Athenaeus, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 13

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 13)

Χρύσιππον δ’, ἄνδρεσ φίλοι, τὸν τῆσ στοᾶσ ἡγεμόνα κατὰ πολλὰ θαυμάζων ἔτι μᾶλλον ἐπαινῶ τὸν πολυθρύλητον ἐπὶ τῇ ὀψολογίᾳ Ἀρχέστρατον αἰεί ποτε μετὰ Φιλαινίδοσ κατατάττοντα, εἰσ ἣν ἀναφέρεται τὸ περὶ ἀφροδισίων ἀκόλαστον σύγγραμμα, ὅπερ φησὶ ποιῆσαι Αἰσχρίων ὁ Σάμιοσ ἰαμβοποιὸσ Πολυκράτη τὸν σοφιστὴν ἐπὶ διαβολῇ τῆσ ἀνθρώπου σωφρονεστάτησ γενομένησ, ἔχει δὲ οὕτωσ τὰ ἰαμβεῖα· ἐγὼ Φιλαινὶσ ἡ ’ πίβωτοσ ἀνθρώποισ ἐνταῦθα γήρᾳ τῷ μακρῷ κεκοίμημαι. μὴ μ’, ὦ μάταιε ναῦτα, τὴν ἄκραν κάμπτων χλεύην τε ποιεῦ καὶ γέλωτα καὶ λάσθην· οὐ γὰρ μὰ τὸν Ζεῦν, οὐ μὰ τοὺσ κάτω κούρουσ, οὐκ ἦν ἐσ ἄνδρασ μάχλοσ οὐδὲ δημώδησ· Πολυκράτησ δὲ τὴν γενῆν Ἀθηναῖοσ, λόγων τι παιπάλημα καὶ κακὴ γλῶσσα, ἔγραψεν ἅσσ1’ ἔγραψ’;

ἐγὼ γὰρ οὐκ οἶδα. ἀλλ’ οὖν ὅ γε θαυμασιώτατοσ Χρύσιπποσ ἐν τῷ πέμπτῳ περὶ τοῦ καλοῦ καὶ τῆσ ἡδονῆσ φησι· ’καὶ βιβλία τά τε Φιλαινίδοσ καὶ τὴν τοῦ Ἀρχεστράτου Γαστρονομίαν καὶ δυνάμεισ ἐρωτικὰσ καὶ συνουσιαστικάσ, ὁμοίωσ δὲ καὶ τὰσ θεραπαίνασ ἐμπείρουσ τοιῶνδε κινήσεών τε καὶ σχημάτων καὶ περὶ τὴν τούτων μελέτην γινομένασ καὶ πάλιν ’ἐκμανθάνειν τ’ αὐτοὺσ τὰ τοιαῦτα καὶ κτᾶσθαι τὰ περὶ τούτων γεγραμμένα Φιλαινίδι καὶ Ἀρχεστράτῳ καὶ τοῖσ τὰ ὅμοια γράψασιν κἀν τῷ ἑβδόμῳ δέ φησι· [ καθάπερ γὰρ οὐκ ἐκμανθάνειν τὰ Φιλαινίδοσ καὶ τὴν Ἀρχεστράτου Γαστρονομίαν ἔστιν ὡσ φέροντά τι πρὸσ τὸ ζῆν ἄμεινον.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION