Plutarch, De fraterno amore, section 2

(플루타르코스, De fraterno amore, section 2)

καίτοι τὸ παράδειγμα τῆσ χρήσεωσ τῶν ἀδελφῶν ἡ φύσισ οὐ μακρὰν ἔθηκεν, ἀλλ’ ἐν αὐτῷ τῷ σώματι τὰ πλεῖστα τῶν ἀναγκαίων διττὰ καὶ ἀδελφὰ καὶ δίδυμα μηχανησαμένη, χεῖρασ πόδασ ὄμματ’ ὦτα ῥῖνασ, ἐδίδαξεν ὅτι ταῦτα σωτηρίασ ἕνεκα καὶ συμπράξεωσ κοινῆσ οὐ διαφορᾶσ καὶ μάχησ οὕτωσ διέστησεν· αὐτάσ τε τὰσ χεῖρασ εἰσ πολλοὺσ καὶ ἀνίσουσ δακτύλουσ σχίσασα πάντων ὀργάνων ἐμμελέστατα καὶ τεχνικώτατα παρέσχεν, ὥστ’ Ἀναξαγόραν τὸν παλαιὸν ἐν ταῖσ χερσὶ τὴν αἰτίαν τίθεσθαι τῆσ ἀνθρωπίνησ σοφίασ καὶ συνέσεωσ. ἀλλὰ τούτου μὲν ἐοίκεν ἀληθὲσ εἶναι τοὐναντίον· οὐ γὰρ ὅτι χεῖρασ ἔσχεν ἄνθρωποσ σοφώτατον, ἀλλ’ ὅτι φύσει λογικὸν ἦν καὶ τεχνικόν, ὀργάνων φύσει τοιούτων ἔτυχεν. ἐκεῖνο δὲ παντὶ δῆλον, ὡσ ἀπὸ σπέρματοσ ἑνὸσ καὶ μιᾶσ ἀρχῆσ ἡ φύσισ ἀδελφοὺσ δύο καὶ τρεῖσ καὶ πλείονασ ἐποίησεν οὐ πρὸσ διαφορὰν καὶ ἀντίταξιν, ἀλλ’ ὅπωσ χωρὶσ ὄντεσ ἀλλήλοισ μᾶλλον συνεργῶσιν. οἱ γάρ δὴ τρισώματοι καὶ ἑκατόγχειρεσ, εἴπερ ἐγένοντο, συμφυεῖσ ὄντεσ πᾶσι τοῖσ μέρεσιν, οὐδὲν ἐκτὸσ αὐτῶν οὐδὲ χωρὶσ ἐδύναντο ποιεῖν ὃ τοῖσ ἀδελφοῖσ ὑπάρχει καὶ μένειν καὶ ἀποδημεῖν ἅμα καὶ πολιτεύεσθαι καὶ γεωργεῖν δυναμένοισ δι’ ἀλλήλων, ἄνπερ ἣν ἡ φύσισ ἔδωκεν εὐνοίασ καὶ συμφωνίασ ἀρχὴν φυλάττωσιν εἰ δὲ μή, ποδῶν οὐθέν, οἶμαι, διοίσουσιν ἀλλήλουσ ὑποσκελιζόντων καὶ δακτύλων ἐμπλεκομένων καὶ διαστρεφομένων παρὰ φύσιν ὑπ’ ἀλλήλων. μᾶλλον δ’ ὥσπερ ἐν ταὐτῷ σώματι μιᾶσ κοινωνοῦντα φύσεωσ καὶ τροφῆσ τὰ ὑγρὰ καὶ ξηρὰ καὶ ψυχρὰ καὶ θερμὰ τῇ ὁμονοίᾳ καὶ συμφωνίᾳ τὴν ἀρίστην καὶ ἡδίστην κρᾶσιν ἐμποιεῖ καὶ ἁρμονίαν, ἧσ χωρὶσ οὔτε πλούτου φασὶν οὔτε τᾶσ ἰσοδαίμονοσ ἀνθρώ‐ ποισ βασιληίδοσ ἀρχᾶσ εἶναί τινα χάριν καὶ ὄνησιν·

ἂν δὲ πλεονεξία καὶ στάσισ αὐτοῖσ ἐγγένηται, διέφθειρεν αἴσχιστα καὶ συνέχεε τὸ ζῷον, οὕτωσ ἀδελφῶν ὁμοφροσύνῃ καὶ γένοσ καὶ οἶκοσ ὑγιαίνει καὶ τέθηλε, καὶ φίλοι καὶ συνήθεισ ὥσπερ ἐμμελὴσ χορὸσ οὐθὲν οὔτε πράσσουσιν ἐναντίον οὔτε λέγουσιν ἢ φρονοῦσιν·

ἐν δὲ διχοστασίῃ καὶ ὁ πάγκακοσ ἔμμορε τιμῆσ, οἰκέτησ διάβολοσ ἢ κόλαξ παρενδὺσ θυραῖοσ ἢ πολίτησ βάσκανοσ. ὡσ γὰρ αἱ νόσοι τοῖσ σώμασι μὴ προσιεμένοισ τὸ οἰκεῖον πολλῶν ἐμποιοῦσιν ἀτόπων καὶ βλαβερῶν ὀρέξεισ, οὕτωσ ἡ πρὸσ τὸ συγγενὲσ διαβολὴ καὶ ὑφόρασισ ὁμιλίασ ἐπάγεται φαύλασ καὶ πονηρὰσ εἰσ τὸ ἐκλιπὲσ ἔξωθεν ἐπιρρεούσασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION