Arrian, Anabasis, book 3, chapter 20

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 20)

Αὐτὸσ δὲ ἀναλαβὼν τήν τε ἵππον τῶν ἑταίρων καὶ τοὺσ προδρόμουσ καὶ τοὺσ μισθοφόρουσ ἱππέασ, ὧν Ἐριγύϊοσ ἡγεῖτο, καὶ τὴν φάλαγγα τὴν Μακεδονικὴν ἔξω τῶν ἐπὶ τοῖσ χρήμασι ταχθέντων καὶ τοὺσ τοξότασ καὶ τοὺσ Ἀγριᾶνασ ἤλαυνεν ὡσ ἐπὶ Δαρεῖον. καὶ αὐτῷ κατὰ τὴν ὁδὸν σπουδῇ γιγνομένην τῶν τε στρατιωτῶν πολλοὶ κάμνοντεσ ὑπελείποντο καὶ ἵπποι ἀπέθνησκον· ἀλλὰ καὶ ὣσ ἦγε, καὶ ἀφικνεῖται ἐσ Ῥάγασ ἑνδεκάτῃ ἡμέρᾳ.

διέχει δὲ ὁ χῶροσ οὗτοσ ἀπὸ τῶν Κασπίων πυλῶν ὁδὸν ἡμέρασ μιᾶσ ἐλαύνοντι ὡσ Ἀλέξανδροσ ἦγε. Δαρεῖοσ δὲ ἐφθάκει ἤδη παρεληλυθὼσ εἴσω τῶν πυλῶν τῶν Κασπίων. τῶν δὲ συμφευγόντων Δαρείῳ πολλοὶ μὲν ἀπολιπόντεσ αὐτὸν ἐν τῇ φυγῇ ἐπὶ τὰ αὑτῶν ἕκαστοι ἀπεχώρουν, οὐκ ὀλίγοι δὲ καὶ Ἀλεξάνδρῳ σφᾶσ ἐνεδίδοσαν. Ἀλέξανδροσ δὲ ὡσ ἀπέγνω κατὰ πόδασ αἱρήσειν Δαρεῖον, μείνασ αὐτοῦ πέντε ἡμέρασ καὶ ἀναπαύσασ τὸν στρατὸν Μηδίασ μὲν σατράπην ἀπέδειξεν Ὀξυδάτην Πέρσην ἄνδρα, ὃσ ἐτύγχανε πρὸσ Δαρείου ξυνειλημμένοσ καὶ ἐν Σούσοισ εἰργόμενοσ·

τοῦτο αὐτῷ ἐσ πίστιν ἦν πρὸσ Ἀλέξανδρον· αὐτὸσ δὲ ὡσ ἐπὶ Παρθυαίουσ ἦγε. καὶ τῇ μὲν πρώτῃ πρὸσ ταῖσ Κασπίαισ πύλαισ ἐστρατοπέδευσε, τῇ δευτέρᾳ δὲ εἴσω παρῆλθε τῶν πυλῶν ἔστε οἰκούμενα ἦν.

ἐπισιτισάμενοσ δὲ αὐτόθεν, ὅτι ἔρημον τὴν πρόσω χώραν ἤκουεν, ἐσ προνομὴν ἐκπέμπει Κοῖνον ξὺν ἱππεῦσί τε καὶ τῶν πεζῶν ὀλίγοισ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION