Arrian, Anabasis, book 3, chapter 5

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 5)

Εἰσ Μέμφιν δὲ αὐτῷ πρεσβεῖαί τε πολλαὶ ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ ἧκον, καὶ οὐκ ἔστιν ὅντινα ἀτυχήσαντα ὧν ἐδεῖτο ἀπέπεμψε, καὶ στρατιὰ παραγίγνεται παρὰ μὲν Ἀντιπάτρου μισθοφόροι Ἕλληνεσ ἐσ τετρακοσίουσ, ὧν ἡγεῖτο Μενοίτασ ὁ Ἡγησάνδρου, ἐκ Θρᾴκησ δὲ ἱππεῖσ ἐσ πεντακοσίουσ, ὧν ἦρχεν Ἀσκληπιόδωροσ ὁ Εὐνίκου. ἐνταῦθα θύει τῷ Διῒ τῷ βασιλεῖ καὶ πομπεύει ξὺν τῇ στρατιᾷ ἐν τοῖσ ὅπλοισ καὶ ἀγῶνα ποιεῖ γυμνικὸν καὶ μουσικόν.

καὶ τὰ κατὰ τὴν Αἴγυπτον ἐνταῦθα ἐκόσμησε· δύο μὲν νομάρχασ Αἰγύπτου κατέστησεν Αἰγυπτίουσ, Δολόασπιν καὶ Πέτισιν, καὶ τούτοισ διένειμε τὴν χώραν τὴν Αἰγυπτίαν· Πετίσιοσ δὲ ἀπειπαμένου τὴν ἀρχὴν Δολόασπισ ἐκδέχεται πᾶσαν. φρουράρχουσ δὲ τῶν ἑταίρων ἐν Μέμφει μὲν Πανταλέοντα κατέστησε τὸν Πυδναῖον, ἐν Πηλουσίῳ δὲ Πολέμωνα τὸν Μεγακλέουσ Πελλαῖον·

τῶν ξένων δὲ ἄρχειν Λυκίδαν Αἰτωλόν, γραμματέα δὲ ἐπὶ τῶν ξένων Εὔγνωστον τὸν Ξενοφάντου τῶν ἑταίρων· ἐπισκόπουσ δὲ αὐτῶν Αἰσχύλον τε καὶ Ἔφιππον τὸν Χαλκιδέωσ. Λιβύησ δὲ τῆσ προσχώρου ἄρχειν δίδωσιν Ἀπολλώνιον Χαρίνου, Ἀραβίασ δὲ τῆσ πρὸσ Ἡρώων πόλει Κλεομένην τὸν ἐκ Ναυκράτιοσ·

καὶ τούτῳ παρηγγέλλετο τοὺσ μὲν νομάρχασ ἐᾶν ἄρχειν τῶν νομῶν τῶν κατὰ σφᾶσ καθάπερ ἐκ παλαιοῦ καθειστήκει, αὐτὸν δὲ ἐκλέγειν παῤ αὐτῶν τοὺσ φόρουσ· οἱ δὲ ἀποφέρειν αὐτῷ ἐτάχθησαν. στρατηγούσ δὲ τῇ στρατιᾷ κατέστησεν, ἥντινα ἐν Αἰγύπτῳ ὑπελείπετο, Πευκέσταν τε τὸν Μακαρτάτου καὶ Βάλακρον τὸν Ἀμύντου, ναύαρχον δὲ ἐπὶ τῶν νεῶν Πολέμωνα τὸν Θηραμένουσ·

σωματοφύλακα δὲ ἀντὶ Ἀρρύβα [τὸν] Λεοννάτον τὸν % Ὀνάσου ἔταξεν· Ἀρρύβασ γὰρ νόσῳ ἀπέθανεν. ἀπέθανε δὲ καὶ Ἀντίοχοσ ὁ ἄρχων τῶν τοξοτῶν, καὶ ἀντὶ τούτου ἄρχειν ἐπέστησε τοῖσ τοξόταισ Ὀμβρίωνα Κρῆτα.

ἐπὶ δὲ τοὺσ ξυμμάχουσ τοὺσ πεζούσ, ὧν Βάλακροσ ἡγεῖτο, ἐπεὶ Βάλακροσ ἐν Αἰγύπτῳ ὑπελείπετο, Κάλανον κατέστησεν ἡγεμόνα. κατανεῖμαι δὲ λέγεται ἐσ πολλοὺσ τὴν ἀρχὴν τῆσ Αἰγύπτου τήν τε φύσιν τῆσ χώρασ θαυμάσασ καὶ τὴν ὀχυρότητα, ὅτι οὐκ ἀσφαλέσ οἱ ἐφαίνετο ἑνὶ ἐπιτρέψαι ἄρχειν Αἰγύπτου πάσησ.

καὶ Ῥωμαῖοί μοι δοκοῦσι παῤ Ἀλεξάνδρου μαθόντεσ ἐν φυλακῇ ἔχειν Αἴγυπτον καὶ μηδένα τῶν ἀπὸ βουλῆσ ἐπὶ τῷδε ἐκπέμπειν ὕπαρχον Αἰγύπτου, ἀλλὰ τῶν εἰσ τοὺσ ἱππέασ σφίσι ξυντελούντων.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION