Arrian, Anabasis, book 3, chapter 27

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 27)

Λέγουσι δὲ καὶ Ἀμύνταν τὸν Ἀνδρομένουσ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ὑπαχθῆναι ἐσ κρίσιν καὶ Πολέμωνα καὶ Ἄτταλον καὶ Σιμμίαν τοὺσ Ἀμύντου ἀδελφούσ, ὡσ ξυμμετασχόντασ καὶ αὐτοὺσ τῆσ ἐπιβουλῆσ τῆσ κατ̓ Ἀλεξάνδρου κατὰ πίστιν τε καὶ ἑταιρίαν τὴν Φιλώτα. καὶ ἐδόκει πιστοτέρα ἡ ἐπιβουλὴ ἐσ τὸ πλῆθοσ, ὅτι Πολέμων, εἷσ τῶν ἀδελφῶν τῶν Ἀμύντου, ξυλληφθέντοσ Φιλώτα ἔφυγεν ἐσ τοὺσ πολεμίουσ, ἀλλ̓ Ἀμύντασ γε ξὺν τοῖσ ἀδελφοῖσ ὑπομείνασ τὴν δίκην καὶ ἀπολογησάμενοσ ἐν Μακεδόσι καρτερῶσ ἀφίεται τῆσ αἰτίασ·

καὶ εὐθὺσ ὡσ ἀπέφυγεν ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ ἠξίωσεν ἐφεθῆναί οἱ ἐλθεῖν παρὰ τὸν ἀδελφὸν καὶ ἐπαναγαγεῖν αὐτὸν παῤ Ἀλέξανδρον· καὶ οἱ Μακεδόνεσ ξυγχωροῦσιν.

ὁ δὲ ἀπελθὼν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ τὸν Πολέμωνα ἐπανήγαγε· καὶ ταύτῃ πολὺ ἔτι μᾶλλον ἢ πρόσθεν ἔξω αἰτίασ ἐφάνη Ἀμύντασ. ἀλλὰ ὀλίγον γὰρ ὕστερον κώμην τινὰ πολιορκῶν τοξευθεὶσ ἐκ τῆσ πληγῆσ ἐτελεύτησεν, ὥστε οὐδὲν πλέον αὐτῷ γίγνεται τὴν κρίσιν ἀποφυγόντι ὅτι μὴ ἀγαθῷ νομιζομένῳ ἀποθανεῖν. Ἀλέξανδροσ δέ, καταστήσασ ἐπὶ τοὺσ ἑταίρουσ ἱππάρχασ δύο, Ἡφαιστίωνά τε τὸν Ἀμύντοροσ καὶ Κλεῖτον τὸν Δρωπίδου, καὶ δίχα διελὼν τὴν τάξιν τῶν ἑταίρων, ὅτι οὐδὲ φίλτατον ἂν ἠβούλετο ἕνα τοσούτων ἱππέων, ἄλλωσ τε καὶ τῶν κρατίστων τοῦ παντὸσ ἱππικοῦ κατά τε ἀξίωσιν καὶ τὴν ἄλλην ἀρετὴν, ἐξηγεῖσθαι, ἀφικνεῖται ἐσ τούσ πάλαι μὲν Ἀριάσπασ καλουμένουσ, ὕστερον δὲ Εὐεργέτασ ἐπονομασθέντασ, ὅτι Κύρῳ τῷ Καμβύσου ξυνεπελάβοντο τῆσ ἐσ Σκύθασ ἐλάσεωσ.

καὶ τούτουσ Ἀλέξανδροσ ὧν τε ἐσ Κῦρον ὑπῆρξαν οἱ πρόγονοι αὐτῶν τιμήσασ καὶ αὐτοὺσ καταμαθὼν ἄνδρασ οὐ κατὰ τοὺσ ἄλλουσ τοὺσ ταύτῃ βαρβάρουσ πολιτεύοντασ, ἀλλὰ τοῦ δικαίου ἴσα καὶ τοῖσ κρατίστοισ τῶν Ἑλλήνων μεταποιουμένουσ, ἐλευθέρουσ τε ἀφῆκεν καὶ χώραν τῆσ ὁμόρου ὅσην αὐτοὶ σφίσιν ᾔτησαν, οὐ πολλὴν δὲ οὐδ̓ αὐτοὶ ᾔτησαν, προσέθηκεν.

ἐνταῦθα θύσασ τῷ Ἀπόλλωνι Δημήτριον μὲν ἕνα τῶν σωματοφυλάκων ὑποπτεύσασ μετασχεῖν Φιλώτᾳ τῆσ ἐπιβουλῆσ ξυνέλαβε· σωματοφύλακα δὲ ἀντὶ Δημητρίου ἀπέδειξε Πτολεμαῖον τὸν Λάγου.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION