Epictetus, Works, book 1, Πῶσ ἕκαστα ἔστιν ποιεῖν ἀρεστῶσ θεοῖσ.

(에픽테토스, Works, book 1, Πῶσ ἕκαστα ἔστιν ποιεῖν ἀρεστῶσ θεοῖσ.)

Πυθομένου δέ τινοσ, πῶσ ἔστιν ἐσθίειν ἀρεστῶσ θεοῖσ, Εἰ δικαίωσ ἔστιν, ἔφη, καὶ εὐγνωμόνωσ καὶ ἴσωσ ἐγκρατῶσ καὶ κοσμίωσ, οὐκ ἔστι καὶ ἀρεστῶσ τοῖσ θεοῖσ; ὅταν δὲ θερμὸν αἰτήσαντόσ σου μὴ ὑπακούσῃ ὁ παῖσ ἢ ὑπακούσασ χλιαρώτερον ἐνέγκῃ ἢ μηδ’ εὑρεθῇ ἐν τῇ οἰκίᾳ, τὸ μὴ χαλεπαίνειν μηδὲ ῥήγνυσθαι οὐκ ἔστιν ἀρεστὸν τοῖσ θεοῖσ;

‐ Πῶσ οὖν τισ ἀνάσχηται τῶν τοιούτων;

‐ Ἀνδράποδον, οὐκ ἀνέξῃ τοῦ ἀδελφοῦ τοῦ σαυτοῦ, ὃσ ἔχει τὸν Δία πρόγονον, ὥσπερ υἱὸσ ἐκ τῶν αὐτῶν σπερμάτων γέγονεν καὶ τῆσ αὐτῆσ ἄνωθεν καταβολῆσ, ἀλλ’ εἰ ἔν τινι τοιαύτῃ χώρᾳ κατετάγησ ὑπερεχούσῃ, εὐθὺσ τύραννον καταστήσεισ σεαυτόν; οὐ μεμνήσῃ τί εἶ καὶ τίνων ἄρχεισ;

ὅτι συγγενῶν, ὅτι ἀδελφῶν φύσει, ὅτι τοῦ Διὸσ ἀπογόνων; ‐ Ἀλλ’ ὠνὴν αὐτῶν ἔχω, ἐκεῖνοι δ’ ἐμοῦ οὐκ ἔχουσιν.

‐ Ὁρᾷσ ποῦ βλέπεισ; ὅτι εἰσ τὴν γῆν, ὅτι εἰσ τὸ βάραθρον, ὅτι εἰσ τοὺσ ταλαιπώρουσ τούτουσ νόμουσ τοὺσ τῶν νεκρῶν, εἰσ δὲ τοὺσ τῶν θεῶν οὐ βλέπεισ;

상위

Works

목록

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION