Arrian, Anabasis, book 3, chapter 12

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 12)

ἐπέταξε δὲ καὶ δευτέραν τάξιν ὡσ εἶναι τὴν φάλαγγα ἀμφίστομον. καὶ παρηγγέλλετο τοῖσ ἡγεμόσι τῶν ἐπιτεταγμένων, εἰ κυκλουμένουσ τοὺσ σφῶν πρὸσ τοῦ Περσικοῦ στρατεύματοσ κατίδοιεν, ἐπιστρέψαντασ ἐσ τὸ ἔμπαλιν δέχεσθαι τοὺσ βαρβάρουσ· ἐσ ἐπικαμπὴν δέ, εἴ που ἀνάγκη καταλαμβάνοι ἢ ἀναπτύξαι ἢ ξυγκλεῖσαι τὴν φάλαγγα, κατὰ μὲν τὸ δεξιὸν κέρασ ἐχόμενοι τῆσ βασιλικῆσ ἴλησ τῶν Ἀγριάνων ἐτάχθησαν οἱ ἡμίσεεσ, ὧν ἡγεῖτο Ἄτταλοσ, καὶ μετὰ τούτων οἱ Μακεδόνεσ οἱ τοξόται, ὧν Βρίσων ἦρχεν, ἐχόμενοι δὲ τῶν τοξοτῶν οἱ ἀρχαῖοι καλούμενοι ξένοι καὶ ἄρχων τούτων Κλέανδροσ.

προετάχθησαν δὲ τῶν τε Ἀγριάνων καὶ τῶν τοξοτῶν οἵ τε πρόδρομοι ἱππεῖσ καὶ οἱ Παίονεσ, ὧν Ἀρέτησ καὶ Ἀρίστων ἡγοῦντο.

ξυμπάντων δὲ προτεταγμένοι ἦσαν οἱ μισθοφόροι ἱππεῖσ, ὧν Μενίδασ ἦρχε. τῆσ δὲ βασιλικῆσ ἴλησ καὶ τῶν ἄλλων ἑταίρων προτεταγμένοι ἦσαν τῶν τε Ἀγριάνων καὶ τῶν τοξοτῶν οἱ ἡμίσεεσ, καὶ οἱ Βαλάκρου ἀκοντισταί· οὗτοι κατὰ τὰ ἁρ́ματα τὰ δρεπανηφόρα ἐτετάχατο. Μενίδᾳ δὲ καὶ τοῖσ ἀμφ̓ αὐτὸν παρήγγελτο, εἰ περιϊππεύοιεν οἱ πολέμιοι τὸ κέρασ σφῶν, ἐσ πλαγίουσ ἐμβάλλειν αὐτοὺσ ἐπικάμψαντασ.

τὰ μὲν ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρωσ οὕτωσ ἐτέτακτο Ἀλεξάνδρῳ· κατὰ δὲ τὸ εὐώνυμον ἐσ ἐπικαμπὴν οἵ τε Θρᾷκεσ ἐτετάχατο, ὧν ἡγεῖτο Σιτάλκησ, καὶ ἐπὶ τούτοισ οἱ ξύμμαχοι ἱππεῖσ, ὧν ἦρχε Κοίρανοσ, ἐπὶ δὲ οἱ Ὀδρύσαι ἱππεῖσ, ὧν ἡγεῖτο Ἀγάθων ὁ Τυρίμμα. ξυμπάντων δὲ ταύτῃ προετάχθη ἡ ξενικὴ ἵπποσ ἡ τῶν μισθοφόρων, ὧν Ἀνδρόμαχοσ ὁ Ιἕρωνοσ ἦρχεν.

ἐπὶ δὲ τοῖσ σκευοφόροισ οἱ ἀπὸ Θρᾴκησ πεζοὶ ἐσ φυλακὴν ἐτάχθησαν. ἦν δὲ ἡ πᾶσα στρατιὰ Ἀλεξάνδρου ἱππεῖσ μὲν ἐσ ἑπτακτσχιλίουσ, πεζοὶ δὲ ἀμφὶ τὰσ τέσσαρασ μυριάδασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION