Ancient Greek-English Dictionary Language

προσάρκτιος

First/Second declension Adjective; Transliteration:

Principal Part: προσάρκτιος προσάρκτιον

Structure: προσαρκτι (Stem) + ος (Ending)

Etym.: a)/rktos

Sense

 1. towards the north

Examples

 • Αὐτὸσ δὲ κατὰ τὸ προσάρκτιον κλίμα τήν τε τάφρον ἔχου καὶ τὴν φάραγγα πᾶσαν ὕλην συμφορούσησ τῆσ δυνάμεωσ. (Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii, 206:1)
 • οὐ γὰρ ἐξήρκεσεν αὐτοῖσ ὅλοσ Εὐφράτησ ὑπὸ τὴν ἀνατολὴν οὐδὲ τῶν προσαρκτίων ὁ Ἴστροσ ἥ τε μεσημβρινὴ μέχρι τῶν ἀοικήτων ἐρευνηθεῖσα Λιβύη καὶ Γάδειρα πρὸσ ἑσπέραν, ἀλλ’ ὑπὲρ ὠκεανὸν ἑτέραν ἐζήτησαν οἰκουμένην καὶ μέχρι τῶν ἀνιστορήτων πρότερον Βρεττανῶν διήνεγκαν τὰ ὅπλα. (Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii, 471:2)
 • πέντε μὲν οὖν ἡμέραισ πάντοθεν ἐπιχειροῦσιν τοῖσ Ῥωμαίοισ ἀμήχανοσ ἦν ἡ προσβολή, τῇ δ’ ἐπιούσῃ ἀναλαβὼν ὁ Κέστιοσ τῶν τε ἐπιλέκτων συχνοὺσ καὶ τοὺσ τοξότασ κατὰ τὸ προσάρκτιον ἐπεχείρει κλίμα τῷ ἱερῷ. (Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii, 673:1)
 • τὰ προσάρκτια δ’ αὐτῆσ Τύρῳ τε καὶ τῇ Τυρίων χώρᾳ περατοῦται. (Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii, 49:1)
 • ἀναλαβὼν δὲ τὴν στρατιὰν εἰσ τὸ προσάρκτιον αὐτῆσ μέροσ ἔν τινι λόφῳ στρατοπεδεύεται διέχοντι σταδίουσ ἑπτὰ τῆσ πόλεωσ, πειρώμενοσ ὡσ μάλιστα τοῖσ πολεμίοισ εὐσύνοπτοσ εἶναι πρὸσ ἔκπληξιν· (Flavius Josephus, De bello Judaico libri vii, 182:1)
 • ἡ γὰρ προσάρκτιοσ πᾶσα ἀπὸ Γερμανίασ μέχρι τῆσ Κασπίασ πεδιάσ ἐστιν, ἣν ἴσμεν· (Strabo, Geography, Book 7, chapter 3 34:8)
 • ἡ δ’ ὑπερκειμένη ταύτησ πᾶσα ὀρεινὴ καὶ ψυχρὰ καὶ νιφόβολόσ ἐστιν, ἡ δὲ προσάρκτιοσ καὶ μᾶλλον, ὥστε καὶ τῶν ἀμπέλων σπάνιν εἶναι καὶ ἐν ταῖσ ὑψώσεσι καὶ ἐν τοῖσ ἐπιπεδωτέροισ. (Strabo, Geography, Book 7, chapter 5 20:5)
 • προσάρκτιοσ δέ ἐστιν ἐπὶ τῇ Κωπαί̈δι λίμνῃ· (Strabo, Geography, Book 9, chapter 2 43:3)
 • αἱ μὲν οὖν κατὰ τὸ μῆκοσ πλευραὶ τῶν λεχθεισῶν χωρῶν τε καὶ ταινιῶν ἑκάστησ παράλληλοι ἅπασαί εἰσιν, ἡ μὲν οὖσα προσάρκτιοσ ἡ δὲ πρὸσ νότον. (Strabo, Geography, Book 9, chapter 3 2:16)
 • ἔστι δὲ τῆσ χώρασ ταύτησ τὰ μὲν ἄλλα εὐδαίμονα χωρία, ἡ δὲ προσάρκτιοσ ὀρεινὴ καὶ τραχεῖα καὶ ψυχρά, Καδουσίων κατοικία τῶν ὀρεινῶν καὶ Ἀμάρδων καὶ Ταπύρων καὶ Κυρτίων καὶ ἄλλων τοιούτων, οἳ μετανάσται εἰσὶ καὶ λῃστρικοί. (Strabo, Geography, Book 11, chapter 13 4:3)

Synonyms

 1. towards the north

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION