Arrian, Anabasis, book 3, chapter 14

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 14)

Ὡσ δὲ Δαρεῖοσ ἐπῆγεν ἤδη τὴν φάλαγγα πᾶσαν, ἐνταῦθα Ἀλέξανδροσ Ἀρέτην μὲν κελεύει ἐμβαλεῖν τοῖσ περιϊππεύουσι τὸ κέρασ σφῶν τὸ δεξιὸν ὡσ ἐσ κύκλωσιν· αὐτὸσ δὲ τὲωσ μὲν ἐπὶ κέρωσ τοὺσ ἀμφ̓ αὑτόν ἦγε, τῶν δὲ ἐκβοηθησάντων ἱππέων τοῖσ κυκλουμένοισ τὸ κέρασ τὸ δεξιὸν παραρρηξάντων τι τῆσ πρώτη φάλαγγοσ τῶν βαρβάρων ἐπιστρέψασ κατὰ τὸ διέχον καὶ ὥσπερ ἔμβολον ποιήσασ τῆσ τε ἵππου τῆσ ἑταιρικῆσ καὶ τῆσ φάλαγγοσ τῆσ ταύτῃ τεταγμένησ ἦγε δρόμῳ τε καὶ ἀλαλαγμῷ ὡσ ἐπὶ αὐτὸν Δαρεῖον.

καὶ χρόνον μέν τινα ὀλίγον ἐν χερσὶν ἡ μάχη ἐγένετο·

ὡσ δὲ οἵ τε ἱππεῖσ οἱ ἀμφὶ Ἀλέξανδρον καὶ αὐτὸσ ἀλέξανδροσ εὐρώστωσ ἐνέκειντο ὠθισμοῖσ τε χρώμενοι καὶ τοῖσ ξυστοῖσ τὰ πρόσωπα τῶν Περσῶν κόπτοντεσ, ἥ τε φάλαγξ ἡ Μακεδονικὴ πυκνὴ καὶ ταῖσ σαρίσσαισ πεφρικυῖα ἐμβεβλήκει ἤδη αὐτοῖσ, καὶ πάντα ὁμοῦ τὰ δεινὰ καὶ πάλαι ἤδη φοβερῷ ὄντι Δαρείῳ ἐφαίνετο, πρῶτοσ αὐτὸσ ἐπιστρέψασ ἔφευγεν· ἐφοβήθησαν δὲ καὶ οἱ περιϊππεύοντεσ τῶν Περσῶν τὸ κέρασ ἐμβαλόντων ἐσ αὐτοὺσ εὐρώστωσ τῶν ἀμφὶ Ἀρέτην. Ταύτῃ μὲν δὴ τῶν Περσῶν φυγὴ καρτερὰ ἦν, καὶ οἱ Μακεδόνεσ ἐφεπόμενοι ἐφόνευον τοὺσ φεύγοντασ.

οἱ δὲ ἀμφὶ Σιμμίαν καὶ ἡ τούτου τάξισ οὐκέτι ξυνεξορμῆσαι Ἀλεξάνδρῳ δυνατοὶ ἐγένοντο ἐσ τὴν δίωξιν, ἀλλ̓ ἐπιστήσαντεσ τὴν φάλαγγα αὐτοῦ ἠγωνίζοντο, ὅτι τὸ εὐώνυμον τῶν Μακεδόνων πονεῖσθαι ἠγγέλλετο. καὶ ταύτῃ παραρραγείσησ αὐτοῖσ τῆσ τάξεωσ κατὰ τὸ διέχον διεκπαίουσι τῶν τε Ἰνδῶν τινεσ καὶ τῆσ Περσικῆσ ἵππου ὡσ ἐπὶ τὰ σκευοφόρα τῶν Μακεδόνων·

καὶ τὸ ἔργον ἐκεῖ καρτερὸν ἐγίγνετο. οἵ τε γὰρ Πέρσαι θρασέωσ προσέκειντο ἀνόπλοισ τοῖσ πολλοῖσ καὶ οὐ προσδοκήσασιν ἐπὶ σφᾶσ διεκπεσεῖσθαί τινασ διακόψαντασ διπλῆν τὴν φάλαγγα, καὶ οἱ αἰχμάλωτοι βάρβαροι ἐμβαλόντων τῶν Περσῶν ξυνεπέθεντο καὶ αὐτοὶ τοῖσ Μακεδόσιν ἐν τῷ ἔργῳ. τῶν δὲ ἐπιτεταγμένων τῇ πρώτῃ φάλαγγι οἱ ἡγεμόνεσ ὀξέωσ μαθόντεσ τὸ γιγνόμενον μεταβαλόντεσ, ᾗπερ παρήγγελτο αὐτοῖσ, τὴν τάξιν ἐπιγίγνονται κατὰ νώτου τοῖσ Πέρσαισ, καὶ πολλοὺσ μὲν αὐτῶν αὐτοῦ ἀμφὶ τοῖσ σκευοφόροισ ξυνεχομένουσ ἀπέκτειναν, οἱ δὲ αὐτῶν ἐγκλίναντεσ ἔφευγον.

οἱ δ̓ ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ κέρωσ τῶν Περσῶν οὔπω τῆσ φυγῆσ τῆσ Δαρείου ᾐσθημένοι περιϊππεύσαντεσ τὸ Ἀλεξάνδρου εὐώνυμον κατὰ κέρασ τοῖσ ἀμφὶ τὸν Παρμενίωνα ἐνέβαλλον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION