Ancient Greek-English Dictionary Language

δύσορμος

First/Second declension Adjective; 자동번역 Transliteration:

Principal Part: δύσορμος δύσορμον

Structure: δυσορμ (Stem) + ος (Ending)

Sense

  1. with bad anchorage, rough, where one can scarce get footing
  2. that detained, in harbour

Examples

  • διὰ μέσου δὲ τῆσ στρατείασ τόν τε Κορίνθιον Ἰσθμὸν ἐπεχείρει διασκάπτειν, Ἀνιηνὸν ἐπὶ τούτῳ προχειρισάμενοσ, καὶ τόν Τίβεριν εὐθὺσ ἀπὸ τῆσ πόλεωσ ὑπολαβὼν διώρυχι βαθείᾳ καὶ περικλάσασ ἐπὶ τὸ Κιρκαῖον ἐμβαλεῖν εἰσ τὴν πρὸσ Ταρρακίνῃ θάλατταν, ἀσφάλειαν ἅμα καὶ ῥᾳστώνην τοῖσ δι’ ἐμπορίασ φοιτῶσιν εἰσ Ῥώμην μηχανώμενοσ πρὸσ δὲ τούτοισ τὰ μὲν ἕλη τὰ περὶ Πωμεντῖνον καὶ Σητίαν ἐκτρέψασ πεδίον ἀποδεῖξαι πολλαῖσ ἐνεργὸν ἀνθρώπων μυριάσι, τῇ δὲ ἔγγιστα τῆσ Ῥώμησ θαλάσσῃ κλεῖθρα διὰ χωμάτων ἐπαγαγών, καὶ τὰ τυφλὰ καὶ δύσορμα τῆσ Ὠστιανῆσ ἠϊόνοσ ἀνακαθηράμενοσ, λιμένασ ἐμποιήσασθαι καὶ ναύλοχα πρὸσ τοσαύτην ἀξιόπιστα ναυτιλίαν. (Plutarch, Caesar, chapter 58 4:1)
  • ἔστι δ’ ἡ χώρα τὰ μὲν ἄλλα περιστεφὴσ ὄρεσιν αὐλὼν δ’ ἀναπέπταται πρὸσ τὴν θάλατταν, ἔνθα τὰ ἕλη καταδίδωσι τοῦ ποταμοῦ περιχεομένου, καὶ θῖνασ ἄμμου βαθείασ ἔχει, καὶ τελευτᾷ πρὸσ αἰγιαλὸν κυματώδη καὶ δύσορμον. (Plutarch, Fabius Maximus, chapter 6 2:1)
  • ἐν τούτῳ δὲ Ἀλκιβιάδησ ἐτύγχανε γὰρ περὶ Χερρόνησον ἐν τοῖσ ἑαυτοῦ τείχεσι διαιτώμενοσ ἵππῳ προσελάσασ πρὸσ τὸ στράτευμα τῶν Ἀθηναίων ᾐτιᾶτο τοὺσ στρατηγοὺσ πρῶτον μὲν οὐ καλῶσ οὐδ’ ἀσφαλῶσ στρατοπεδεύειν ἐν αἰγιαλοῖσ δυσόρμοισ καὶ ἀναπεπταμένοισ· (Plutarch, , chapter 10 4:1)
  • καὶ βιασθεὶσ αὐτὸσ μὲν ἀρετῇ καὶ προθυμίᾳ ναυτῶν καὶ κυβερνητῶν ἐξανέφερε καὶ προσανῆγε τῇ γῇ πολυπόνωσ καὶ παραβόλωσ, τοῦ δὲ ἄλλου στόλου συγχυθέντοσ καὶ τῶν νεῶν σκεδασθεισῶν αἱ μὲν ἀποσφαλεῖσαι τῆσ Ἰταλίασ ἐξεώσθησαν εἰσ τὸ Λιβυκὸν καὶ Σικελικὸν πέλαγοσ, τὰσ δὲ ὑπερβαλεῖν μὴ δυνηθείσασ ἄκραν Ιἀπυγίαν νύξ τε κατελάμβανε, καὶ πολλὴ καὶ χαλεπὴ θάλασσα παίουσα πρὸσ χωρία δύσορμα καὶ τυφλὰ πάσασ διέφθειρε πλὴν τῆσ βασιλικῆσ, αὕτη δὲ πλαγίου μὲν ἔτι ὄντοσ τοῦ κύματοσ ἠμύνετο καὶ διέφευγε μεγέθει καὶ ῥώμῃ τὰσ ἐπιβολὰσ τῆσ θαλάσσησ· (Plutarch, chapter 15 2:1)
  • νῆσόσ τισ ἔστι πρόσθε Σαλαμῖνοσ τόπων, βαιά, δύσορμοσ ναυσίν, ἣν ὁ φιλόχοροσ Πὰν ἐμβατεύει, ποντίασ ἀκτῆσ ἔπι. (Aeschylus, Persians, episode 4:9)

Synonyms

  1. that detained

Related

Source: Henry George Liddell. Robert Scott. "A Greek-English Lexicon". revised and augmented throughout by. Sir Henry Stuart Jones.

Find this word at Perseus Greek Word Study Tool

SEARCH

MENU NAVIGATION