Athenaeus, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 22

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 22)

πιθανώτατα ἐν τούτοισ ὁ Ἀντιφάνησ καὶ τὸν Μισγόλαν κεκωμῴδηκεν ὡσ ἐσπουδακότα περὶ κιθαρῳδοὺσ ὡραίουσ. φησὶ γὰρ καὶ ὁ ῥήτωρ Αἰσχίνησ ἐν τῷ κατὰ Τιμάρχου λόγῳ περὶ αὐτοῦ τάδε· ’ Μισγόλασ ἐστὶν Ναυκράτουσ, ἄνδρεσ Ἀθηναῖοι, Κολλυτεύσ, ἀνὴρ τὰ μὲν ἄλλα καλὸσ καὶ ἀγαθόσ, καὶ οὐδαμῇ ἄν τισ αὐτὸν μέμψαιτο, περὶ δὲ τὸ πρᾶγμα τοῦτο δαιμονίωσ ἐσπουδακὼσ καὶ ἀεί τινασ εἰωθὼσ ἔχειν περὶ αὐτὸν κιθαρῳδοὺσ ἢ κιθαριστάσ. ταυτὶ δὲ λέγω οὐ τοῦ φορτικοῦ ἕνεκα, ἀλλ’ ἵνα γνωρίσητε αὐτὸν ὅστισ ἐστίν, καὶ Τιμοκλῆσ δ’ ἐν Σαπφοῖ φησιν ὁ Μισγόλασ οὐ προσιέναι σοι φαίνεται ἀνθοῦσι τοῖσ νέοισιν ἠρεθισμένοσ. Ἄλεξισ δ’ ἐν Ἀγωνίδι ἢ Ἱππίσκῳ· ὦ μῆτερ, ἱκετεύω σε, μὴ ’ πίσειέ μοι τὸν Μισγόλαν οὐ γὰρ κιθαρῳδόσ εἰμ’ ἐγώ.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION