἐσ τῶν Μάρδων τὴν γῆν, κατέλαβε τοὺσ Ἕλληνασ τοὺσ μισθοφόρουσ ἥκοντασ καὶ τοὺσ Λακεδαιμονίων πρέσβεισ, οἳ παρὰ βασιλέα Δαρεῖον ἐπρέσβευον, Καλλιστρατίδαν τε καὶ Παύσιππον καὶ Μόνιμον καὶ Ὀνόμαντα, καὶ Ἀθηναίων Δρωπίδην.

τούτουσ μὲν δὴ ξυλλαβὼν ἐν φυλακῇ εἶχε, τοὺσ Σινωπέων δὲ ἀφῆκεν, ὅτι Σινωπεῖσ οὔτε τοῦ κοινοῦ τῶν Ἑλλήνων μετεῖχον, ὑπὸ Πέρσαισ τε τεταγμένοι οὑκ ἀπεικότα ποιεῖν ἐδόκουν παρὰ τὸν βασιλέα σφῶν πρεσβεύοντεσ. ἀφῆκεν δὲ καὶ τῶν ἄλλων Ἑλλήνων, ὅσοι πρὸ τῆσ εἰρήνησ τε καὶ τῆσ ξυμμαχίασ τῆσ πρὸσ Μακεδόνασ γενομένησ παρὰ Πέρσαισ ἐμισθοφόρουν, καὶ Καλχηδονίων Ἡρακλείδην τὸν πρεσβευτὴν ἀφῆκεν·

τοὺσ δὲ ἄλλουσ ξυστρατεύεσθαί οἱ ἐπὶ μισθῷ τῷ αὐτῶ ἐκέλευσε· καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖσ Ἀνδρόνικον, ὅσπερ ἤγαγέ τε αὐτοὺσ καὶ ἔνδηλοσ γεγόνει οὐ φαῦλον ποιούμενοσ σῶσαι τοὺσ ἄνδρασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION