Athenaeus, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 54

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 54)

ὁ δὲ Ἀθηναῖοσ Μνησίθεοσ ἐν τῷ περὶ ἐδεστῶν τῶν μειζόνων φησὶν ἰχθύων γένοσ ὑφ’ ὧν μὲν καλεῖσθαι τμητόν, ὑπ’ ἄλλων δὲ πελάγιον, οἱο͂ν χρυσόφρυσ καὶ γλαύκουσ καὶ φάγρουσ. εἰσὶ δὲ δυσκατέργαστοι· κατεργασθέντεσ δὲ πολλαπλασίαν τροφὴν παρέχουσι. τὸ δὲ τῶν ἀλεπιδώτων γένοσ, οἱο͂ν θύννων, σκόμβρων, θυννίδων, γόγγρων καὶ τῶν τοιούτων, συμβαίνει τούτοισ καὶ ἀγελαίοισ εἶναι. τὰ μὲν οὖν μήτε καθ’ αὑτὰ φαινόμενα μήτ’ ἐν ταῖσ ἀγέλαισ ἐκφερόμενα μᾶλλόν ἐστιν εὔπεπτα, οἱο͂ν γόγγροι καὶ καρχαρίαι καὶ τὰ τοιαῦτα, τὰ δὲ ἀγελαῖα γένη τῶν ἰχθύων τούτων τὴν μὲν ἐδωδὴν ἡδεῖαν ἔχει πίονα γάρ ἐστι, βαρεῖαν δὲ καὶ δυσκατέργαστον. διὸ καὶ ταριχεύεσθαι δύναται μάλιστα καὶ ἐστι τῶν ταριχηρῶν βέλτιστα γένη ταῦτα. χρήσιμοι δ’ εἰσὶν ὀπτοί·

τήκεται γάρ τὸ πιμελῶδεσ αὐτῶν. τὰ δὲ καλούμενα δαρτὰ τὸ μὲν ὅλον ἐστὶν ὅσα τραχεῖαν ἔχει τὴν ἐπίφυσιν τοῦ δέρματοσ, οὐ λεπίσιν, ἀλλ’ οἱο͂ν ἔχουσιν αἱ βατίδεσ καὶ ῥῖναι. ταῦτα δὲ πάντα ἐστὶ μὲν εὔθρυπτα, οὐκ εὐώδη δέ· καὶ τροφὰσ ἐμποιεῖ τοῖσ σώμασιν ὑγράσ, ὑπάγει δὲ καὶ τὰσ κοιλίασ μάλιστα πάντων τῶν ἑψομένων ἰχθύων τὰ δὲ ὀπτώμενα χείρονα. τὸ δὲ τῶν μαλακίων γένοσ, οἱο͂ν πολυπόδων τε καὶ σηπιῶν καὶ τῶν τοιούτων, τὴν μὲν σάρκα δύσπεπτον ἔχει· διὸ καὶ πρὸσ ἀφροδισιασμοὺσ ἁρμόττουσιν. αὐτοὶ μὲν γάρ εἰσι πνευματώδεισ, ὁ δὲ τῶν ἀφροδισιασμῶν καιρὸσ πνευματώδουσ προσδεῖται διαθέσεωσ, βελτίω δὲ ταῦτα γίνεται ἑψηθέντα.

τὰσ γάρ ὑγρότητασ ἔχει πονηράσ· ἰδεῖν γοῦν ἔστιν οἱάσ ἀφίησιν πλυνόμενα· ταύτασ οὖν ἡ ἕψησισ ἐκκαλεῖται τῆσ σαρκόσ, μαλακῆσ γὰρ τῆσ πυρώσεωσ καὶ μεθ’ ὑγροῦ διδομένησ οἱονεὶ πλύσισ τισ αὐτῶν γίνεται, τὰ δ’ ὀπτώμενα καταξηραίνει τὰσ ὑγρότητασ· ἔχει γίνεσθαι αὐτά.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION