Athenaeus, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 28

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 28)

Τίμαιοσ δ’ ὁ Ταυρομενίτησ καὶ Ἀριστοτέλη τὸν φιλόσοφον ὀψοφάγον φησὶ γεγονέναι. καὶ Μάτων δ’ ὁ σοφιστὴσ ὀψοφάγοσ ἦν· δηλοῖ δὲ τοῦτο Ἀντιφάνησ ἐν Κιθαρῳδῷ, οὗ ἡ ἀρχὴ ’ οὐ ψεῦδοσ οὐδέν φησιν ὀφθαλμὸν ὤρυττέν τισ ὥσπερ ἰχθύοσ μάτων προσελθών. Ἀναξίλασ δ’ ἐν Μονοτρόπῳ· τοῦ κεστρέωσ κατεδήδοκεν τὸ κρανίον ἀναρπάσασ Μάτων ἐγὼ δ’ ἀπόλλυμαι. καὶ ταῦτα κρανίον κεστρέωσ, εἰ μὴ ἄρα οἱ περὶ ταῦτα δεινοὶ ἴσασιν ἐνόν τι χρήσιμον ἐν κεστρέωσ κρανίῳ, ὅπερ ἐστὶ τῆσ Ἀρχεστράτου λιχνείασ ἐμφανίσαι ἡμῖν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION