Athenaeus, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 42

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 42)

Κλέαρχοσ δ’ ἐν δευτέρῳ περὶ φιλίασ ’ Στρατόνικοσ, ’ φησίν, ’. ὁ κιθαριστὴσ ἀναπαύεσθαι μέλλων ἐκέλευεν ἀεὶ τὸν παῖδα προσφέρειν αὑτῷ πιεῖν· "ἵνα δὲ μὴ διψήσω. "ὃσ ἂν καταμηνύσῃ τὸν τὸ προοίμιον ᾄσαντα κιθαρῳδόν, λήψεται χιλίασ δραχμάσ. ἐρωτηθεὶσ δ’ ὑπό τινοσ τίνεσ εἰσὶν οἱ μοχθηρότατοι, τῶν ἐν Παμφυλίᾳ Φασηλίτασ μὲν ἔφησε μοχθηροτάτουσ εἶναι, Σιδήτασ δὲ τῶν ἐν τῇ οἰκουμένῃ. ’ πάλιν δ’· ἐπερωτηθείσ, ὥσ φησιν Ἡγήσανδροσ, πότερα Βοιωτοὶ βαρβαρώτεροι τυγχάνουσιν ὄντεσ ἢ Θετταλοί, ’ Ἠλείουσ ἔφησεν. ἀναστήσασ δέ ποτε καὶ τρόπαιον ἐν τῇ διατριβῇ ἐπέγραψε ’ κατὰ τῶν κακῶσ κιθαριζόντων ἐρωτηθεὶσ δὲ ὑπὸ τινοσ τίνα τῶν πλοίων ἀσφαλέστατά ἐστι, τὰ μακρὰ ἢ τὰ στρογγύλα, ’τὰ νενεωλκημένα ’ εἶπεν.

ἐν Ῥόδῳ δ’ ἐπίδειξιν ποιούμενοσ, ὡσ οὐδεὶσ ἐπεσημήνατο, καταλιπὼν τὸ θέατρον ἐξῆλθεν εἰπὼν ’ ὅπου τὸ ἀδάπανον οὐ ποιεῖτε, πῶσ ἐγὼ ἐλπίζω παρ’ ὑμῶν ἔρανον λήψεσθαι; ’ ’ γυμνικοὺσ δὲ ἀγῶνασ, ’ ἔφη, ’ διατιθέτωσαν Ἠλεῖοι, Κορίνθιοι δὲ θυμελικούσ, Ἀθηναῖοι δὲ σκηνικούσ, εἰ δέ τισ τούτων πλημμελοίη, μαστιγούσθωσαν Λακεδαιμόνιοι ἐπισκώπτων τὰσ παρ’ αὐτοῖσ ἀγομένασ μαστιγώσεισ, ὥσ φησι Χαρικλῆσ ἐν τῷ πρώτῳ περὶ τοῦ ἀστικοῦ ἀγῶνοσ. Πτολεμαίου δὲ τοῦ βασιλέωσ περὶ κιθαριστικῆσ πρὸσ αὐτὸν διαλεγομένου φιλονικότερον, ’ ἕτερόν ἐστιν εἶπεν, ̔ ὦ βασιλεῦ, σκῆπτρον, ἕτερον δὲ πλῆκτρον, ὥσ φησι Καπίτων ὁ ἐποποιὸσ ἐν δ# τῶν πρὸσ Φιλόπαππον ὑπομνημάτων, παρακληθεὶσ δ’ ἀκοῦσαί ποτε κιθαρῳδοῦ μετὰ τὴν ἀκρόασιν ἔφη·

τῷ δ’ ἕτερον μὲν ἔδωκε πατήρ, ἕτερον δ’ ἀνένευσε.

καί τινοσ εἰπόντοσ ’ τὸ ποῖον; ’ ἔφη ’ κακῶσ μὲν κιθαρίζειν ἔδωκεν, ᾄδειν δὲ καλῶσ ἀνένευσε δοκοῦ δέ ποτε καταπεσούσησ καὶ ἀποκτεινάσησ ἕνα τῶν πονηρῶν ’ ἄνδρεσ ἔφη, ’ δοκῶ, εἰσὶ θεοί· εἰ δὲ μή εἰσι, δοκοί εἰσιν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION