Ancient Greek-English Dictionary Language

σῖτος

Second declension Noun; Masculine Transliteration:

Principal Part: σῖτος σίτου

Structure: σιτ (Stem) + ος (Ending)

Sense

 1. wheat
 2. bread

Declension

Second declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • καὶ δῴη σοι ὁ Θεὸσ ἀπὸ τῆσ δρόσου τοῦ οὐρανοῦ καὶ ἀπὸ τῆσ πιότητοσ τῆσ γῆσ καὶ πλῆθοσ σίτου καὶ οἴνου. (Septuagint, Liber Genesis 27:28)
 • ἀποκριθεὶσ δὲ Ἰσαὰκ εἶπε τῷ Ἡσαῦ. εἰ κύριον αὐτὸν πεποίηκά σου καὶ πάντασ τοὺσ ἀδελφούσ αὐτοῦ πεποίηκα αὐτοῦ οἰκέτασ, σίτῳ καὶ οἴνῳ ἐστήριξα αὐτόν, σοὶ δὲ τί ποιήσω, τέκνον̣ (Septuagint, Liber Genesis 27:37)
 • καὶ συναγαγέτωσαν πάντα τὰ βρώματα τῶν ἑπτὰ ἐτῶν τῶν ἐρχομένων τῶν καλῶν τούτων, καὶ συναχθήτω ὁ σῖτοσ ὑπὸ χεῖρα Φαραώ, βρώματα ἐν ταῖσ πόλεσι φυλαχθήτω. (Septuagint, Liber Genesis 41:35)
 • ἰδοὺ ἀκήκοα ὅτι ἐστὶ σῖτοσ ἐν Αἰγύπτῳ. κατάβητε ἐκεῖ καὶ πρίασθε ἡμῖν μικρὰ βρώματα, ἵνα ζήσωμεν καὶ μὴ ἀποθάνωμεν. (Septuagint, Liber Genesis 42:2)
 • ἐνετείλατο δὲ Ἰωσήφ ἐμπλῆσαι τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν σίτου καὶ ἀποδοῦναι τὸ ἀργύριον αὐτῶν ἑκάστῳ εἰσ τὸν σάκκον αὐτοῦ καὶ δοῦναι αὐτοῖσ ἐπισιτισμὸν εἰσ τὴν ὁδόν. καὶ ἐγενήθη αὐτοῖσ οὕτωσ. (Septuagint, Liber Genesis 42:25)
 • Σῖτοσ δὲ οὐκ ἦν ἐν πάσῃ τῇ γῇ. ἐνίσχυσε γὰρ ὁ λιμὸσ σφόδρα. ἐξέλιπε δὲ ἡ γῆ Αἰγύπτου καὶ ἡ γῆ Χαναὰν ἀπὸ τοῦ λιμοῦ. (Septuagint, Liber Genesis 47:13)
 • καὶ λογισθήσεται ὑμῖν τὰ ἀφαιρέματα ὑμῶν ὡσ σῖτοσ ἀπὸ ἅλω καὶ ἀφαίρεμα ἀπὸ ληνοῦ. (Septuagint, Liber Numeri 18:27)
 • καὶ τοῖσ συμμαχοῦσιν οὐ δοθήσεται σῖτοσ, ὅπλα, ἀργύριον, πλοῖα, ὡσ ἔδοξε Ρώμῃ. καὶ φυλάξονται τὰ φυλάγματα αὐτῶν καὶ οὐ μετὰ δόλου. ‐ (Septuagint, Liber Maccabees I 8:28)

Synonyms

 1. wheat

 2. bread

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION