Arrian, Anabasis, book 3, chapter 8

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 8)

ἀναλαβὼν οὖν τήν τε βασιλικὴν ἴλην καὶ τῶν ἑταίρων μίαν καὶ τῶν προδρόμων τοὺσ Παίονασ ἤλαυνε σπουδῇ, τὴν δὲ ἄλλην στρατιὰν βάδην ἕπεσθαι ἐκέλευσεν. οἱ δὲ τῶν Περσῶν ἱππεῖσ κατιδόντεσ τοὺσ ἀμφ̓ Ἀλέξανδρον ὀξέωσ ἐπάγοντασ ἔφευγον ἀνὰ κράτοσ. καὶ Ἀλέξανδροσ διώκων ἐνέκειτο· καὶ οἱ μὲν πολλοὶ ἀπέφυγον, τοὺσ δέ τινασ καὶ ἀπέκτειναν, ὅσοισ οἱ ἵπποι ἐν τῇ φυγῇ ἔκαμον, τοὺσ δὲ καὶ ζῶντασ αὐτοῖσ ἵπποισ ἔλαβον·

καὶ παρὰ τούτων ἔμαθον, ὅτι οὐ πόρρω εἰή Δαρεῖοσ ξὺν δυνάμει πολλῇ. Βεβοηθήκεσαν γὰρ Δαρείῳ Ἰνδῶν τε ὅσοι Βακτρίοισ ὅμοροι καὶ αὐτοὶ Βάκτριοι καὶ Σογδιανοί·

τούτων μὲν πάντων ἡγεῖτο Βῆσσοσ ὁ τῆσ Βακτρίων Χώρασ σατράπησ. εἵποντο δὲ αὐτοῖσ καὶ Σάκαι ‐ Σκυθικὸν τοῦτο τὸ γένοσ τῶν τὴν Ἀσίαν ἐποικούντων Σκυθῶν ‐ οὐχ ὑπήκοοι οὗτοι Βήσσου, ἀλλὰ κατὰ συμμαχίαν τὴν Δαρείου· ἡγεῖτο δὲ αὐτῶν Μαυάκησ· αὐτοὶ δὲ ἱπποτοξόται ἦσαν. Βαρσαέντησ δὲ Ἀραχωτῶν σατράπησ Ἀραχωτούσ τε ἦγε καὶ τοὺσ ὀρείουσ Ἰνδοὺσ καλουμένουσ.

Σατιβαρζάνησ δὲ ὁ Ἀρείων σατράπησ Ἀρείουσ ἦγεν. Παρθυαίουσ δὲ καὶ Ὑρκανίουσ καὶ Τοπείρουσ, τοὺσ πάντασ ἱππέασ, Φραταφέρνησ ἦγεν. Μήδων δὲ ἡγεῖτο Ἀτροπάτησ ξυνετάττοντο δὲ Μήδοισ Καδούσιοί τε καὶ Ἀλβανοὶ καὶ Σακεσῖναι. τοὺσ δὲ προσοίκουσ τῇ ἐρυθρᾷ θαλάσσῃ Ὀροντοβάτησ καὶ Ἀριοβαρζάνησ καὶ Ὀρξίνησ ἐκόσμουν.

Οὔξιοι δὲ καὶ Σουσιανοὶ ἡγεμόνα παρείχοντο Ὀξάθρην τὸν Ἀβουλίτου. Βουπάρησ δὲ Βαβυλωνίων ἡγεῖτο. οἱ δ̓ ἀνάσπαστοι Κᾶρεσ καὶ Σιττακηνοὶ σὺν Βαβυλωνίοισ ἐτετάχατο. Ἀρμενίων δὲ Ὀρόντησ καὶ Μιθραύστησ ἦρχε, καὶ Ἀριάκησ Καππαδοκῶν. Σύρουσ δὲ τούσ τε ἐκ τῆσ κοίλησ καὶ ὅσοι τῆσ μεταξὺ τῶν ποταμῶν Συρίασ Μαζαῖοσ ἦγεν.

ἐλέγετο δὲ ἡ πᾶσα στρατιὰ ἡ Δαρείου ἱππεῖσ μὲν ἐσ τετρακισμυρίουσ, πεζοὶ δὲ ἐσ ἑκατὸν μυριάδασ, καὶ ἁρ́ματα δρεπανηφόρα διακόσια, ἐλέφαντεσ δὲ οὐ πολλοί, ἀλλὰ ἐσ πεντεκαίδεκα μάλιστα Ἰνδοῖσ τοῖσ ἐπὶ τάδε τοῦ Ἰνδοῦ ἦσαν. Ξὺν ταύτῃ τῇ δυνάμει ἐστρατοπεδεύκει Δαρεῖοσ ἐν Γαυγαμήλοισ πρὸσ ποταμῷ Βουμήλῳ, ἀπέχων Ἀρβήλων τῆσ πόλεωσ ὅσον ἑξακοσίουσ σταδίουσ, ἐν χώρῳ ὁμαλῷ πάντῃ.

καὶ καὶ ὅσα ἀνώμαλα αὐτοῦ ἐσ ἱππασίαν, ταῦτα δὲ ἐκ πολλοῦ οἱ Πέρσαι τοῖσ τε ἁρ́μασιν ἐπελαύνειν εὐπετῆ πεποιήκεσαν καὶ τῇ ἵππῳ ἱππάσιμα. ἦσαν γὰρ οἳ ἀνέπειθον Δαρεῖον ὑπὲρ τῆσ πρὸσ Ἰσσῷ γενομένησ μάχησ, ὅτι ἄρα ἐμειονέκτησε τῶν χωρίων τῇ στενότητι· καὶ Δαρεῖοσ οὐ χαλεπῶσ ἐπείθετο.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION