Arrian, Anabasis, book 3, chapter 7

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 7)

ἐπὶ ἄρχοντοσ Ἀθήνησιν Ἀριστοφάνουσ· καὶ καταλαμβάνει δυοῖν γεφύραιν ἐζευγμένον τὸν πόρον. καὶ γὰρ καὶ Μαζαῖοσ, ὅτῳ ἡ φυλακὴ τοὺ ποταμοῦ ἐκ Δαρείου ἐπετέτραπτο, ἱππέασ μὲν ἔχων περὶ τρισχιλίουσ, πεζοὺσ δὲ καὶ τούτων Ἕλληνασ μισθοφόρουσ δισχιλίουσ, τέωσ μὲν αὐτοῦ ἐπὶ τῷ ποταμῷ ἐφύλασσε, καὶ ἐπὶ τῷδε οὐ ξυνεχὴσ ἡ γέφυρα ἐζευγμένη ἦν ἔστε ἐπὶ τὴν ἀντιπέρασ ὄχθην τοῖσ Μακεδόσι, δειμαίνουσι μὴ ἐπιθοῖντο οἱ ἀμφὶ Μαζαῖον τῇ γεφύρᾳ ἵνα ἐπαύετο· Μαζαῖοσ δὲ ὡσ ἤκουσεν ἤδη προσάγοντα Ἀλέξανδρον, ᾤχετο φεύγων ξὺν τῇ στρατιᾷ πάσῃ.

καὶ εὐθὺσ ὡσ ἔφυγε Μαζαῖοσ ἐπεβλήθησαν αἱ γέφυραι τῇ ὄχθῃ τῇ πέραν καὶ διέβη ἐπ̓ αὐτῶν ξὺν τῇ στρατιᾷ Ἀλέξανδροσ. Ἔνθεν δὲ ἐχώρει ἄνων, ἐν ἀριστερᾷ ἔχων τὸν Εὐφράτην ποταμὸν καὶ τῆσ Ἀρμενίασ τὰ ὄρη, διὰ τῆσ Μεσοποταμίασ καλουμένησ χώρασ.

οὐκ εὐθεῖαν δὲ ἐπὶ Βαβυλῶνοσ ἦγεν ἀπὸ τοῦ Εὐφράτου ὁρμηθείσ, ὅτι τὴν ἑτέραν ἰόντι εὐπορώτερα τὰ ξύμπαντα τῷ στρατῷ ἦν, καὶ χιλὸσ τοῖσ ἵπποισ καὶ τὰ ἐπιτήδεια ἐκ τῆσ χώρασ λαμβάνειν καὶ τὸ καῦμα οὐχ ὡσαύτωσ ἐπιφλέγον. ἁλόντεσ δέ τινεσ κατὰ τὴν ὁδὸν τῶν ἀπὸ τοῦ Δαρείου στρατεύματοσ κατασκοπῆσ ἕνεκα ἀπεσκεδασμένων ἐξήγγειλαν, ὅτι Δαρεῖοσ ἐπὶ τοῦ Τίγρητοσ ποταμοῦ κάθηται ἐγνωκὼσ εἴργειν Ἀλέξανδρον, εἰ διαβαίνοι·

καὶ εἶναι αὐτῷ στρατιὰν πολὺ μείζονα ἢ ξὺν ᾗ ἐν Κιλικίᾳ ἐμάχετο. ταῦτα ἀκούσασ Ἀλέξανδροσ ᾔει σπουδῇ ὡσ ἐπὶ τὸν Τίγρητα.

ὡσ δὲ ἀφίκετο, οὔτε αὐτὸν Δαρεῖον καταλαμβάνει οὔτε τὴν φυλακήν, ἥντινα ἀπολελοίπει Δαρεῖοσ, ἀλλὰ διαβαίνει τὸν πόρον, χαλεπῶσ μὲν δἰ ὀξύτητα τοῦ ῥοῦ, οὐδενὸσ δὲ εἴργοντοσ. Ἐνταῦθα ἀναπαύει τὸν στρατόν· καὶ τῆσ σελήνησ τὸ πολὺ ἐκλιπὲσ ἐγένετο· καὶ Ἀλέξανδροσ ἔθυε τῇ τε σελήνῃ καὶ τῷ ἡλίῳ καὶ τῇ γῇ, ὅτων τὸ ἔργον τοῦτο λόγοσ εἶναι κατέχει.

καὶ ἐδόκει Ἀριστάνδρῳ πρὸσ Μακεδόνων καὶ Ἀλεξάνδρου εἶναι τῆσ σελήνησ τὸ πάθημα καὶ ἐκείνου τοῦ μηνὸσ ἔσεσθαι ἡ μάχη, καὶ ἐκ τῶν ἱερῶν νίκην σημαίνεσθαι Ἀλεξάνδρῳ. ἄρασ δὲ ἀπὸ τοῦ Τίγρητοσ ᾔει διὰ τῆσ Ἀσσυρίασ χώρασ, ἐν ἀριστερᾷ μὲν ἔχων τὰ Γορδυηνῶν ὄρη, ἐν δεξιᾷ δὲ αὐτὸν τὸν Τίγρητα.

τετάρτῃ δὲ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆσ διαβάσεωσ οἱ πρόδρομοι αὐτῷ ἐξαγγέλλουσιν, ὅτι ἱππεῖσ οὗτοι πολέμιοι ἀνὰ τὸ πεδίον φαίνονται, ὅσοι δὲ, οὐκ ἔχειν εἰκάσαι. ξυντάξασ οὖν τὴν στρατιὰν προὐχώρει ὡσ ἐσ μάχην· καὶ ἄλλοι αὖ τῶν προδρόμων προσελάσαντεσ ἀκριβέστερον οὗτοι κατιδόντεσ ἔφασκον δοκεῖν εἶναί σφισιν οὐ πλείουσ ἢ χιλίουσ τοὺσ ἱππέασ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION