Athenaeus, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 61

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 8, book 8, chapter 61)

ἐπεὶ δὲ ̔ Ῥοδιακῶν ἱστοριῶν ἐμνήσθημεν , ἰχθυολογήσων καὶ αὐτὸσ ὑμῖν ἔρχομαι ἀπὸ τῆσ καλῆσ Ῥόδου, ἣν εὐίχθυν εἶναί φησιν ὁ ἥδιστοσ Λυγκεύσ. Ἐργίασ οὖν ὁ Ῥόδιοσ ἐν τοῖσ περὶ τῆσ πατρίδοσ προειπών τινα περὶ τῶν κατοικησάντων τὴν νῆσον Φοινίκων φησὶν ὡσ οἱ περὶ Φάλανθον ἐν τῇ Ιἀλυσῷ πόλιν ἔχοντεσ ἰσχυροτάτην τὴν Ἀχαίαν καλουμένην καὶ ὕδατοσ ἐγκρατεῖσ ὄντεσ χρόνον πολὺν ἀντεῖχον Ἰφίκλῳ πολιορκοῦντι. ἦν γὰρ αὐτοῖσ καὶ θέσφατον ἐν χρησμῷ τινι λελεγμένον ἕξειν τὴν χώραν, ἑώσ κόρακεσ λευκοὶ γένωνται καὶ ἐν τοῖσ κρατῆρσιν ἰχθύεσ φανῶσιν. ἐλπίζοντεσ οὖν τοῦτ’ οὐδέποτε ἔσεσθαι καὶ τὰ πρὸσ τὸν πόλεμον ῥᾳθυμοτέρωσ εἶχον. ὁ δ’ Ἴφικλοσ πυθόμενοσ παρά τινοσ τὰ τῶν Φοινίκων λόγια καὶ ἐνεδρεύσασ τοῦ Φαλάνθου πιστόν τινα πορευόμενον ἐφ’ ὕδωρ, ᾧ ὄνομα ἦν Λάρκασ, καὶ πίστεισ πρὸσ αὐτὸν ποιησάμενοσ, θηρεύσασ ἰχθύδια ἐκ τῆσ κρήνησ καὶ ἐμβαλὼν εἰσ ὑδρεῖον ἔδωκε τῷ Λάρκᾳ καὶ ἐκέλευσε φέροντα τὸ ὕδωρ τοῦτο ἐγχέαι εἰσ τὸν κρατῆρα ὅθεν τῷ Φαλάνθῳ ᾠνοχοεῖτο. καὶ ὁ μὲν ἐποίησε ταῦτα·

ὁ δὲ Ἴφικλοσ κόρακασ θηρεύσασ καὶ ἀλείψασ γύψῳ ἀφῆκεν.

Φάλανθοσ δ’ ἰδὼν τοὺσ κόρακασ ἐπορεύετο καὶ ἐπὶ τὸν κρατῆρα· ὡσ δὲ καὶ τοὺσ ἰχθῦσ εἶδεν, ὑπέλαβε τὴν χώραν οὐκ ἔτι αὑτῶν εἶναι καὶ ἐπεκηρυκεύσατο πρὸσ τὸν Ἴφικλον, ὑπόσπονδοσ ὑπεξελθεῖν ἀξιῶν μετὰ τῶν σὺν αὑτῷ. συγκαταθεμένου δὲ τοῦ Ἰφίκλου ἐπιτεχνᾶται ὁ Φάλανθοσ τοιόνδε τι· καταβαλὼν ἱερεῖα καὶ τὰσ κοιλίασ ἐκκαθάρασ ἐν ταύταισ ἐπειρᾶτο ἐξάγειν χρυσίον καὶ ἀργύριον· αἰσθόμενοσ δὲ ὁ Ἴφικλοσ διεκώλυε. προφέροντόσ τε τοῦ Φαλάνθου τὸν ὁρ́κον ὃν ὤμοσεν, ἐάσειν ἐξάγεσθαι ὅ τι κα τᾷ γαστρὶ αἴρωνται, ἀντισοφίζεται πλοῖα αὐτοῖσ διδοὺσ ἵνα ἀποκομισθῶσιν, παραλύσασ τὰ πηδάλια καὶ τὰσ κώπασ καὶ τὰ ἱστία, ὀμόσαι φήσασ πλοῖα παρέξειν, ἄλλο δὲ οὐδέν. ἐν ἀπορίᾳ δὲ οἱ Φοίνικεσ ἐχόμενοι πολλὰ μὲν τῶν χρημάτων κατώρυσσον ἐπισημαινόμενοι τοὺσ τόπουσ, ἵν’ ὕστερόν ποτε ἀνέλωνται ἀφικόμενοι, πολλὰ δὲ τῷ Ἰφίκλῳ κατέλειπον. ἀπαλλαγέντων οὖν τούτῳ τῷ τρόπῳ ἐκ τῆσ χώρασ τῶν Φοινίκων κατέσχον τὰ πράγματα οἱ Ἕλληνεσ.

τὰ δ’ αὐτὰ ἱστορήσασ καὶ Πολύζηλοσ ἐν τοῖσ Ῥοδιακοῖσ τὰ περὶ τῶν ἰχθύων, φησί, καὶ τῶν κοράκων μόνοι ᾔδεσαν ὁ Φακᾶσ καὶ ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ Δορκία.

αὕτη δ’ ἐρασθεῖσα τοῦ Ἰφίκλου καὶ συνθεμένη περὶ γάμου διὰ τῆσ τροφοῦ ἔπεισε τὸν φέροντα τὸ ὕδωρ ἰχθῦσ ἀγαγεῖν καὶ ἐμβαλεῖν εἰσ τὸν κρατῆρα, καὶ αὐτὴ δὲ τοὺσ κόρακασ λευκάνασα ἀφῆκεν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION