Plutarch, De fraterno amore, section 5

(플루타르코스, De fraterno amore, section 5)

καὶ τοῦτό γε ῥᾴδιόν ἐστιν ἀπὸ τῶν ἐναντίων καταμαθεῖν. ὅπου γὰρ οἰκότριβα τιμώμενον ὑπὸ μητρὸσ ἢ πατρὸσ υἱοὶ προπηλακίζοντεσ καὶ φυτῶν καὶ χωρίων οἷσ ἔχαιρον ἀμελοῦντεσ ἀνιῶσιν αὐτούσ, καὶ κύων τισ οἰκογενὴσ παρορώμενοσ καὶ ἵπποσ ἅπτεται φιλοστόργων καὶ φιλοτίμων γερόντων, ἄχθονται δὲ τοῖσ παισὶν ἀκροάματα καὶ θεάματα καὶ ἀθλητὰσ οὓσ ἐθαύμαζον αὐτοὶ διασύρουσι καὶ καταφρονοῦσιν ἦπου μετρίωσ ἔχουσιν υἱοῖσ δια φερομένοισ καὶ μισοῦσιν ἀλλήλουσ καὶ κακῶσ λέγουσι καὶ πρὸσ ἔργα καὶ πράξεισ ἀντιταττομένοισ ἀεὶ καὶ καταλυομένοισ ὑπ’ ἀλλήλων; οὐκ ἂν εἴποι τισ. οὐκοῦν τοὐναντίον ἐρῶντεσ ἀλλήλων καὶ φιλοῦντεσ ἀδελφοί, καὶ ὅσον ἡ φύσισ τοῖσ σώμασι διέστησεν, ἐπὶ ταὐτὸ τοῖσ πάθεσι καὶ τοῖσ πράγμασιν ἀποδιδόντεσ, καὶ λόγουσ κοινοὺσ καὶ διατριβὰσ ἅμα καὶ παιδιὰσ μετ’ ἀλλήλων ἔχοντεσ, ἡδεῖαν καὶ μακαρίαν παρεσκευάκασι γηροτρόφον τοῖσ γονεῦσι τὴν φιλαδελφίαν. οὔτε γὰρ φιλόλογοσ πατὴρ οὕτωσ οὔτε φιλότιμοσ οὔτε φιλοχρήματοσ γέγονεν ὡσ φιλότεκνοσ·

διὸ τοὺσ υἱοὺσ οὔτε λέγοντασ οὔτε πλουτοῦντασ οὔτ’ ἄρχοντασ ἡδέωσ οὕτωσ ὡσ φιλοῦντασ ἀλλήλουσ ὁρῶσιν. Ἀπολλωνίδα γοῦν τὴν Κυζικηνήν, Εὐμένουσ δὲ τοῦ βασιλέωσ μητέρα καὶ τριῶν ἄλλων, Ἀττάλου καὶ Φιλεταίρου καὶ Ἀθηναίου, λέγουσι μακαρίζειν ἑαυτὴν ἀεὶ καὶ τοῖσ θεοῖσ χάριν ἔχειν οὐ διὰ τὸν πλοῦτον οὐδὲ διὰ τὴν ἡγεμονίαν, ἀλλ’ ὅτι τοὺσ τρεῖσ υἱοὺσ ἑώρα τὸν πρεσβύτατον δορυφοροῦντασ κἀκεῖνον ἐν μέσοισ αὐτοῖσ δόρατα καὶ ξίφη φοροῦσιν ἀδεῶσ διαιτώμενον. ὥσπερ αὖ τοὐναντίον, Ἀρταξέρξησ αἰσθόμενοσ Ὦχον τὸν υἱὸν ἐπιβεβουλευκότα τοῖσ ἀδελφοῖσ ἀθυμήσασ ἀπέθανε.

χαλεποὶ πόλεμοι γὰρ ἀδελφῶν, ὡσ Εὐριπίδησ εἴρηκεν, ὄντεσ χαλεπώτατοι τοῖσ γονεῦσιν αὐτοῖσ εἰσιν ὁ γὰρ μισῶν τὸν ἀδελφὸν αὑτοῦ καὶ βαρυνόμενοσ οὐ δύναται μὴ τὸν γεννήσαντα μέμφεσθαι καὶ τὴν τεκοῦσαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION