Athenaeus, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 25

(아테나이오스, The Deipnosophists, Book 15, book 15, chapter 25)

φιλύρινοσ. Ξέναρχοσ Στρατιώτῃ· φιλύρασ εἶχε γάρ ὁ παῖσ ἀφύλλου στέφανον ἀμφικείμενον. καλοῦνται δέ τινεσ καὶ ἑλικτοὶ στέφανοι, ὥσπερ παρὰ Ἀλεξανδρεῦσι μέχρι καὶ νῦν. μνημονεύει δ’ αὐτῶν Χαιρήμων ὁ τραγῳδιοποιὸσ ἐν Διονύσῳ διὰ τούτων κισσῷ τε ναρκίσσῳ τε τριέλικασ κύκλῳ στεφάνων ἑλικτῶν ὁρμαθούσ περὶ δὲ τῶν ἐν Αἰγύπτῳ αἰεὶ ἀνθούντων στεφάνων Ἑλλάνικοσ ἐν τοῖσ Αἰγυπτιακοῖσ οὕτωσ γράφει· "πόλισ ἐπιποταμίη, Τίνδιον ὄνομα· "αὐτῇ` θεῶν ὁμήγυρισ καὶ ἱερὸν μέγα καὶ ἁγνὸν ἐν μέσῃ τῇ πόλει λίθινον καὶ θύρετρα λίθινα. "ἔσω τοῦ ἱεροῦ ἄκανθαι πεφύκασι λευκαὶ καὶ μέλαιναι. "ἐπ’ αὐτῇσι στέφανοι ἐπιβέβληνται ἄνω, τῆσ ἀκάνθου τοῦ ἄνθεοσ καὶ ῥοιῆσ καὶ ἀμπέλου πεπλεγμένοι· "καὶ οὗτοι αἰεὶ ἀνθέουσι · "τοὺσ ἀπέθεντο οἱ θεοὶ ἐν Αἰγύπτῳ πυθόμενοι βασιλεύειν τὸν Βάβυν, ὅσ ἐστι Τυφών. Δημήτριοσ δ’ ἐν τῷ Περὶ τῶν κατ’ Αἴγυπτον περὶ Ἄβυδον πόλιν τὰσ ἀκάνθασ ταύτασ εἶναί φησιν γράφων οὕτωσ·

"ἔχει δὲ ὁ κάτω τόποσ καὶ ἄκανθάν τινα δένδρον. "ὃ τὸν καρπὸν φέρει στρογγύλον ἐπί τινων κλωνίων περιφερῶν, ἀνθεῖ δ’ οὗτοσ ὅταν ὡρ́α ᾖ, καὶ ἐστὶ τῷ χρώματι τὸ ἄνθοσ καὶ καὶ εὐφεγγέσ. λέγεται δέ τισ μῦθοσ ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων ὅτι οἱ Αἰθίοπεσ στελλόμενοι εἰσ Τροίαν ὑπὸ τοῦ Τιθωνοῦ, ἐπεὶ ἤκουσαν τὸν Μέμνονα τετελευτηκέναι, ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ τοὺσ στεφάνουσ ἀνέβαλον ἐπὶ τὰσ ἀκάνθασ· "ἐστὶ δὲ παραπλήσια τὰ κλωνία στεφάνοισ, ἐφ’ ὧν τὸ ἄνθοσ φύεται. ὁ δὲ προειρημένοσ Ἑλλάνικοσ καὶ Ἄμασιν Αἰγύπτου βασιλεῦσαι, ἰδιώτην ὄντα καὶ τῶν τυχόντων κατὰ τὸν πρῶτον βίον, διὰ στεφάνου δωρεὰν ὃν ἔπεμψεν ἀνθέων πλεξάμενοσ τῇ ὡρ́ᾳ περικαλλεστάτων γενέθλια ἐπιτελοῦντι Πατάρμιδι τῷ τῆσ Αἰγύπτου τότε βασιλεύοντι.

τοῦτον γὰρ ἡσθέντα τῷ κάλλει τοῦ στεφάνου καὶ ἐπὶ δεῖπνον καλέσαι τὸν Ἄμασιν καὶ μετὰ ταῦτα τῶν φίλων ἕνα αὐτὸν ἔχοντα ἐκπέμψαι ποτὲ καὶ στρατηγόν, Αἰγυπτίων αὐτῷ πολεμούντων ὑφ’ ὧν διὰ τὸ τοῦ Πατάρμιδοσ μῖσοσ ἀποφανθῆναι βασιλέα.

일치하는 문장이 없습니다.

SEARCH

MENU NAVIGATION