Arrian, Anabasis, book 3, chapter 22

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 22)

Ἀλέξανδροσ δὲ τὸ μὲν σῶμα τοῦ Δαρείου ἐσ Πέρσασ ἀπέπεμψε, θάψαι κελεύσασ ἐν ταῖσ βασιλικαῖσ θήκαισ, καθάπερ καὶ οἱ ἄλλοι οἱ πρὸ Δαρείου βασιλεῖσ· σατράπην δὲ ἀπέδειξε Παρθυαίων καὶ Ὑρκανίων Ἀμμινάπην Παρθυαῖον· ἦν δὲ οὗτοσ τῶν Αἴγυπτον ἐνδόντων Ἀλεξάνδρῳ μετὰ Μαζάκου. Τληπόλεμοσ δὲ Πυθοφάνουσ τῶν ἑταίρων ξυνετάχθη αὐτῷ σκοπεῖν τὰ ἐν Παρθυαίοισ τε καὶ Ὑρκανίοισ. Τοῦτο τὸ τέλοσ Δαρείῳ ἐγένετο ἐπὶ ἄρχοντοσ Ἀθηναίοισ Ἀριστοφῶντοσ μηνὸσ Ἑκατομβαιῶνοσ, ἀνδρὶ τὰ μὲν πολέμια, εἴπερ τινὶ ἄλλῳ, μαλθακῷ τε καὶ οὐ φρενήρει, εἰσ δὲ τἆλλα οὐδὲν ἀνεπιεικὲσ ἔργον ἀποδειξαμένῳ ἢ οὐδὲ ἐγγενόμενον αὐτῷ ἀποδείξασθαι, ὅτι ὁμοῦ μὲν ἐσ τὴν βασιλείαν παρελθεῖν, ὁμοῦ δὲ προσπολεμεῖσθαι πρόσ τε Μακεδόνων καὶ τῶν Ἑλλήνων ξυνέβη.

οὔκουν οὐδὲ ἐθέλοντι ἐξῆν ἔτι ὑβρίζειν ἐσ τοὺσ ὑπηκόουσ ἐν μείζονι κινδύνῳ ἤπερ ἐκεῖνοι καθεστηκότι. ζῶντι μὲν δὴ ξυμφοραὶ αὐτῷ ἄλλαι ἐπ̓ ἄλλαισ ξυνηνέχθησαν, οὐδέ τισ ἀνακωχὴ ἐγένετο ἐπειδὴ πρῶτον ἐσ τὴν ἀρχὴν παρῆλθεν·

ἀλλὰ εὐθὺσ μὲν τὸ τῶν σατραπῶν ἐπὶ Γρανίκῳ πταῖσμα ξυνέβη τὸ ἱππικόν, εὐθὺσ δὲ Ιὠνία τε καὶ Αἰολὶσ εἴχοντο καὶ Φρύγεσ ἀμφότεροι καὶ Λυδία καὶ Κᾶρεσ πλὴν Ἁλικαρνασσέων· ὀλίγον δὲ ὕστερον καὶ Ἁλικαρνασσὸσ ἐξῄρητο, ἐπὶ δὲ ἡ παραλία πᾶσα ἔστε ἐπὶ Κιλικίαν·

ἔνθεν δὲ ἡ αὐτοῦ ἐπ̓ Ἰσσῷ ἧσσα, ἵνα τήν τε μητέρα αἰχμαλωτισθεῖσαν καὶ τὴν γυναῖκα καὶ τοὺσ παῖδασ ἐπεῖδεν· ἐπὶ τῷδε Φοινίκη τε ἀπώλετο καὶ Αἴγυπτοσ πάσα· ἐπὶ δὲ αὐτὸσ ἐν Ἀρβήλοισ ἔφυγέ τε ἐν πρώτοισ αἰσχρῶσ καὶ στρατιὰν πλείστην παντὸσ τοῦ βαρβαρικοῦ γένουσ ἀπώλεσε· φυγάσ τε ἐκ τούτου τῆσ αὑτοῦ ἀρχῆσ πλανώμενοσ καὶ τελευτῶν πρὸσ τῶν ἀμφ̓ αὑτὸν ἐσ τὰ ἔσχατα προδοθείσ, βασιλεύσ τε ἐν τῷ αὐτῷ καὶ δεσμώτησ ξὺν ἀτιμίᾳ ἀγόμενοσ, τέλοσ δὲ πρὸσ τῶν οἰκειοτάτων ἐπιβουλευθεὶσ ἀπώλετο.

ζῶντι μὲν Δαρείῳ τοιαῦτα ξυνηνέχθη, τελευτήσαντι δὲ ταφή τε ἡ βασιλικὴ καὶ τῶν παίδων ὁποία καὶ βασιλεύοντοσ αὐτοῦ τροφή τε παῤ Ἀλεξάνδρου καὶ παίδευσισ, καὶ γαμβρὸσ Ἀλέξανδροσ.

ὁπότε δὲ ἐτελεύτα, ἐγεγόνει ἀμφὶ τὰ πεντήκοντα ἔτη.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION