Athenaeus, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 53

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 53)

θυννὶσ δὲ καὶ θύννοσ βαρεῖσ καὶ πολύτροφοι. ὁ δὲ καλούμενοσ ἀκαρνὰν γλυκύσ ἐστι καὶ παραστύφων, τρόφιμοσ δὲ καὶ εὐέκκριτοσ. ἡ δὲ ἀφύη βαρεῖά ἐστι καὶ δύσπεπτοσ· ὧν ἡ λευκὴ καλεῖται κωβῖτισ. καὶ ὁ ἑψητὸσ δέ, τὸ μικρὸν ἰχθύδιον, τοῦ αὐτοῦ γένουσ ἐστί. τῶν δὲ σελαχίων ὁ μὲν βοῦσ κρεώδησ, ὁ δὲ γαλεὸσ κρείσσων ὁ ἀστερίασ λεγόμενοσ· ὁ δὲ ἀλωπεκίασ ὅμοιόσ ἐστι τῇ γεύσει τῷ χερσαίῳ ζῴῳ, διὸ καὶ τοῦ ὀνόματοσ ἔτυχε, καὶ ἡ βατὶσ δὲ εὔστομοσ, ἡ δὲ ἀστερία βατὶσ ἁπαλωτέρα καὶ εὔχυλοσ· ὁ δὲ λειόβατοσ δυσκοιλιώτεροσ καὶ βρωμώδησ. ἡ δὲ νάρκη, δύσπεπτοσ οὖσα, τὰ μὲν κατὰ τὴν κεφαλὴν ἁπαλά τε καὶ εὐστόμαχα ἔχει, ἔτι δὲ εὔπεπτα, τὰ δὲ ἄλλα οὔ· κρείττονεσ δέ εἰσιν αἱ μικραὶ καὶ μάλιστα αἱ λιτῶσ ἑψόμεναι.

ἡ δὲ ῥίνη· καὶ αὐτὴ τῶν σελαχίων οὖσα, εὔπεπτόσ ἐστι καὶ κούφη. ἡ δὲ μείζων καὶ τροφιμωτέρα. κοινῶσ δὲ πάντα τὰ σελάχια φυσώδη ἐστὶ καὶ κρεώδη καὶ δυσκατέργαστα πλεοναζόμενά τε τὰσ ὄψεισ ἀμβλύνει, ἡ δὲ σηπία καὶ ἑψομένη μὲν ἁπαλὴ καὶ εὔστομοσ καὶ εὔπεπτοσ, ἔτι δ’ εὐκοίλιοσ· ὁ δ’ ἀπ’· αὐτῆσ χυλὸσ λεπτυντικόσ ἐστιν αἵματοσ καὶ κινητικὸσ τῆσ δι’ αἱμορροίδων ἐκκρίσεωσ. τευθὶσ δὲ εὐπεπτοτέρα καὶ τρόφιμοσ, καὶ μᾶλλον ἡ μικρά·

ἡ δὲ ἑφθὴ σκληροτέρα ἐστὶ καὶ οὐκ εὔστομοσ. ὁ δὲ πῶλυψ συνεργεῖ μὲν ἀφροδισίοισ, σκληρὸσ δ’ ἐστὶ καὶ δύσπεπτοσ· ὁ δὲ μείζων τροφιμώτεροσ. παρυγραίνει δὲ καὶ κοιλίαν ἑψόμενοσ ἐπὶ πλεῖον καὶ τὸν στόμαχον ἵστησιν. ἐμφανίζει δὲ καὶ Ἄλεξισ ἐν Παμφίλῃ τοῦ πολύποδοσ τὸ χρήσιμον λέγων ὧδε· ἐρῶντι δέ, Κτήσων, τί μᾶλλον συμφέρει ὧν νῦν φέρων πάρειμι; κήρυκασ, κτένασ, βολβοὺσ μέγαν τε πουλύπουν ἰχθῦσ θ’ ἁδρούσ. ἡ δὲ πηλαμὺσ πολύτροφοσ μέν ἐστι καὶ βαρεῖα, οὐρητικὴ δὲ καὶ δύσπεπτοσ· ταριχευθεῖσα δὲ κυβίῳ ὁμοίωσ εὐκοίλιοσ καὶ λεπτυντική·

ἡ δὲ μείζων συνοδοντὶσ καλεῖται. ἀναλογῶν μέντοι ὁ χελιδονίασ τῇ πηλαμύδι σκληρότερόσ ἐστιν. ἡ δὲ χελιδών ἡ τῷ πουλύπῳ ἐοικυῖα ἔχει τὸ ἀφ’ αὑτῆσ ὑγρὸν εὔχροιαν ποιοῦν καὶ κινοῦν αἷμα. ὁ δὲ ὄρκυνοσ βορβορώδησ· καὶ ὁ μείζων προσέοικε τῷ χελιδονίᾳ κατὰ τὴν σκληρότητα, τὰ δὲ ὑπογάστρια αὐτοῦ καὶ ἡ κλεὶσ εὔστομα καὶ ἁπαλά, οἱ δὲ κοσταὶ λεγόμενοι ταριχευθέντεσ εἰσὶ μέσοι, ξανθίασ δ’ ἐπὶ ποσὸν βρωμώδησ ἐστὶν καὶ ἁπαλώτεροσ τοῦ ὀρκύνου.

ταῦτα μὲν οὖν ὁ Δίφιλοσ εἴρηκεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION