Ancient Greek-English Dictionary Language

πρόβλημα

Third declension Noun; Neuter 자동번역 Transliteration:

Principal Part: πρόβλημα προβλήματος

Structure: προβληματ (Stem)

Etym.: proba/llw

Sense

  1. anything thrown forward or projecting
  2. a hindrance, obstacle

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

  • καὶ εἶπεν αὐτοῖσ Σαμψών. πρόβλημα ὑμῖν προβάλλομαι. ἐὰν ἀπαγγέλλοντεσ ἀπαγγείλητε αὐτὸ ἐν ταῖσ ἑπτὰ ἡμέραισ τοῦ πότου καὶ εὕρητε, δώσω ὑμῖν τριάκοντα σινδόνασ καὶ τριάκοντα στολὰσ ἱματίων. (Septuagint, Liber Iudicum 14:12)
  • καὶ εἶπεν αὐτοῖσ. τί βρωτὸν ἐξῆλθεν ἐκ βιβρώσκοντοσ καὶ ἀπὸ ἰσχυροῦ γλυκύ̣ καὶ οὐκ ἠδύναντο ἀπαγγεῖλαι τὸ πρόβλημα ἐπί τρεῖσ ἡμέρασ. (Septuagint, Liber Iudicum 14:14)
  • καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ καὶ εἶπαν τῇ γυναικὶ Σαμψών. ἀπάτησον δὴ τὸν ἄνδρα σου καὶ ἀπαγγειλάτω σοι τὸ πρόβλημα, μή ποτε κατακαύσωμέν σε καὶ τὸν οἶκον τοῦ πατρόσ σου ἐν πυρί. ἦ ἐκβιάσαι ἡμᾶσ κεκλήκατε̣ (Septuagint, Liber Iudicum 14:15)
  • καὶ ἔκλαυσεν ἡ γυνὴ Σαμψὼν πρὸσ αὐτὸν καὶ εἶπε. πλὴν μεμίσηκάσ με καὶ οὐκ ἠγάπησάσ με, ὅτι τὸ πρόβλημα, ὃ προεβάλου τοῖσ υἱοῖσ τοῦ λαοῦ μου, οὐκ ἀπήγγειλάσ μοι αὐτό. καὶ εἶπεν αὐτῇ Σαμψών. εἰ τῷ πατρί μου καὶ τῇ μητρί μου οὐκ ἀπήγγελκα, σοὶ ἀπαγγείλω̣ (Septuagint, Liber Iudicum 14:16)
  • καὶ ἥλατο ἐπ̓ αὐτὸν πνεῦμα Κυρίου, καὶ κατέβη εἰσ Ἀσκάλωνα καὶ ἐπάταξεν ἐξ αὐτῶν τριάκοντα ἄνδρασ καὶ ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὐτῶν καὶ ἔδωκε τὰσ στολὰσ τοῖσ ἀπαγγείλασι τὸ πρόβλημα. καὶ ὠργίσθη θυμῷ Σαμψὼν καὶ ἀνέβη εἰσ τὸν οἶκον τοῦ πατρὸσ αὐτοῦ. (Septuagint, Liber Iudicum 14:19)
  • καὶ ἐὰν μὴ δύνησθε ἀπαγγεῖλαί μοι, δώσετε ὑμεῖσ ἐμοὶ τριάκοντα ὀθόνια καὶ τριάκοντα ἀλλασσομένασ στολὰσ ἱματίων. καὶ εἶπαν αὐτῷ. προβάλλου τὸ πρόβλημά σου, καὶ ἀκουσόμεθα αὐτό. (Septuagint, Liber Iudicum 14:13)

Synonyms

  1. anything thrown forward or projecting

  2. a hindrance

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION