Athenaeus, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 29

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 29)

τῶν δὲ ῥόδων, φησὶ Θεόφραστοσ ἐν τῷ ἕκτῳ, πολλαί εἰσι διαφοραί. τὰ μὲν γὰρ πλεῖστα αὐτῶν πεντάφυλλα, τὰ δὲ δωδεκάφυλλα, ἔνια δ’ ἐστὶ καὶ ἑκατοντάφυλλα περὶ Φιλίππουσ, λαμβάνοντεσ γὰρ ἐκ τοῦ Παγγαίου φυτεύουσιν ἐκεῖ γὰρ γίγνεται πολλά, μικρά, δὲ σφόδρα τὰ ἐντὸσ φύλλα· ἡ γὰρ ἔκφυσισ αὐτῶν οὕτωσ ἐστὶν ὥστ’ εἶναι τὰ μὲν ἐντόσ, τὰ δὲ ἐκτόσ· οὐκ εὐόσμα δὲ οὐδὲ μεγάλα τοῖσ μεγέθεσιν. τὰ δὲ πεντάφυλλα εὐώδη μᾶλλον ὧν τραχὺ τὸ κάτω. εὐοσμότατα δὲ τὰ ἐν Κυρήνῃ, διὸ καὶ τὸ μύρον ἥδιστον, καὶ τῶν ἰών δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀνθέων ἄκρατοι μάλιστα καὶ θεῖαι αἱ ὀσμαί·

διαφερόντωσ δὲ ἡ τοῦ κρόκου. Τιμαχίδασ δ’ ἐν τοῖσ Δείπνοισ τὸ ῥόδον φησὶ τοὺσ Ἀρκάδασ καλεῖν εὐόμφον ἀντὶ τοῦ εὐόσμον. Ἀπολλόδωροσ δὲ ἐν δ Παρθικῶν ἄνθοσ τι ἀναγράφει καλούμενον Φιλάδελφον κατὰ τὴν Παρθικὴν χώραν, περὶ οὗ τάδε φησίν· καὶ μυρσίνησ γένη ποικίλα μῖλάξ τε καὶ τὸ καλούμενον φιλάδελφον, ὃ τὴν ἐπωνυμίαν ἔλαβε τῇ φύσει πρόσφορον. ἐπειδὰν γὰρ ἐκ διαστήματοσ αὐτομάτωσ κράδαι συμπέσωσι, ἐμψύχων περιπλοκῇ ἐν τῷ μένουσιν ἡνωμέναι καθάπερ ἀπὸ ῥίζησ μιᾶσ, καὶ τὸ λοιπὸν ἀνατρέχουσιν καὶ ζωοφυτοῦσιν διὸ καὶ τοῖσ ἡμέροισ φυλακὴν ἀπ’ αὐτῶν κατασκευάζουσιν.

ἀφαιροῦντεσ γὰρ τῶν ῥάβδων τὰσ λεπτοτάτασ καὶ διαπλέξαντεσ δικτύου τρόπῳ φυτεύουσιν κύκλῳ τῶν κηπευμάτων ι καὶ ταῦτα συμπλεκόμενα περιβόλου παρέχεται δυσπάροδον ἀσφάλειαν.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION