Arrian, Anabasis, book 3, chapter 17

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 17)

Ἄρασ δὲ ἐκ Σούσων καὶ διαβὰσ τὸν Πασιτίγριν ποταμὸν ἐμβάλλει εἰσ τὴν Οὐξίων γῆν. Οὐξίων δὲ οἱ μὲν τὰ πεδία οἰκοῦντεσ τοῦ τε σατράπου τῶν Περσῶν ἤκουον καὶ τότε Ἀλεξάνδρῳ σφᾶσ ἐνέδοσαν· οἱ δὲ ὄρειοι καλούμενοι Οὔξιοι Πέρσαισ τε οὐχ ὑπήκοοι ἦσαν καὶ τότε πέμψαντεσ παῤ Ἀλέξανδρον οὐκ ἄλλωσ παρήσειν ἔφασαν τὴν ἐπὶ Πέρσασ ἰόντα ξὺν τῇ δυνάμει ἢ λαβεῖν, ὅσα καὶ παρὰ τοῦ Περσῶν βασιλέωσ ἐπὶ τῇ παρόδῳ ἐλάμβανον. καὶ τούτουσ ἀποπέμπει Ἀλέξανδροσ, ἥκειν κελεύσασ ἐπὶ τὰ στενά, ὧν κρατοῦντεσ ἐπὶ σφίσιν ἐδόκουν τὴν πάροδον εἶναι τὴν ἐσ Πέρσασ, ἵνα καὶ παῤ αὑτοῦ λάβοιεν τὰ τεταγμένα.

αὐτὸσ δὲ ἀναλαβὼν τοὺσ σωματοφύλακασ τοὺσ βασιλικοὺσ καὶ τοὺσ ὑπασπιστὰσ καὶ τῆσ ἄλλησ στρατιᾶσ ἐσ ὀκτακισχιλίουσ τῆσ νυκτὸσ ᾔει ἄλλην ἢ τὴν φανερὰν ἡγησαμένων αὐτῷ τῶν Σουσίων. καὶ διελθὼν ὁδὸν τραχεῖαν καὶ δύσπορον ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ ἐπιπίπτει ταῖσ κώμαισ τῶν Οὐξίων, καὶ λείαν τε πολλὴν ἔλαβε καὶ αὐτῶν ἔτι ἐν ταῖσ εὐναῖσ ὄντων πολλοὺσ κατέκτεινεν·

οἱ δὲ ἀπέφυγον ἐσ τὰ ὄρη. αὐτὸσ δὲ ᾔει σπουδῇ ἐπὶ τὰ στενά, ἵνα ἀπαντήσεσθαι οἱ Οὔξιοι πανδημεῖ ἐδόκουν ληψόμενοι τὰ τεταγμένα. Κρατερὸν δὲ ἔτι πρόσθεν ἀπέστειλε τὰ ἄκρα καταληψόμενον, ἔνθα ᾤετο βιαζομένουσ τοὺσ Οὐξίουσ ἀποχωρήσειν.

αὐτὸσ δὲ πολλῷ τάχει ᾔει· καὶ φθάνει τε κρατήσασ τῶν παρόδων καὶ ξυντεταγμένουσ τοὺσ ἀμφ̓ αὑτὸν ἔχων ἐξ ὑπερδεξίων χωρίων ἐπῆγεν ὡσ ἐπὶ τοὺσ βαρβάρουσ. οἱ δὲ τῷ τε τάχει τῷ Ἀλεξάνδρου ἐκπλαγέντεσ καὶ τοῖσ χωρίοισ, οἷσ μάλιστα δὴ ἐπεποίθεσαν, πλεονεκτούμενοι ἔφυγον οὐδὲ εἰσ χεῖρασ ἐλθόντεσ·

καὶ οἱ μὲν αὐτῶν ὑπὸ τῶν ἀμφ̓ Ἀλέξανδρον ἐν τῇ φυγῇ ἀπέθανον, πολλοὶ δὲ καὶ κατὰ τὴν ὁδὸν κρημνώδη οὖσαν· οἱ πλεῖστοι δὲ ἐπὶ τὰ ὄρη ἀναφεύγοντεσ ἐμπίπτουσιν ἐσ τοὺσ ἀμφὶ Κρατερὸν καὶ ὑπὸ τούτων ἀπώλοντο. ταῦτα τὰ γέρα παῤ Ἀλεξάνδρου λαβόντεσ χαλεπῶσ εὑρ́οντο δεόμενοι παῤ αὐτοῦ τὴν χώραν τὴν σφῶν ἔχοντεσ φόρουσ ὅσα ἔτη Ἀλεξάνδρῳ ἀποφέρειν.

Πτολεμαῖοσ δὲ ὁ Λάγου λέγει τὴν Δαρείου μητέρα δεηθῆναι ὑπὲρ αὐτῶν Ἀλεξάνδρου δοῦναί σφισι τὴν χώραν οἰκεῖν. ὁ φόροσ δὲ ὁ συνταχθεὶσ ἦν ἵπποι ἐσ ἔτοσ ἑκατὸν καὶ ὑποζύγια πεντακόσια καὶ πρόβατα τρισμύρια. χρήματα γὰρ οὐκ ἦν Οὐξίοισ οὐδὲ ἡ γῆ οἱά ἐργάζεσθαι, ἀλλὰ νομεῖσ αὐτῶν οἱ πολλοὶ ἦσαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION