Arrian, Anabasis, book 3, chapter 1

(아리아노스, Anabasis, book 3, chapter 1)

Ἀλέξανδροσ δὲ ἐπ̓ Αἰγύπτου, ἵναπερ τὸ πρῶτον ὡρμήθη, ἐστέλλετο, καὶ ἑβδόμῃ ἡμέρᾳ ἀπὸ τῆσ Γάζησ ἐλαύνων ἧκεν εἰσ Πηλούσιον τῆσ Αἰγύπτου. ὁ δὲ ναυτικὸσ στρατὸσ παρέπλει αὐτῷ ἐκ Φοινίκησ ὡσ ἐπ̓ Αἴγυπτον· καὶ καταλαμβάνει τὰσ ναῦσ ἐν Πηλουσίῳ ὁρμούσασ. Μαζάκησ δὲ ὁ Πέρσησ, ὃσ ἦν σατράπησ Αἰγύπτου ἐκ Δαρείου καθεστηκώσ, τήν τε ἐν Ἰσσῷ μάχην ὅπωσ συνέβη πεπυσμένοσ καὶ Δαρεῖον ὅτι αἰσχρᾷ φυγῇ ἔφυγεν, καὶ Φοινίκην τε καὶ Συρίαν καὶ τῆσ Ἀραβίασ τὰσ πολλὰ ὑπὸ Ἀλεξάνδρου ἐχόμενα, αὐτῷ τε οὐκ οὔσησ δυνάμεωσ Περσικῆσ, ἐδέχετο ταῖσ τε πόλεσι φιλίωσ καὶ τῇ χώρᾳ Ἀλέξανδρον.

ὁ δὲ εἰσ μὲν Πηλούσιον φυλακὴν εἰσήγαγε, τοὺσ δὲ ἐπὶ τῶν νεῶν ἀναπλεῖν κατὰ τὸν ποταμὸν κελεύσασ ἔστε ἐπὶ Μέμφιν πόλιν αὐτὸσ ἐφ̓ Ἡλιουπόλεωσ ᾔει, ἐν δεξιᾷ ἔχων τὸν ποταμὸν τὸν Νεῖλον, καὶ ὅσα καθ̓ ὁδὸν χωρία ἐνδιδόντων τῶν ἐνοικούντων κατασχὼν διὰ τῆσ ἐρήμου ἀφίκετο ἐσ Ἡλιούπολιν·

ἐκεῖθεν δὲ διαβὰσ τὸν πόρον ἧκεν ἐσ Μέμφιν·

καὶ θύει ἐκεῖ τοῖσ τε ἄλλοισ θεοῖσ καὶ τῷ Ἄπιδι καὶ ἀγῶνα ἐποίησε γυμνικόν τε καὶ μουσικόν· ἧκον δὲ αὐτῷ οἱ ἀμφὶ ταῦτα τεχνῖται ἐκ τῆσ Ἑλλάδοσ οἱ δοκιμώτατοι. ἐκ δὲ Μέμφιοσ κατέπλει κατὰ τὸν ποταμὸν ὡσ ἐπὶ θάλασσαν τούσ τε ὑπασπιστὰσ ἐπὶ τῶν νεῶν λαβὼν καὶ τοὺσ τοξότασ καὶ τοὺσ Ἀγριᾶνασ καὶ τῶν ἱππέων τὴν βασιλικὴν ἴλην τὴν τῶν ἑταίρων. ἐλθὼν δὲ ἐσ Κάνωβον καὶ κατὰ τὴν λίμνην τὴν Μαρίαν περιπλεύσασ ἀποβαίνει, ὅτου νῦν Ἀλεξάνδρεια πόλισ ᾤκισται, Ἀλεξάνδρου ἐπώνυμοσ.

καὶ ἔδοξεν αὐτῷ ὁ χῶροσ κάλλιστοσ κτίσαι ἐν αὐτῷ πόλιν καὶ γενέσθαι ἂν εὐδαίμονα τὴν πόλιν. πόθοσ οὖν λαμβάνει αὐτὸν τοῦ ἔργου, καὶ αὐτὸσ τὰ σημεῖα τῇ πόλει ἔθηκεν, ἵνα τε ἀγορὰν ἐν αὐτῇ δείμασθαι ἔδει καὶ ἱερὰ ὅσα καὶ θεῶν ὧντινων, τῶν μὲν Ἑλληνικῶν, Ἴσιδοσ δὲ Αἰγυπτίασ, καὶ τὸ τεῖχοσ ᾗ περιβεβλῆσθαι. καὶ ἐπὶ τούτοισ ἐθύετο, καὶ τὰ ἱερὰ καλὰ ἐφαίνετο.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION