Epictetus, Works, book 1, Τί δεῖ πρόχειρον ἔχειν ἐν ταῖσ περιστάσεσιν.

(에픽테토스, Works, book 1, Τί δεῖ πρόχειρον ἔχειν ἐν ταῖσ περιστάσεσιν.)

Ὅταν εἰσίῃσ πρόσ τινα τῶν ὑπερεχόντων, μέμνησο ὅτι καὶ ἄλλοσ ἄνωθεν βλέπει τὰ γιγνόμενα καὶ ὅτι ἐκείνῳ σε δεῖ μᾶλλον ἀρέσκειν ἢ τούτῳ. ἐκεῖνοσ οὖν σου πυνθάνεται "φυγὴν καὶ φυλακὴν καὶ δεσμὰ καὶ θάνατον καὶ ἀδοξίαν τί ἔλεγεσ ἐν τῇ σχολῇ;

"ἐγὼ ἀδιάφορα. " "νῦν οὖν τίνα αὐτὰ λέγεισ;

" "λέγε καὶ τὰ ἀγαθὰ τίνα ὑμῖν ἐδόκει; μή τι ἐκεῖνα ἠλλάγη; "οὔ. " "σὺ οὖν ἠλλάγησ; "οὔ. " "λέγε οὖν τίνα ἐστὶν ἀδιάφορα. " "τὰ ἀπροαίρετα. " "λέγε καὶ τὰ ἑξῆσ. " " 3ἀπροαίρετα οὐδὲν πρὸσ ἐμέ. "προαίρεσισ οἱά δεῖ καὶ χρῆσισ φαντασιῶν.

" "τέλοσ δὲ τί; "τὸ σοὶ ἀκολουθεῖν. " " 3ταῦτα καὶ νῦν λέγεισ; "ταὐτὰ καὶ νῦν λέγω.

" ἄπ[ε]ιθι λοιπὸν ἔσω θαρρῶν καὶ μεμνημένοσ τούτων καὶ ὄψει τί ἐστι νέοσ μεμελετηκὼσ ἃ δεῖ ἐν ἀνθρώποισ ἀμελετήτοισ. ἐγὼ μὲν νὴ τοὺσ θεοὺσ φαντάζομαι ὅτι πείσῃ τὸ τοιοῦτον "τί οὕτωσ μεγάλα καὶ πολλὰ παρασκευαζόμεθα πρὸσ τὸ μηδέν;

τοῦτο ἦν ἡ ἐξουσία;

τοῦτο τὰ πρόθυρα, οἱ κοιτωνῖται, οἱ ἐπὶ τῆσ μαχαίρασ; τούτων ἕνεκα τοὺσ πολλοὺσ λόγουσ ἤκουον; ταῦτα οὐδὲν ἦν, ἐγὼ δ’ ὡσ μεγάλα παρεσκευαζόμην.

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION