Athenaeus, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 59

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 59)

ἐπεὶ δὲ κατὰ θεὸν ἐν τοῖσ προκειμένοισ, φίλτατε Οὐλπιανέ, ἢ ὑμεῖσ, γραμματικῶν παῖδεσ, εἴπατέ μοι τίνι ἐννοίᾳ ὁ Ἔφιπποσ ἐν τοῖσ προειρημένοισ ἔφη· τὸ μοσχίον τὸ τῆσ Κορώνησ αὔριον δειπνήσομεν. ἐγὼ γὰρ οἰόμαι ἱστορίαν τινὰ εἶναι καὶ ποθῶ μαθεῖν. καὶ ὁ Πλούταρχοσ ἔφη Ῥοδιακὴν εἶναι λεγομένην ἱστορίαν, ἣν ἐπὶ τοῦ παρόντοσ ἀποστοματίζειν οὐ δύνασθαι τῷ πάνυ πρὸ πολλοῦ ἐντετυχηκέναι τῷ ταῦτα περιέχοντι βιβλίῳ. οἶδα δὲ Φοίνικα τὸν Κολοφώνιον ἰαμβοποιὸν μνημονεύοντά τινων ἀνδρῶν ὡσ ἀγειρόντων τῇ κορώνῃ, καὶ λέγοντα ταῦτα· ἐσθλοί, κορώνῃ χεῖρα πρόσδοτε κριθέων τῇ παιδὶ τἀπόλλωνοσ ἢ λέκοσ πυρῶν ἢ ἄρτον ἢ ἤμαιθον ἢ ὅ τι τισ χρῄζει, δότ’, ὦγαθοί, τι τῶν ἕκαστοσ ἐν χερσὶν ἔχει κορώνῃ· χἄλα λήψεται χόνδρον φιλεῖ γὰρ αὕτη πάγχυ ταῦτα δαίνυσθαι· ὁ νῦν ἅλασ δοὺσ αὖθι κηρίον δώσει.

’ ὦ παῖ, θύρην ἄγκλινε· πλοῦτοσ ἤκουσε, καὶ τῇ κορώνῃ παρθένοσ φέρει σῦκα. θεοί, γένοιτο πάντ’ ἄμεμπτοσ ἡ κούρη κἀφνειὸν ἄνδρα κὠνομαστὸν ἐξεύροι· καὶ τῷ γέροντι πατρὶ κοῦρον εἰσ χεῖρασ καὶ μητρὶ κούρην εἰσ τὰ γοῦνα κατθείη, θάλοσ τρέφειν γυναῖκα τοῖσ κασιγνήτοισ. ἐγὼ δ’ ὅκου πόδεσ φέρουσιν, εὐφθόγγοισ·

ἀμείβομαι Μούσῃσι πρὸσ θύρῃσ1’ ᾄδων καὶ δόντι καὶ μὴ δόντι πλέονα τῶν αἰτέω, καὶ ἐπὶ τέλει δὲ τοῦ ἰάμβου φησὶν ἀλλ’, ὦγαθοί, ἐπορέξαθ’ ὧν μυχὸσ πλουτεῖ· δόσ, ὧ ἄναξ, δὸσ καὶ σὺ πότνα μοι νύμφη· νόμοσ κορώνῃ χεῖρα δοῦν· ἐπαιτούσῃ. τοιαῦτ’ ἀείδω, δόσ τι καὶ καταχρήσει. κορωνισταὶ δὲ ἐκαλοῦντο οἱ τῇ κορώνῃ ἀγείροντεσ, ὥσ φησι Πάμφιλοσ ὁ Ἀλεξανδρεὺσ ἐν τοῖσ περὶ ὀνομάτων καὶ τὰ ᾀδόμενα δὲ ὑπ’ αὐτῶν κορωνίσματα καλεῖται, ὡσ ἱστορεῖ Ἁγνοκλῆσ ὁ Ῥόδιοσ ἐν Κορωνισταῖσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION