Arrian, Anabasis, book 3, chapter 10

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 10)

Ταῦτα καὶ τοιαῦτα ἄλλα οὐ πολλὰ παρακαλέσασ τε καὶ ἀντιπαρακληθεὶσ πρὸσ τῶν ἡγεμόνων θαρρεῖν ἐπὶ σφίσι, δειπνοποιεῖσθαί τε καὶ ἀναπαύεσθαι ἐκέλευσε τὸν στρατόν. Παρμενίων δὲ λέγουσιν ὅτι ἀφικόμενοσ παῤ αὐτὸν ἐπὶ τὴν σκηνήν, νύκτωρ παρῄνει ἐπιθέσθαι τοῖσ Πέρσαισ· ἀπροσδοκήτοισ τε γὰρ καὶ ἀνατεταραγμένοισ καὶ ἅμα ἐν νυκτὶ φοβερωτέροισ ἐπιθήσεσθαι. ὁ δὲ ἐκείνῳ μὲν ἀποκρίνεται, ὅτι καὶ ἄλλοι κατήκουον τῶν λόγων, αἰσχρὸν εἶναι κλέψαι τὴν νίκην, ἀλλὰ φανερῶσ καὶ ἄνευ σοφίσματοσ χρῆναι νικῆσαἰ λέξανδρον.

καὶ τὸ μεγαλήγορον αὐτοῦ τοῦτο οὐχ ὑπέρογκον μᾶλλόν τι ἢ εὐθαρσὲσ ἐν τοῖσ κινδύνοισ ἐφαίνετο· δοκεῖν δ̓ ἔμοιγε, καὶ λογισμῷ ἀκριβεῖ ἐχρήσατο ἐν τῷ τοιῷδε· ἐν νυκτὶ γὰρ τοῖσ τε ἀποχρώντωσ καὶ τοῖσ ἐνδεῶσ πρὸσ τὰσ μάχασ παρεσκευασμένοισ πολλὰ ἐκ τοῦ παραλόγου ξυμβάντα τοὺσ μὲν ἔσφηλε, τοὺσ κρείσσονασ, τοῖσ χείροσι δὲ παρὰ τὰ ἐξ ἀμφοῖν ἐλπισθέντα τὴν νίκην παρέδωκεν.

αὐτῷ τε κινδυνεύοντι τὸ πολὺ ἐν ταῖσ μάχαισ σφαλερὰ ἡ νὺξ κατεφαίνετο, καὶ ἅμα ἡσσηθέντι τε αὖθισ Δαρείῳ τὴν ξυγχώρησιν τοῦ χείρονι ὄντι χειρόνων ἡγεῖσθαι ἡ λαθραία τε καὶ νυκτερινὴ ἐκ σφῶν ἐπίθεσισ ἀφῃρεῖτο, εἴ τέ τι ἐκ τοῦ παραλόγου πταῖσμα σφίσι ξυμπέσοι, τοῖσ μὲν πολεμίοισ τὰ κύκλῳ φίλια καὶ αὐτοὶ τῆσ χώρασ ἔμπειροι, σφεῖσ δὲ ἄπειροι ἐν πολεμίοισ τοῖσ πᾶσιν, ὧν οὐ μικρὰ μοῖρα οἱ αἰχμάλωτοι ἦσαν, ξυνεπιθησόμενοι ἐν νυκτὶ μὴ ὅτι πταίσασιν, ἀλλὰ καὶ εἰ μὴ παρὰ πολὺ νικῶντεσ φαίνοιντο. τούτων τε τῶν λογισμῶν ἕνεκα ἐπαινῶ Ἀλέξανδρον καὶ τοῦ ἐσ τὸ φανερὸν ὑπερόγκου οὐ μεῖον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION