Ancient Greek-English Dictionary Language

ἑκταῖος

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: ἑκταῖος ἑκταῖη ἑκταῖον

Structure: ἑκται (Stem) + ος (Ending)

Etym.: e(/c

Sense

 1. on the sixth day
 2. sixth

Examples

 • Ἔστι δὲ οἷσιν ἴκτεροι ἑκταίοισ, ἀλλὰ τούτοισ ἢ κατὰ κύστιν κάθαρσισ ἢ κοιλίη ἐκταραχθεῖσα ὠφέλει ἢ δαψιλὴσ αἱμορραγίη, οἱο͂ν Ἡρακλείδῃ, ὃσ κατέκειτο παρὰ Ἀριστοκύδει. (Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, EPIDHMIWN A, 136)
 • τοῖσι μὲν οὖν καυσώδεσιν ἀρχομένοισιν ἐπεσήμαινεν, οἷσι τὰ ὀλέθρια συνέπιπτεν‧ αὐτίκα γὰρ ἀρχομένοισι πυρετὸσ ὀξύσ, σμικρὰ ἐπερρίγουν, ἄγρυπνοι, διψώδεεσ, ἀσώδεεσ, σμικρὰ ἐφίδρουν περὶ μέτωπον καὶ κληῖδασ, οὐδεὶσ δι’ ὅλου, πολλὰ παρέλεγον, φόβοι, δυσθυμίαι, ἄκρεα περίψυχρα, πόδεσ ἄκροι, μᾶλλον δὲ τὰ περὶ χεῖρασ‧ οἱ παροξυσμοὶ ἐν ἀρτίῃσι‧ τοῖσι δὲ πλείστοισιν τεταρταίοισιν οἱ πόνοι μέγιστοι καὶ ἱδρὼσ ἐπὶ πλεῖστον ὑπόψυχροσ καὶ ἄκρεα οὐκ ἔτι ἀνεθερμαίνοντο, ἀλλὰ πελιδνὰ καὶ ψυχρά, οὐδ’ ἐδίψων ἔτι ἐπὶ τούτοισιν‧ οὖρα τούτοισ ὀλίγα, μέλανα, λεπτὰ καὶ κοιλίαι ἐφίσταντο‧ οὐδ’ ᾑμορράγησεν ἐκ Ῥινῶν οὐδενί, οἷσι ταῦτα συμπίπτοι, ἀλλ’ ἢ σμικρὰ ἔσταξεν‧ οὐδ’ ἐσ ὑποστροφὴν οὐδενὶ τούτων ἦλθεν, ἀλλ’ ἑκταῖοι ἀπέθνῃσκον σὺν ἱδρῶτι. (Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, EPIDHMIWN A, 156)
 • τούτων τῷ πρεσβυτέρῳ ἔκρινεν ἑκταίῳ, τῷ δὲ νεωτέρῳ ἑβδομαίῳ. (Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, EPIDHMIWN A, 170)
 • ἔκρινε δὲ τοῖσι πλείστοισιν ἑκταίοισ. (Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, EPIDHMIWN A, 173)
 • Ἔθνῃσκον δὲ τοῖσι νοσήμασι τούτοισ οἱ πλεῖστοι ἑκταῖοι, οἱο͂ν Ἐπαμεινώνδασ καὶ Σιληνὸσ καὶ Φιλίσκοσ ὁ Ἀνταγόρεω. (Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, EPIDHMIWN A, 182)
 • περὶ δὲ μέσον ἡμέρησ ἑκταῖοσ ἀπέθανεν. (Hippocrates, Hippocrates Collected Works I, EPIDHMIWN A, 227)
 • ἑκταῖοσ γὰρ ἥκων ἐτύγχανον, καὶ ἐκείνη ἰδοῦσά με καὶ προσειποῦσα τὴν ψυχὴν ἀφῆκεν, οὐκέτι τῶν ὄντων κυρία οὖσα ὥστε δοῦναι ὅσα ἐβούλετό μοι. (Demosthenes, Speeches 41-50, 72:2)
 • αὐτοῦ δὴ νύκτασ τε καὶ ἤματα πέντε κρεμασθεὶσ ἑκταῖοσ κατέβη νήματι τῆσ ἀράχνησ. (Unknown, Greek Anthology, Volume IV, book 11, chapter 106 1:1)
 • Εἰ γάρ τισ ἕλκοσ λαβὼν ἐν κνήμῃ μήτε λίην ἐπίκαιρον μήτε λίην εὐήθεσ, μήτε ἄγαν εὐελκὴσ ἐὼν, μήτε ἄγαν δυσελκὴσ, αὐτίκα ἀρξάμενοσ ἐκ πρώτησ κατακείμενοσ ἰητρεύοιτο, καὶ μηδαμῆ μετεωρίζοι τὸ σκέλοσ, ἀφλέγμαντοσ μὲν ἂν οὕτωσ εἰή μᾶλλον, καὶ ὑγιὴσ πολλῷ θᾶσσον ἂν γένοιτο, ἢ εἰ πλανώμενοσ ἰητρεύοιτο‧ εἰ μέντοι πεμπταῖοσ ἢ ἑκταῖοσ ἐὼν ἢ καὶ ἔτι ἀνωτέρω, ἀναστὰσ ἐθέλοι προβαίνειν, μᾶλλον ἂν πονέοι τότε ἢ αὐτίκα ἐξ ἀρχῆσ πλανώμενοσ ἰητρεύοιτο‧ εἰ δὲ καὶ πολλὰ ταλαιπωρήσειεν ἐξαπίνησ, πολλῷ ἂν μᾶλλον πονήσειεν ἢ εἰ ἐκείνωσ ἰητρευόμενοσ τὰ αὐτὰ ταῦτα ταλαιπωρήσειεν ἐν ταύτῃσι τῇσιν ἡμέρῃσιν. (Hippocrates, Oeuvres Completes D'Hippocrate., , 12.6)
 • ὁ δὲ βασιλεὺσ τούτουσ παραλαβὼν προῆγε καὶ κατήντησεν ἑκταῖοσ εἰσ τὴν Σιττακινὴν ἐπαρχίαν. (Diodorus Siculus, Library, book xvii, chapter 65 3:1)

Synonyms

 1. on the sixth day

 2. sixth

Related

Similar forms

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION