Ancient Greek-English Dictionary Language

ἀλεκτρυών

Third declension Noun; Masc/Fem 동물 Transliteration:

Principal Part: ἀλεκτρυών ἀλεκτρυόνος

Structure: ἀλεκτρυων (Stem)

Etym.: from a)le/ktwr

Sense

 1. (masculine) a male chicken: cock, rooster
 2. (feminine) a female chicken: hen
 3. guinea fowl

Declension

Third declension

The inflection forms above were generated by rules and some usages of them were not attested.

Due to a bug of system, some forms may display wrong accents.

Examples

 • Ἄρτι δὲ ἀλεκτρυὼν ἐκεκράγει ὄρθριοσ, καὶ τὰ θηρία καθωπλικὼσ ὁ Ἕρμων ἐν τῷ μεγάλῳ περιστύλῳ διεκίνει. (Septuagint, Liber Maccabees III 5:23)
 • εἰκάζειν δὲ χρὴ πολλὰ εἶναι ἀλεκτρυόνοσ καὶ στεφάνου καὶ λιβανωτοῦ μόνου παρ’ αὐτοῖσ ὤνια. (Lucian, De sacrificiis, (no name) 2:4)
 • μίξεωσ δὲ καὶ ἀφροδισίων καὶ γάμων πολλὴ αὐταῖσ ἡ ἐλευθερία, καὶ ὁ ἄρρην οὐ κατὰ τοὺσ ἀλεκτρυόνασ ἐπιβὰσ εὐθὺσ ἀπεπήδησεν, ἀλλ’ ἐποχεῖται τῇ θηλείᾳ ἐπὶ πολύ, κἀκείνη φέρει τὸν νυμφίον, καὶ συμπέτονται τὴν ἐναέριον ἐκείνην μῖξιν τῇ πτήσει μὴ διαφθείρουσαι. (Lucian, Muscae Encomium, (no name) 6:2)
 • ’ Πάνυ γοῦν ὃν φὴσ αὐτὸν ἐκεῖνον ὤνησαν οἱ περὶ ἐμοῦ λόγοι, ὃσ παραδοθεὶσ τοῖσ ἕνδεκα καὶ εἰσ τὸ δεσμωτήριον ἐμπεσὼν ἔπιεν ἄθλιοσ τοῦ κωνείου, μηδὲ τὸν ἀλεκτρυόνα τῷ Ἀσκληπιῷ ἀποδεδωκώσ· (Lucian, Bis accusatus sive tribunalia, (no name) 5:4)
 • ἕτεροι δὲ ἐν τῷ αἰθρίῳ τῆσ αὐλῆσ τὸ αὐτὸ τοῦτο δρῶσιν, οὐκ ἐν πηλῷ οὗτοί γε, ἀλλὰ ψάμμον ταύτην βαθεῖαν ὑποβαλόμενοι ἐν τῷ ὀρύγματι πάττουσίν τε ἀλλήλουσ καὶ αὐτοὶ ἑκόντεσ ἐπαμῶνται τὴν κόνιν ἀλεκτρυόνων δίκην, ὡσ ἀφυκτότεροι εἰε͂ν ἐν ταῖσ συμπλοκαῖσ, οἶμαι, τῆσ ψάμμου τὸν ὄλισθον ἀφαιρούσησ καὶ βεβαιοτέραν ἐν ξηρῷ παρεχούσησ τὴν ἀντίληψιν. (Lucian, Anacharsis, (no name) 2:1)
 • καί μιν οὐκ αὐτοὶ λυσάμενοι χέονται, ἀλλ’ ἔστιν ἀλεκτρυὼν ἱρόσ, οἰκέει δὲ ἐπὶ τῇ λίμνῃ, ὃσ ἐπεὶ σφέων δέξηται τὰ ἀγγήια, τήν τε σφρηγῖδα ὁρῇ καὶ μισθὸν ἀρνύμενοσ ἀνά τε λύει τὸν δεσμὸν καὶ τὸν κηρὸν ἀπαιρέεται· (Lucian, De Syria dea, (no name) 48:6)
 • ^ τῶν δὲ ὑποβρυχίων τὰ σελάχια πολλὰ καὶ ὅσα ὀστράκινα τὸ δέρμα καὶ τεμάχη Ποντικὰ τῶν ἐκ σαργάνησ καὶ κωπαΐδεσ καὶ ὄρνισ σύντροφοσ καὶ ἀλεκτρυὼν ἤδη ἀπῳδὸσ καὶ ἰχθὺσ ἦν παράσιτοσ· (Lucian, Lexiphanes, (no name) 6:4)
 • ἀλλὰ σέ, κάκιστε ἀλεκτρυών, ὁ Ζεὺσ αὐτὸσ ἐπιτρίψειε φθονερὸν οὕτω καὶ ὀξύφωνον ὄντα, ὃσ με πλουτοῦντα καὶ ἡδίστῳ ὀνείρῳ συνόντα καὶ θαυμαστὴν εὐδαιμονίαν εὐδαιμονοῦντα διάτορόν τι καὶ γεγωνὸσ ἀναβοήσασ ἐπήγειρασ, ὡσ μηδὲ νύκτωρ γοῦν τὴν πολὺ σοῦ μιαρωτέραν πενίαν διαφύγοιμι. (Lucian, Gallus, (no name) 1:1)
 • ἀνθρωπίνωσ ἐλάλησεν ὁ ἀλεκτρυών. (Lucian, Gallus, (no name) 2:2)

Synonyms

 1. a male chicken

Related

Source: Ancient Greek entries from Wiktionary

Find this word at Wiktionary

SEARCH

MENU NAVIGATION