Athenaeus, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 55

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 55)

ἀφύαι δὲ καὶ μεμβράδεσ καὶ τριχίδεσ καὶ τἄλλα ὅσων συγκατεσθίομεν τὰσ ἀκάνθασ, ταῦτα πάντα τὴν πέψιν φυσώδη ποιεῖ, τὴν δὲ τροφὴν δίδωσιν ὑγράν. τῆσ οὖν πέψεωσ οὐχ ὁμαλιζούσησ, ἀλλὰ τῶν μὲν σαρκῶν ἄγαν ταχὺ πεττομένων, τῆσ δὲ ἀκάνθησ σχολῇ διαλυομένησ καὶ γὰρ ἅμα αἱ ἀφύαι καθ’ αὑτὰσ ἀκανθώδεισ ἐμποδισμὸσ αὐτῶν ἑκατέρου γίγνεται περὶ τὴν κατεργασίαν, εἶτα φῦσαι μὲν ἀπὸ τῆσ πέψεωσ, ὑγρασίαι δὲ ἀπὸ τῆσ τροφῆσ συμβαίνουσι. βελτίω δ’ ἐστὶν ἑψόμενα, τῆσ δὲ κοιλίασ ἐστὶν ἀνωμάλωσ ὑπακτικά, τὰ δὲ καλούμενα πετραῖα, κωβιοὶ καὶ σκορπίοι καὶ ψῆτται καὶ τὰ ὅμοια, τοῖσ τε σώμασιν ἡμῶν ξηράν τε δίδωσι τροφὴν εὐόγκα δ’ ἐστὶ καὶ τρόφιμα καὶ πέττεται ταχέωσ καὶ οὐκ ἐγκαταλείπει περιττώματα πολλά πνευμάτων τε οὔκ ἐστι περιποιητικά, γίνεται δ’ εὐπεπτότερον ἅπαν ὄψον ταῖσ σκευασίαισ ἁπλῶσ ἀρτυθὲν τὰ δὲ πετραῖα καὶ τῇ ἡδονῇ ἁπλῶσ σκευασθέντα. τούτοισ δ’ ὅμοιόν ἐστι γένοσ τὸ καλούμενον μαλακόσαρκον, κίχλαι καὶ κόσσυφοι καὶ τὰ ὅμοια, ἐστὶ δὲ ὑγρότερα μὲν ταῦτ’ ἐκείνων, πρὸσ δὲ τὰσ ἀναλήψεισ ἀπόλαυσιν ἔχει πλείω. τῆσ μὲν κοιλίασ καὶ τῆσ οὐρήσεωσ ὑπακτικώτερα ταῦτ’ ἐστὶν ἐκείνων διὰ τὸ καὶ τὰσ σάρκασ ὑγροτέρασ καὶ πλείουσ ἔχειν τῶν προειρημένων. χρὴ δὲ ἐὰν μὲν τὴν κοιλίαν βούληταί τισ ὑπάγειν, ἕψοντα διδόναι·

μετρίωσ δὲ ἐχούσησ ὀπτηθέντα γίνεται τρόφιμα, πρὸσ δὲ τὰσ οὐρήσεισ ἀμφοτέρωσ σκευασθέντα χρήσιμα, οἱ δὲ τόποι τῆσ θαλάσσησ ὅπου ποταμοὶ καὶ λίμναι συμβάλλουσιν, ἔτι δὲ τενάγη μεγάλα καὶ κόλποι θαλάττησ εἰσίν, ἐνταῦθα μὲν πάντεσ οἱ ἰχθύεσ εἰσὶν ὑγρότεροι καὶ μᾶλλον πίονεσ ὑπάρχουσι καὶ ἐσθίεσθαι μὲν εἰσιν ἡδίουσ, πρὸσ δὲ τὴν πέψιν καὶ τροφὴν γίνονται χείρουσ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION